Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<!--<h2>"Free as in Freedom"</h2>-->
<p>
Üdvözöljük a Free Software Foundation Europe (Európai Szabad
Szoftver Alapítvány) honlapján. Az FSFE 2001. március 10-én
indult; célja a <a href="documents/freesoftware.html">szabad
szoftverek</a> minden európai vonatkozásának támogatása, különös
tekintettel a <a href="documents/gnuproject.html">GNU Projektre</a>.
Aktívan támogatjuk a szabad szoftverek fejlesztését, illetve a
GNU-alapú operációs rendszerek (mint pl. a GNU/Linux) terjedését.
Ezenkívül támogató-központként szolgálunk politikusok, ügyvédek és
újságírók számára annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabad
szoftver jogi, politikai és társadalmi jövőjét.
</p>
<p>
Az FSFE egyéni hozzájárulók segítségével végzi el a munkáját,
különösen az <a href="http://www.fsfe.org">FSFE pártoló tagok</a>
segítségével. Segíthet úgy is, hogy <a
href="http://www.fsfe.org/about/">belép a közösségbe</a>, és
másokat is erre bíztat.
</p>
</body>
<text id="news">Legfrissebb hírek</text>
<text id="events">A közeljövő eseményei</text>
<text id="morenews">További hírek…</text>
<text id="moreevents">További események…</text>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->