Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

51 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe - suomeksi</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Vapaiden ohjelmistojen säätiö Euroopassa</p>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) on <a
href="documents/freesoftware.html">vapaille ohjelmistoille</a>
omistautunut, voittoa tavoittelematon ja joissain maissa
hyväntekeväisyysluokituksen saanut järjestö. FSFE:n näkemyksen
mukaan vapaudet käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa ohjelmia ovat
elintärkeitä informaatioajan tasa-arvoisille
osallistumismahdollisuuksille. Teemme töitä ohjelmien vapauden
ymmärtämisen ja tuen eteen politiikan ja lakien saralla sekä
yleisemmin yhteiskunnassa. Kannatamme myös näitä vapauksia
digitaalisessa yhteiskunnassa kaikille tarjoavien teknologioiden,
kuten <a
href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux-käyttöjärjestelmän,
kehittämistä.
</p>
<p>
FSFE:n olemassaolon ovat mahdollistaneet toimintaamme
osallistuneet vapaaehtoiset, etenkin FSFE:n <a
href="http://fellowship.fsfe.org/index.fi.html">Fellowship-jäsenet</a>.
Eräs tapa auttaa on <a
href="http://fellowship.fsfe.org/join">liittyä nyt</a>, ja kannustaa
muitakin liittymään.
</p>
</body>
<text id="news">Uusimmat uutiset</text>
<text id="events">Tulevat tapahtumat</text>
<text id="morenews">Lisää uutisia…</text>
<text id="moreevents">Lisää tapahtumia…</text>
<translator>Solarius, Timo Jyrinki</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->