Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Fri som i frihed</p>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig
organisation (nonprofit), samt i nogle lande en velgørende
organisation, helliget formål at <a
href="documents/freesoftware.html">fri software</a>. FSFE
fastholder, at frihederne til at anvende, undersøge, dele og
forbedre software er af afgørende betydning for at sikre
ligeværdig deltagelse og støtte af softwarefrihed i politik, jura
og samfundet generelt. Vi fremmer også udviklingen af
teknologier, så som styresystemet GNU/Linux, der giver disse
friheder til alle deltagere i det digitale samfund.
</p>
<p>
FSFE's arbejde er gjort muligt takket være mange individuelle
bidrag, særligt <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship of
FSFE</a>. En måde at bidrage på, er at <a
href="http://fellowship.fsfe.org/join">blive medlem nu</a> samt
opfordre andre til at gøre det samme.
</p>
</body>
<text id="news">Seneste nyt</text>
<text id="events">Kommende begivenheder</text>
<text id="morenews">Flere nyheder…</text>
<text id="moreevents">Flere begivenheder…</text>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->