Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro Svobodný software - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
<p class="tagline">Evropská Nadace pro Svobodný software</p>
<p>
Evropská Nadace pro Svobodný software (FSFE) je nezisková, v
některých zemích i charitativní organizace, která se věnuje <a
href="/documents/freesoftware.html">Svobodnému softwaru</a>. FSFE
považuje svobody užívání, studia, sdílení a vylepšování softwaru za
zásadní pro zaručení rovnoprávnosti v informačním věku. Usilujeme o
zvýšení veřejného povědomí o svobodách softwaru a jeho podpory v
politice, zákonech a ve společnosti obecně. Také prosazujeme vývoj
technologií, jako například operačního systému GNU/Linux, které tyto
svobody přinášejí všem účastníkům informační společnosti.
</p>
<p>
Činnost Nadace je umožněna díky příspěvkům mnoha jednotlivců,
podrobnosti na <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Společenství
Evropské Nadace pro Svobodný software</a>. Jedna z možností jak
přispět je <a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">přidat se k
nám</a> a povzbudit k tomu i ostatní.
</p>
</body>
<text id="news">Nejnovější zprávy</text>
<text id="events">Nastávající události</text>
<text id="morenews">Další zprávy…</text>
<text id="moreevents">Další události…</text>
<translator>Michael Hrabánek</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->