Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

27 lines
2.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Özgür Yazılım PDF Okuyucusu Kullanın!</title>
</head> <body>
<h2>Hakkında</h2>
<p>Bu girişimin bağlı olduğu yapı <a href="https://fsfe.org">Özgür Yazılım Vakfı - Avrupa</a> (FSFE) <a href="https://fsfe.org/fellowship">Camia</a>'sıdır. Görüşlerinizi iletmek isterseniz, lütfen bize <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a> e-posta adresinden ulaşınız. Eğer FSFE'nin bu alternatifler hakkında kamu bilinci oluşturmak amacıyla neler yapmakta olduğunu merak ediyorsanız, lütfen bizim <a href="https://fsfe.org/activities/pdfreaders/pdfreaders.html">"sahipli yazılım reklamlarına son verin" kampanyasına göz atınız.</a>.</p>
<p>Eğer Özgür Yazılım ve Açık Standartlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı arzu ediyorsanız, aşağıdaki linkleri faydalı bulabilirsiniz:</p>
<ul id="links">
<li><a href="https://fsfe.org/fellowship">FSFE Camiası</a></li>
<li><a href="http://documentfreedom.org">Özgür Belge Günü</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">veya Özgür Yazılım Vakfı'nın diğer sayfaları</a></li>
</ul>
<h2>FSFE Hakkında</h2>
<!-- Aşağıdaki metnin farklı dillerdeki tercümesi https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html adresinde bulunabilir. -->
<p><a href="https://fsfe.org">Özgür Yazılım Vakfı - Avrupa</a> (FSFE) pek çok Avrupa ülkesinde aktif olan, kar amacı gütmeyen, kamusal bir bağı olmayan ve pek çok küresel
etkinliğe imza atmış bir kuruluştur. Yazılıma erişim demek, digital toplumun bir parçası olmak demektir. Bilgi çağında eşit katılımı, rekabetteki özgürlükle birlikte güvence
altına almak adına Özgür Yazılım Vakfı - Avrupa çalışmalarını, yazılımı kullanma özgürlüğü, inceleme özgürlüğü, değiştirme özgürlüğü ve kopyalama özgürlüğü olarak tanımlanan <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> felsefesini sürdürmek ve geliştirmek amacı üzerine temellendirmiştir. 2001 yılında oluşumunu tamamlayan Özgür Yazılım Vakfı - Avrupa bu konular üzerinde bir farkındalık yaratarak, Özgür Yazılım felsefesini politik ve yasal olarak korumakta ve Özgür Yazılımın geliştirilmesine destek vererek topluma Özgürlük bilincini aşılamakta ve FSFE'nin temel çalışmalarını bu temel üzerine oturtmaktadır.</p>
</body> </html>