Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
<h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
<div id="introduction">
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları,
teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde
güçlendiren bir vakıftır.
</p>
</div>
<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine
kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan
ziyade güçlendirmesi önemlidir.
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese yazılımı kullanma, anlama,
uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade
özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer
özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
<ul>
<li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
<li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
<li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
<li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
</ul>
</body>
<followup>katılın</followup>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->