Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

75 lines
2.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2010-01-29">
 3. <head>
 4. <title>
 5. Fellows: Kies in februari uw vertegenwoordiger voor de AV
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. Februari is de verkiezingmaand voor de tweede Fellowshipzetel in
 11. de AV
 12. </h1>
 13. <p newsteaser="yes">
 14. Heel februari krijgen de Fellows van de FSFE de kans om een
 15. tweede vertegenwoordiger te verkiezen voor de Algemene
 16. Vergadering van de FSFE. De winnaar van deze verkiezing zal een
 17. stem hebben bij de strategische beslissingen over de toekomst
 18. van de FSFE. Hij zetelt samen
 19. met <a href="http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/">Torsten
 20. Grote</a> die <a href="/news/2009/news-20090601-01.html">sinds
 21. vorig jaar de eerste Fellowshipzetel bemant</a>. De
 22. Fellowshipvertegenwoordigers zijn
 23. volwaardige <a href="/about/team.html">leden van de Algemene
 24. Vergadering</a>, met de rechten en plichten die bij de functie
 25. horen.
 26. </p>
 27. <ul>
 28. <li>
 29. <em>Wie mag stemmen?</em> Alle geregistreerde Fellows kunnen
 30. stemmen.</li>
 31. <li>
 32. <em>Wie kan verkozen worden?</em> Om je kandidaat te kunnen
 33. stellen moet je al minstens één jaar actief zijn als
 34. Fellow. Dit moet er mee voor zorgen dat de mensen die in de AV
 35. worden gestemd, vertrouwd zijn
 36. met <a href="/about/about.html">de FSFE</a>
 37. en <a href="/work.html">haar activiteiten</a>.</li>
 38. <li>
 39. <em>Verkiezingsplatform</em> Alle kandidaten maken gebruik van
 40. de <a href="http://wiki.fsfe.org">wiki</a> en/of
 41. hun <a href="http://planet.fsfe.org">blogs</a> om promotie te
 42. voeren. Zo krijgen alle Fellows de kans meer over hen te weten
 43. te komen.</li>
 44. <li>
 45. <em>De stemming</em> Voor de kiesprocedure maken we gebruik
 46. van de Schulze-methode. Dit is een populair systeem dat ook
 47. gebruikt wordt door Debian, Wikimedia en anderen. Het is een
 48. veel beproefde methode die in het verleden al bewezen heeft
 49. goed bestand te zijn tegen onregelmatigheden.</li>
 50. </ul>
 51. <p>
 52. Iedereen die zich voor 25 januari kandidaat heeft gesteld staat
 53. vermeld op
 54. de <a href="https://wiki.fsfe.org/election10">verkiezingswebsite
 55. 2010</a>. <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellows</a>
 56. krijgen een verwittiging via hun [login]@fsfe.org e-mail-alias,
 57. met de juiste URL voor de stemming en alle nodige
 58. informatie. Als u nog vragen heeft neem dan contact op met
 59. het <a href="http://fellowship.fsfe.org/contact.en.html">het
 60. Fellowshipteam</a>.
 61. </p>
 62. </body>
 63. </html>
 64. <!--
 65. Local Variables: ***
 66. mode: xml ***
 67. End: ***
 68. -->