Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.
 
 
 
 
 
 

127 строки
4.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Mbi Free Software Foundation Europe - Ekipe Vendore</title>
 5. <style type="text/css">
 6. .city { margin-left:2em; }
 7. </style>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
 11. <h1>Grupe vendore FSFE</h1>
 12. <p>Në shumë qytete dhe zona, vullnetarë të FSFE-së kanë ngritur grupe
 13. vendore. Në takimet e rregullta të grupit, njerëz që e duan lirinë e
 14. software-it - anëtarë shok ose jo - takohen që t’ia kalojnë mirë,
 15. të mbështesin njëri-tjetrin në mbrojtje të Software-it të Lirë dhe që
 16. të organizojnë veprimtari.
 17. </p>
 18. <p> Po kërkoni një pikë-lidhje vendore për t’u aktivizuar, ose thjesht për
 19. të mësuar më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së? Po qe kështu,
 20. kjo faqe ju bën punë.
 21. </p>
 22. <div id="show-people">
 23. <h2 id="austria">Austri</h2>
 24. <h3><a href="https://fsfe.org/at/">Ekipi për Austrinë</a></h3>
 25. <p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
 26. <austria-members />
 27. <!--
 28. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Linz/">Grupi Vendor Linc</a></h3>
 29. <linz-members />
 30. -->
 31. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Vienna">Grupi Vendor Vjenë</a></h3>
 32. <vienna-members />
 33. <h2>Francë</h2>
 34. <h3><a href="https://fsfe.org/fr/">Ekipi për Francën</a></h3>
 35. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Paris/">Grupi Vendor Paris</a></h3>
 36. <paris-members />
 37. <h2 id="germany">Gjermani</h2>
 38. <h3><a href="https://fsfe.org/de/">Ekipi për Gjermaninë</a></h3>
 39. <p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
 40. <germany-members />
 41. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Berlin">Grupi Vendor Berlin</a></h3>
 42. <berlin-members />
 43. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Bonn">Grupi Vendor Bon</a></h3>
 44. <bonn-members />
 45. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Duesseldorf">Grupi Vendor Dyseldorf</a></h3>
 46. <duesseldorf-members />
 47. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Hamburg">Grupi Vendor Hamburg</a></h3>
 48. <hamburg-members />
 49. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Kiel">Grupi Vendor Kiel</a></h3>
 50. <kiel-members />
 51. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Muenchen">Grupi Vendor Munih</a></h3>
 52. <munich-members />
 53. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain">Grupi Vendor Rin-Majn</a></h3>
 54. <rheinmain-members />
 55. <h2 id="greece">Greqi</h2>
 56. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Greece">Ekipi për Greqinë</a></h3>
 57. <greece-members />
 58. <h2 id="italy">Itali</h2>
 59. <h3>Ekipi për Italinë</h3>
 60. <p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
 61. <italy-members />
 62. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Bari">Grupi Vendor Bari</a></h3>
 63. <bari-members />
 64. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Milano">Grupi Vendor Milano</a></h3>
 65. <milano-members />
 66. <h2 id="netherlands">Holandë</h2>
 67. <p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
 68. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/BNL">Ekipi për Holandën</a></h3>
 69. <netherlands-members />
 70. <h2 id="slovenia">Sloveni</h2>
 71. <h3>Ekipi për Sloveninë</h3>
 72. <slovenia-members />
 73. <h2 id="spain">Spanjë</h2>
 74. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Madrid">Grupi Vendor Madrid</a></h3>
 75. <madrid-members />
 76. <h2 id="switzerland">Zvicër</h2>
 77. <h3>Ekipi për Zvicrën</h3>
 78. <switzerland-members />
 79. <h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Zurich">Grupi Vendor Zyrih</a></h3>
 80. <zurich-members />
 81. </div>
 82. </body>
 83. <followup>join</followup>
 84. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 85. </html>
 86. <!--
 87. Local Variables: ***
 88. mode: xml ***
 89. End: ***
 90. -->