Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

126 rivejä
4.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Mbi Free Software Foundation Europe - Ekipe Vendore</title>
<style type="text/css">
.city { margin-left:2em; }
</style>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
<h1>Grupe vendore FSFE</h1>
<p>Në shumë qytete dhe zona, vullnetarë të FSFE-së kanë ngritur grupe
vendore. Në takimet e rregullta të grupit, njerëz që e duan lirinë e
software-it - anëtarë shok ose jo - takohen që t’ia kalojnë mirë,
të mbështesin njëri-tjetrin në mbrojtje të Software-it të Lirë dhe që
të organizojnë veprimtari.
</p>
<p> Po kërkoni një pikë-lidhje vendore për t’u aktivizuar, ose thjesht për
të mësuar më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së? Po qe kështu,
kjo faqe ju bën punë.
</p>
<div id="show-people">
<h2 id="austria">Austri</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/at/">Ekipi për Austrinë</a></h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<austria-members />
<!--
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Linz/">Grupi Vendor Linc</a></h3>
<linz-members />
-->
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Vienna">Grupi Vendor Vjenë</a></h3>
<vienna-members />
<h2>Francë</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/fr/">Ekipi për Francën</a></h3>
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Paris/">Grupi Vendor Paris</a></h3>
<paris-members />
<h2 id="germany">Gjermani</h2>
<h3><a href="https://fsfe.org/de/">Ekipi për Gjermaninë</a></h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<germany-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Berlin">Grupi Vendor Berlin</a></h3>
<berlin-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Bonn">Grupi Vendor Bon</a></h3>
<bonn-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Duesseldorf">Grupi Vendor Dyseldorf</a></h3>
<duesseldorf-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Hamburg">Grupi Vendor Hamburg</a></h3>
<hamburg-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Kiel">Grupi Vendor Kiel</a></h3>
<kiel-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Muenchen">Grupi Vendor Munih</a></h3>
<munich-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/RheinMain">Grupi Vendor Rin-Majn</a></h3>
<rheinmain-members />
<h2 id="greece">Greqi</h2>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Greece">Ekipi për Greqinë</a></h3>
<greece-members />
<h2 id="italy">Itali</h2>
<h3>Ekipi për Italinë</h3>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<italy-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Bari">Grupi Vendor Bari</a></h3>
<bari-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Milano">Grupi Vendor Milano</a></h3>
<milano-members />
<h2 id="netherlands">Holandë</h2>
<p>Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.</p>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/BNL">Ekipi për Holandën</a></h3>
<netherlands-members />
<h2 id="slovenia">Sloveni</h2>
<h3>Ekipi për Sloveninë</h3>
<slovenia-members />
<h2 id="spain">Spanjë</h2>
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Madrid">Grupi Vendor Madrid</a></h3>
<madrid-members />
<h2 id="switzerland">Zvicër</h2>
<h3>Ekipi për Zvicrën</h3>
<switzerland-members />
<h3 class="city"><a href="https://wiki.fsfe.org/LocalGroups/Zurich">Grupi Vendor Zyrih</a></h3>
<zurich-members />
</div>
</body>
<followup>join</followup>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->