Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

110 lines
4.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Contact</title>
<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>Contact</h1>
<p id="introduction">De Free Software Foundation Europe is een <a href="/about/legal/legal.html">geregistreerde vereniging</a> zonder winstoogmerk. We bieden steun, informatie en expertise op een brede verscheidenheid aan onderwerpen met betrekking tot <a href="/freesoftware/">Vrije Software</a>. We moedigen individuen, gemeenschappen en bedrijven aan om bij vragen met ons contact op te nemen. We beheren 's werelds grootste private <a href="/activities/ln/ln.html">netwerk van juridische Vrije Software-experts</a>. We beschikken over een vaardig team dat actief is met <a href="/activities/policy.html">beleidsonderwerpen</a> en een netwerk van specialisten die ons adviseert over onze verschillende <a href="/activities/activities.html">campagnes</a>.</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h2 id="general">Algemene inlichtingen</h2>
<p>U kunt voor welke vraag dan ook die betrekking op de FSFE zou kunnen hebben altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar <email mailto="yes">contact@fsfe.org</email>.</p>
<p>Als u liever <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">een veilig versleutelde e-mail wil sturen</a>, schrijf dan alstublieft direct naar <a href="/about/people/kirschner/">Matthias Kirschner</a>.</p>
<h2 id="media">Pers/Media inlichtingen</h2>
<p>Raadpleeg voor media-inlichtingen alstublieft onze <a href="/press/press.html">persruimte</a> of stuur een e-mail naar <email mailto="yes">press@fsfe.org</email>.</p>
<h2 id="ftf">Juridische inlichtingen</h2>
<p>Stuur voor het verkrijgen van steun met betrekking tot Vrije Softwarelicenties alstublieft een e-mail naar onze betreffende e-maillijst <email mailto="yes">licence-questions@fsfe.org</email>. Meer details zijn beschikbaar op de pagina's over onze <a href="/activities/licence-questions/licence-questions.html">lijst</a> en voor ons <a href="/about/team.html">juridische team</a>.</p>
</div>
<div class="box">
<h2 id="public">Publieke en gemeenschapsdiscussies</h2>
<p>De FSFE biedt infrastructuur voor het bevorderen van publieke discussie over onderwerpen met betrekking tot Vrije Software, waarop onze <a href="/about/codeofconduct.html">gedragscode</a> van toepassing is. U kunt op <a href="https://lists.fsfe.org/">onze e-maillijsten</a>, ons <a href="https://community.fsfe.org/">Discourse Forum</a> en/of op onze <a href="/contact/community.html#irc">IRC</a> vragen stellen en in discussie gaan over algemene onderwerpen met betrekking tot Vrije Software.</p>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<h2 style="padding-top: 2em">Locatie en postadres van het kantoor</h2>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/small/3ded562545ac77a12d2ade19bc97b83c.png" style="border: 1px solid black" />
</div>
<div class="box">
<p>Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Schönhauser Allee 6/7<br />
Stairway 2, 5. floor<br />
10119 Berlin<br />
Germany</p>
<p>Telefoon: +49-30-27595290</p>
<p><a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Bekijk op OpenStreetMap</a></p>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<module id="follow-news"/>
</div>
<div class="box">
<module id="social-media"/>
</div>
</div>
</div>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->