Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

24 lines
2.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Skaffa en PDF-läsare som är fri programvara!</title>
</head> <body>
<h2>Skaffa en PDF-läsare som är fri programvara!</h2>
<p>Portable Document Format (PDF) är ett populärt format för att publicera formatterad text och dokument. Det finns flera olika versioner av formatet. Några kvalificeras som <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/def.html">öppna standarder</a>, några är certifierade av <a href="http://www.iso.org">ISO</a> och några är belamrade med <a href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">patent</a>. Du bör välja de versioner som är öppna standarder, eftersom öppna standarder garanterar interoperabilitet, konkurrens och valfrihet. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">Läs mer...</a></p>
<p>Det finns många program som kan läsa och skriva PDF-dokument. Alla PDF-läsare i den följande listan är <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">fri programvara</a> som respekterar dina fyra grundläggande friheter att använda, studera, dela och förbättra dem.
Detta ger dig kontroll över din dator och bidrar till att skydda ditt privatliv. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Läs mer...</a></p>
<readerlist/>
<p>Det finns även andra proprietära alternativ till Adobes PDF-läsare, men precis som den är deras interna funktioner en affärshemlighet och dessa program respekterar därmed inte dina rättigheter att kontrollera ditt eget privatliv och din data.</p>
<div id="fn1" class="footnote">Observera att de flesta fria operativsystem har pakethanterare och inte kräver att du laddar ned några filer manuellt från PDF-läsarnas projekt-sidor. Du finner instruktioner för hur man installerar dessa paket på din distributörs webbsidor. Nedladdingssidorna som hänvisas till tillhandahåller källkod om du önskar att bygga programvaran själv.
</div>
</body> </html>