Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

29 lines
3.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>یک پی‌دی‌اف‌خوان آزاد را به‌کار ببرید!</title>
</head> <body>
<h2>یک پی‌دی‌اف‌خوان آزاد را به‌کار ببرید!</h2>
<p>
پی‌دی‌اف (PDF) یا «قالب سند قابل‌انتقال» قالب رایجی برای انتشار نوشته‌ها و سندهای صفحه‌آرایی‌شده است. نسخه‌های گوناگونی از پی‌دی‌اف وجود دارد که برخی از آن‌ها به عنوان <a href="os.html">استاندارد باز</a> شناخته شده‌اند، برخی را <a href="http://www.iso.org">ISO</a> (سازمان جهانی استاندارد) تأیید کرده است، و برخی دیگر هم با <a href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">حق‌اختراع‌های نرم‌افزاری</a> محدود شده‌اند. از میان این نسخه‌ها، بهتر است آن‌هایی که استاندارد باز هستند گسترش پیدا کنند، زیرا استانداردهای باز تضمین می‌کنند که سازگاری میان نسخه‌ها، رقابت، و حق انتخاب همواره باقی بماند. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">بیشتر بخوانید...</a></p>
<p>
نرم‌افزارهای زیادی برای خواندن و ساختن پرونده‌های پی‌دی‌اف وجود دارند. همهٔ پی‌دی‌اف‌خوان‌های فهرست زیر <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">نرم‌افزار آزاد</a> هستند، و چهار آزادی پایهٔ شما در به‌کاربردن، بررسی، اشتراک‌گذاری، و بهبود این نرم‌افزارها را به رسمیت می‌شناسند. این به شما قدرت کنترل کامل کامپیوترتان را می‌دهد و در حفظ حریم خصوصی‌تان به شما کمک می‌کند. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">بیشتر بخوانید...</a></p>
<readerlist/>
<p>
جایگزین‌های دیگری نیز برای نرم‌افزار پی‌دی‌اف‌خوان شرکت ادوبی وجود دارند، ولی آن‌ها هم مانند ادوبی‌ریدر، سازوکار داخلی‌شان را جزو اسرار تجاری می‌دانند و حق کنترل داده‌ها و حریم خصوصی‌تان را به رسمیت نمی‌شناسند.</p>
<p>
به ما در ترجمهٔ رابط کاربری / صفحهٔ بارگیری پی‌دی‌اف‌خوان محبوب خود <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Translation/PDFreadersTranslations">کمک کنید</a>!</p>
<div id="fn1" class="footnote">
توجه داشته باشید که بیشتر سیستم‌عامل‌های آزاد روش‌های خودشان را برای مدیریت بسته‌ها به‌کار می‌برند و بنابراین شما نیازی ندارید که از سایت این نرم‌افزارها چیزی را باربگیرید. روش نصب این بسته‌ها در سایت توزیع سیستم‌عامل شما توضیح داده شده است. اگر بخواهید خودتان نرم‌افزار را کامپایل کنید، صفحه‌های بارگیری در این‌جا کد منبع نرم‌افزار را در اختیارتان می‌گذارند.</div>
</body> </html>