Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
721 B

  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <volunteersset>
  3. <volunteers id="translators"><a href="/contribute/translators/translators.html">Translations</a></volunteers>
  4. <volunteers id="translators-de"><a href="/contribute/translators/translators.html">Translations</a> (German)</volunteers>
  5. <volunteers id="translators-es"><a href="/contribute/translators/translators.html">Translations</a> (Spanish)</volunteers>
  6. <volunteers id="translators-fr"><a href="/contribute/translators/translators.html">Translations</a> (French)</volunteers>
  7. <volunteers id="web"><a href="/contribute/web/web.html">Webmasters</a></volunteers>
  8. <volunteers id="editors"><a href="/contribute/editors/editors.html">Editors</a></volunteers>
  9. </volunteersset>