You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/index.cs.xhtml

82 lines
2.5 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="frontpage">
<h1 class="hidden">Free Software Foundation Europe</h1>
<div class="introduction">
<p>
Free Software Foundation Europe je charitativní organizace, která usiluje o uživatelskou kontrolu nad technologií.
</p>
<p>
Technologie je nedílnou součástí našeho denního života, která ne vždy respektuje Vaše soukromý a invidualní potřeby. Proto vzniknula iniciativa za svobodný software, která usiluje o Vaše právo studovat, přizpůsobovat a sdílet. Tato práva také pomáhají podporoval i další základní práva jako je Vaše svoboda projevu, svoboda tisku a soukromí.
<a class="learn-more" href="/freesoftware/index.html">Dozvědět se více...</a>
</p>
</div>
<h2>
Naše zprávy
<a class="learn-more" href="/news/index.html">Dozvědět se více...</a>
</h2>
<div class="news">
<dynamic-content-news/>
</div>
<module id="banner-subscribe"/>
<h2>
Naše komunita
<a class="learn-more" href="/contribute/index.html">Přidej se k nám...</a>
</h2>
<div class="testimonials">
<dynamic-content-testimonials/>
</div>
<module id="banner-become-supporter"/>
<h2>Jak nás můžete podpořit</h2>
<div class="next-steps">
<div class="column">
<h3>Informační materiál</h3>
<a href="/contribute/spreadtheword.html">
<img src="/graphics/infomaterial-450px.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/contribute/spreadtheword.html">Dejte o nás vědět...</a>
</p>
</div>
<div class="column events">
<h3>Události</h3>
<dynamic-content-events/>
<p>
<a class="learn-more" href="/events/events.html">Zobrazit všechny události...</a>
</p>
</div>
<div class="column">
<h3>Zboží</h3>
<a href="/order/index.html">
<img src="/graphics/t-shirt-promo-v2.png" alt=""/>
</a>
<p>
<a class="learn-more" href="/order/index.html">Pořiďte si výbavu...</a>
</p>
</div>
</div>
</body>
<description>Nezisková organizace usilující o všeobecné porozumění a podpory svobodného softwaru v Evropě. Obsahuje zprávy, události a kampaně</description>
<followup>no</followup>
</html>