Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

wordlist.da.xhtml 7.6KB


 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Oplysninger til oversættere - Ordliste</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Ordliste til oversættelser</h1>
 8. <h2>Særlige begreber og deres oversættelser</h2>
 9. <p>
 10. Vi prøver at anvende de samme oversættelser af følgende engelsksprogede
 11. udtryk, for at sikre et konsekvent sprog.
 12. </p>
 13. <p>
 14. Kommer du på en bedre oversættelse end de nævnte, så tøv ikke med at
 15. kontakte de danske oversættere.
 16. </p>
 17. <table class="wordlist">
 18. <tr>
 19. <th>Engelsk</th>
 20. <th>Dansk</th>
 21. <th>Bemærkning</th>
 22. </tr>
 23. <tr>
 24. <td>associate organisation</td>
 25. <td>associerede organisation</td>
 26. <td>Kan nogen komme på en bedre oversættelse?</td>
 27. </tr>
 28. <tr>
 29. <td>chapter</td>
 30. <td>afdeling</td>
 31. <td>Kan nogen komme på en bedre oversættelse? (i betydningen juridisk enhed under FSFE)</td>
 32. </tr>
 33. <tr>
 34. <td>compulsory licensing</td>
 35. <td>obligatorisk licensering</td>
 36. <td>&#160;</td>
 37. </tr>
 38. <tr>
 39. <td>contributor</td>
 40. <td>bidragyder</td>
 41. <td>(sponseringsniveau)</td>
 42. </tr>
 43. <tr>
 44. <td>coordinator</td>
 45. <td>koordinator</td>
 46. <td>(koordinatoren af et af FSFE's projekter eller "landshold")</td>
 47. </tr>
 48. <tr>
 49. <td>copyright</td>
 50. <td>ophavsret</td>
 51. <td>&#160;</td>
 52. </tr>
 53. <tr>
 54. <td>crypto card</td>
 55. <td>krypteringskort</td>
 56. <td>&#160;</td>
 57. </tr>
 58. <tr>
 59. <td>deputy coordinator</td>
 60. <td>assisterende koordinator</td>
 61. <td>(den anden koordinator i et af FSFE's projekter eller "landshold")</td>
 62. </tr>
 63. <tr>
 64. <td>Directorate-General (DG)</td>
 65. <td>Generaldirektorat (DG)</td>
 66. <td>(jf. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">Directorate-General</a> i EU)</td>
 67. </tr>
 68. <tr>
 69. <td>Executive Director</td>
 70. <td>Generaldirektør / direktør</td>
 71. <td>&#160;</td>
 72. </tr>
 73. <tr>
 74. <td>European Commission</td>
 75. <td>Europa-Kommissionen</td>
 76. <td>&#160;</td>
 77. </tr>
 78. <tr>
 79. <td>European Council</td>
 80. <td>Europarådet</td>
 81. <td>&#160;</td>
 82. </tr>
 83. <tr>
 84. <td>European Court</td>
 85. <td>EF-domstolen</td>
 86. <td>&#160;</td>
 87. </tr>
 88. <tr>
 89. <td>European Patent Office</td>
 90. <td>Europæiske Patentkontor</td>
 91. <td>&#160;</td>
 92. </tr>
 93. <tr>
 94. <td>executive commitee</td>
 95. <td>&#160;</td>
 96. <td>Der er mange mulige oversættelser, bl.a.: eksekutivkomité, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, præsidium, direktion, bestyrelse - hvilken der vælges afhænger af sammenhængen, som ikke fremgår her</td>
 97. </tr>
 98. <tr>
 99. <td>extended executive commitee</td>
 100. <td>&#160;</td>
 101. <td>Se "executive commitee"</td>
 102. </tr>
 103. <tr>
 104. <td>Fellow</td>
 105. <td>Fellow</td>
 106. <td>Betyder "medlem", men oversættes ikke - men det bør det måske?</td>
 107. </tr>
 108. <tr>
 109. <td>Fellowship</td>
 110. <td>Fellowship</td>
 111. <td>Betyder "medlemskab", men oversættes ikke - men det bør det måske?</td>
 112. </tr>
 113. <tr>
 114. <td>Free Software</td>
 115. <td>fri software</td>
 116. <td>&#160;</td>
 117. </tr>
 118. <tr>
 119. <td>Free Software community</td>
 120. <td>fri software-fællesskabet</td>
 121. <td>&#160;</td>
 122. </tr>
 123. <tr>
 124. <td>Freedom Party</td>
 125. <td>Frihedsfest</td>
 126. <td>&#160;</td>
 127. </tr>
 128. <tr>
 129. <td>General Assembly (GA)</td>
 130. <td>Generalforsamling</td>
 131. <td>Den øverste myndighed i FSFE.</td>
 132. </tr>
 133. <tr>
 134. <td>GNU Project</td>
 135. <td>GNU-projektet</td>
 136. <td>&#160;</td>
 137. </tr>
 138. <tr>
 139. <td>hub</td>
 140. <td>hub</td>
 141. <td><strong>Oversættelse mangler</strong> (i betydningen FSFE'e centrale juridiske enhed, i modsætning til afdelingerne)</td>
 142. </tr>
 143. <tr>
 144. <td>"intellectual property"</td>
 145. <td>"intellektuel ejendom"</td>
 146. <td>Skal altid i anførselstegn!</td>
 147. </tr>
 148. <tr>
 149. <td>mailing list</td>
 150. <td>postliste</td>
 151. <td>&#160;</td>
 152. </tr>
 153. <tr>
 154. <td>non-profit</td>
 155. <td>almennyttig</td>
 156. <td>&#160;</td>
 157. </tr>
 158. <tr>
 159. <td>patron</td>
 160. <td>mæcen</td>
 161. <td>(sponseringsniveau)</td>
 162. </tr>
 163. <tr>
 164. <td>President of the FSFE</td>
 165. <td>Præsidenten for FSFE</td>
 166. <td>&#160;</td>
 167. </tr>
 168. <tr>
 169. <td>sister organisation</td>
 170. <td>søsterorganisationer</td>
 171. <td>&#160;</td>
 172. </tr>
 173. <tr>
 174. <td>software patent</td>
 175. <td>softwarepatent</td>
 176. <td>&#160;</td>
 177. </tr>
 178. <tr>
 179. <td>supporter</td>
 180. <td>støtte</td>
 181. <td>(sponseringsniveau)</td>
 182. </tr>
 183. <tr>
 184. <td>sustaining contributor</td>
 185. <td>fast støtte</td>
 186. <td>(sponseringsniveau)</td>
 187. </tr>
 188. <tr>
 189. <td>trademark</td>
 190. <td>varemærke</td>
 191. <td>&#160;</td>
 192. </tr>
 193. <tr>
 194. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 195. <td>FN World Summit on Information Society</td>
 196. <td>Bortset fra FN oversættes det ikke, og dog?</td>
 197. </tr>
 198. </table>
 199. <h2>Standardmeddelelser</h2>
 200. <h3>Vedrørende Free Software Foundation Europe</h3>
 201. <h4>Pressemeddelelsesbundtekst</h4>
 202. <pre>
 203. Om Free Software Foundation Europe
 204. Free Software Foundation Europe (FSFE) er en non-profit
 205. ikke-regerings-organisation, som er aktiv i mange europæiske lande og som
 206. er involveret i mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør
 207. deltagelse i det digitale samfund. For at sikre lige deltagelse i
 208. informationsalderen, så vel som konkurrencefrihed, søger Free Software
 209. Foundation Europe (FSFE) at fremme fri software, defineret ved frihederne
 210. til at anvende, studere, ændre og kopiere. Organisationen blev grundlagt
 211. i 2001 med det formål at skabe opmærksomhed om disse emner, at sikre fri
 212. software politisk og juridisk, at give folk frihed ved at støtte udvikling
 213. af fri software, er FSFE's centrale mærkesager.
 214. http://fsfe.org/
 215. </pre>
 216. <h4>Nyhedsbreve, bundtekst</h4>
 217. <pre>
 218. Du kan finde en liste over alle FSFE's nyhedsbreve på
 219. http://fsfe.org/news/newsletter.da.html
 220. </pre>
 221. <h3>Vedrørende Freedom Task Force</h3>
 222. <h4>Pressemeddelelsesbundtekst</h4>
 223. <pre>
 224. Om Freedom Task Force
 225. Freedom Task Force er en aktivitet, som Free Software Foundation Europe
 226. står for, med det formål at hjælpe folk med at forstå licensering som fri
 227. software og mulighederne det giver. Vi tilbyder uddannelsesmæssige
 228. ydelser, gør det lettere at gennemføre større infrastrukturaktiviteter og
 229. varetager FSFE's juridiske arbejde. Vores mål er at dele viden om fri
 230. software-lovgivning, for at sikre fri software-projekters interesser,
 231. skabe forbindelser mellem eksperter på området og hjælpe andre grupper med
 232. at opnå lignende mål. Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søger
 233. på ethvert tidspunkt at støtte fri softwares langsigtende anvendelighed.
 234. </pre>
 235. <h3>Underskriftslinje til Many Fellows-e-mail</h3>
 236. <pre>
 237. Deltag i Fellowship'et og beskyt din frihed! (http://fellowship.fsfe.org/)
 238. </pre>
 239. </body>
 240. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 241. </html>
 242. <!--
 243. Local Variables: ***
 244. mode: xml ***
 245. End: ***
 246. -->