You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/index.cs.xhtml

157 lines
5.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="cs">
<head>
<title>Evropská Nadace pro svobodný software</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
<h1>Evropská Nadace pro svobodný software</h1>
<table width="70%">
<tr>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whyweexist.cs.html">Proč existujeme?</a>
</li>
<li><a href="help/help.cs.html">Jak nám můžete pomoci?</a></li>
<li><a href="documents/freesoftware.cs.html">Co to je
svobodný software?</a></li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li><a href="documents/whatwedo.cs.html">Na čem pracujeme?</a></li>
<li><a href="help/thankgnus-2002.cs.html">Komu bychom chtěli
poděkovat?</a></li>
<li><a href="documents/gnuproject.cs.html">Co je to projekt GNU?
</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</center>
<p>
Vítejte na stránkách Evropské Nadace pro svobodný software.
Tato organizace byla založena 10. března 2001 a snaží se pracovat
na všech ohledech svobodného software a speciálně na <a
href="documents/gnuproject.cs.html">projektu GNU</a>.
Aktivně podporuje vývoj svobodného software a rozšíření
systémů založených na GNU, jakým je např. GNU/Linux.
Za účelem zajištění politické a sociální budoucnosti
svobodného software také poskytuje místo pro dialog mezi
politiky, právníky a novináři.
</p>
<h3>Novinky</h3>
<dl>
<dt>13. června 2002</dt>
<dd>
<p><b>FFII se spojila s FSF Evropa:</b>
Nadace pro volnou informační infrastrukturu (FFII) je nyní
oficiální přidruženou organizací Evropské Nadace pro svobodný
software (FSFE). FFII je první organizací přidruženou k FSF Evropa,
která má své sídlo v německu.
[<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2002q2/000044.html">Více...</a>]</p>
</dd>
<dt>27. květen 2002</dt>
<dd>
<p><b>FSF Europe úspěšně zakončuje první rok své
existence:</b>
26. května 2002 se konalo druhé veřejné shromáždění
Evropské Nadace pro svobodný software (FSF Europe), čímž
byl zakončen první rok její existence. Členové ze Švédska, Itálie,
Německa a Francie shrnuli aktivity v uplynulém roce, analyzovali
současnou situaci svobodného software, stejně tak ale i
diskutovali o plánech a vizích pro rok příští.
[<a href="http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2002q2/000042.html">Více...</a>]</p>
</dd>
<dt>30. duben 2002</dt>
<dd>
<p><b>Doporučení Evropské Nadace pro svobodný software
a jejích podporovatelů pro 6. Europen Community Framework
Programme</b>: ,,Svobodný software je model, který výrazně
změnil způsob, jakým některé části IT sektoru pracují
na stabilnějším, trvalém a udržitelném přístupu s větší
dynamikou a zvýšenou efektivitou. Je zřejmé, že první
region, který přijme a bude podporovat tento princip
ve větším měřítku, získá výrazné výhody a rychlý start
do informačního věku.''
[<a href="documents/fp6/recommendation.html">Více...</a>]</p>
</dd>
<dt>28. duben 2002</dt>
<dd>
<p>
V pondělí 29. dubna 2002 v 18:00, vás zveme do Londýna,
abyste se zůčastnili konference <i>Varování před Europen Copyright
Directive</i>. Ta je organizována v rámci <a
href="http://uk.eurorights.org/">Kampaně za digitální práva
</a>. Cílem je vysvětlit nebezpečí <a
href="law/eucd/">EUCD</a>. Pokud nebude EUCD zamítnuto do
prosince 2002, začne platit v každé evropské zemi. [<a
href="http://www.lonix.org.uk/tnet-cgi/Lonix?CODE=userMeetings">Více...</a>]</p>
</dd>
<dt>24. duben 2002</dt>
<dd>
<p>V pátek 26. dubna 2002 se Evropská Nadace pro svobodný
software zůčastní prvního setkání LiLit v
Ličge v Belgii. V průběhu večerního (a nočního?)
setkání se zaměříme na hledání nejlepších způsobů, jak
vysvětlovat etické hodnoty svobodného software. Globální
pohled na probíhající diskuzi snad každému umožní udělat
si obrázek o tom, jak propagovat a hájit ideály svobodného
software. [<a href="events/events.cs.html">Více...</a>]</p>
</dd>
<dt>31. leden 2002</dt>
<dd>
<p><b>Evropská Nadace svobodného software zve
členy a dobrovolníky na Setkání vývojářů svobodného
a Open Source software do Bruselu</b>
Mezi 16. a 17. únorem 2002 se bude v Bruselu v Belgii konat
Setkání vývojářů svobodného a Open Source software. Mezi návštěvníky
bude patřit i Richard M. Stallman, prezident Nadace pro svobodný
software a Georg C. F. Greve, prezident Evropské Nadace pro svobodný
software. FSF Europe uvítá všechny členy a dobrovolníky nadace.
[<a href="news/article2002-01-31-01.en.html">Více...</a>]</p>
</dd>
</dl>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
Poslední aktualizace:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->