Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

219 lines
16 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2012-04-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2012</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Απρίλιος 2012</h1>
<!-- WHY HOW WHAT -->
<h2>Ας τελειώνουμε με όλα τα «έργα» Ελεύθερου Λογισμικού γρήγορα!</h2>
<p>Ένα «έργο» είναι πάντα προσωρινό, με τη στενή έννοια του
όρου. Αντίθετα κάποια άτομα από το Ελεύθερο Λογισμικό χρησιμοποιούν το «έργο»
όταν αναφέρονται σε πρωτοβουλίες που εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Και ο εκδότης
σας έτσι έκανε, μέχρι που ο Bernhard Reiter τον έπεισε να χρησιμοποιεί
διαφορετικούς όρους για ανθρώπους, για το αποτέλεσμα που δημιουργούν και
για προσωρινού συντονισμού ενέργειες. Αφού πολλοί στο FSFE ενθάρρυναν τον
Bernhard να διατυπώσει γραπτά τις σκέψεις του, τώρα έχει δημοσιεύσει <a
href="https://blogs.fsfe.org/bernhard/2012/03/lets-end-all-free-software-projects-quickly/">ένα
άρθρο όπου αναπτύσσει το επιχείρημα</a>: υιοθετώντας την περισσότερο
διαδεδομένη χρήση του όρου έργο (project), οι πρωτοβουλίες Ελεύθερου Λογισμικού
θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. «Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι εδώ για να μείνει,
προετοιμαστείτε διανοητικά για μια τέτοια κατάσταση.», γράφει ο Bernhard.</p>
<h2>Εταιρική παροχή ή μονοπωλιακή δωροδοκία;</h2>
<p>Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει μια ηθική πρόκληση.
Μια εταιρεία προσφέρει σε όλους ένα δώρο το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει
την ανεξαρτησία τους. Η εν λόγω εταιρεία είναι η Microsoft και το δώρο είναι
μια δέσμη ιδιοκτησιακών προγραμμάτων. Μέσω της διοίκησης του Κοινοβουλίου, η
Microsoft προσφέρει στο προσωπικό (αν και μάλλον όχι στους βουλευτές) δωρεάν
άδειες χρήσης για τα Microsoft Office, Project και Visio. Αυτό συμβαίνει με
το αποκαλούμενο "Home Use Program" (πρόγραμμα οικιακής χρήσης).</p>
<p>Το προσωπικό εργάζεται πάνω σε κανονισμούς οι οποίοι επίσης επηρεάζουν τη
Microsoft, η οποία τώρα δίνει στο προσωπικό δώρα. Το προσωπικό συνήθως φέρνει
σε πέρας όλην την κοπιαστική δουλειά. Είναι εκείνοι που ελέγχουν την πρόσβαση
στους βουλευτές μας. Το FSFE ζητάει από τους βουλευτές να πουν στο προσωπικό
και το προσωπικό στις ομάδες τους, να μην αποδεχτούν το δώρο της Microsoft.
Αντίθετα, πρέπει να πιέσουν τη διοίκηση να κάνουν τα εργαλεία Ελεύθερου
Λογισμικού διαθέσιμα ώστε το προσωπικό να τα χρησιμοποιεί για να κάνει τη
δουλειά του και να παροτρύνουν το ίδιο το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει τη
μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο Karsten Gerloff <a
href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/03/23/corporate-perk-or-monopolist-bribery/">έγραψε
σχετικά με αυτό στο ιστολόγιό του</a> και θα εποπτεύει στενά πώς οι βουλευτές
και το προσωπικό τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιδράσουν. Θα σας κρατάμε
ενήμερους.</p>
<h2>Βοήθεια για το FSFE από την Ελλάδα</h2>
<p>Η εκλογική περίοδος για τη φετινή θέση στη ΓΣ της Κοινότητας ολοκληρώθηκε
στις 29 Φεβρουαρίου. Συνοψίζουμε τα
<a href="/news/2012/news-20120303-01.html">λεπτομερή αποτελέσματα της
εκλογής</a>: Ο νέος αντιπρόσωπος της Κοινότητας είναι ο Νίκος Ρούσος από την
Ελλάδα. Θα συναντηθεί με
<a href="/about/team.html">άλλα μέλη της γενικής συνέλευσης του FSFE</a>
στη Λισαβώνα στο τέλος Απριλίου, για να εργαστεί σε στρατηγικά ζητήματα για
τα επόμενα χρόνια. Χάρη στους Albert Dengg και Gert Seidl που ήταν επίσης
υποψήφιοι για τη θέση της ΓΣ της Κοινότητας και οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν
την καταπληκτική τους δουλειά για το FSFE στην περιοχή τους.</p>
<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>
<ul>
<li>Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών: Στο άρθρο του <a
href="https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=325">"Like candy from a baby: PS
Vita takes freedom from new generation"</a>, ο Sam με παράδειγμα το
Sony PS Vita, δείχνει πώς οι κάτοχοι συσκευών περιορίζονται στο τι μπορούν
να κάνουν με τους υπολογιστές τους.</li>
<li>Ο Guido Günther εντάχθηκε στο Debian Project ενώ ολοκληρώνει τις σπουδές
του στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Konstanz. Βοήθησε με την ανάπτυξη του
Debian για νέες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και ήταν από τους εμπνευστές των
Groupware Meetings του Debian. Επίσης συνεισφέρει στο GNOME project και σε
προηγμένες Ελεύθερου Λογισμικού τεχνολογίες εικονικοποίησης. <a
href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=547">Διαβάστε
περισσότερα στην τελευταία συνέντευξη στην Κοινότητα</a>.</li>
<li><a href="/activities/elections/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Ρωτήστε
τους υποψηφίους σας:</a> στη Γερμανία, υποβάλαμε το <a
href="/activities/elections/askyourcandidates/example-questions.html">σύνηθες σύνολο
ερωτήσεων</a> και <a href="/news/2012/news-20120322-01.html">δημοσιεύσαμε
την ανάλυση</a>. Σε σύγκριση με τη θετική ανταπόκριση στις <a
href="/news/2012/news-20120322-01.html">εκλογές του Βερολίνου</a>, οι εκλογές
στο Saarland ήταν μια απογοήτευση. Το δελτίο τύπου που εκδώσαμε επίσης <a
href="http://netzpolitik.org/2012/saarlandische-piraten-abhangigkeit-und-restriktive-lizenzen-sind-gutes-recht">είχε ως αποτέλεσμα
συζητήσεις</a> αν είναι «σωστό και δίκαιο» για τις εταιρείες να περιορίζουν
τους χρήστες.</li>
<li>Το Μέλος Anna Morris έδωσε συνέντευξη στο BBC <a
href="https://download.fsfe.org/audio/20120320-bbc5-interview-anna-morris.ogg">(Ηχητικό,
ξεκινάει στα 17:13)</a> σχετικά με ένα συνέδριο που διοργανώνει στο
Λονδίνο για τις γυναίκες στο Ελεύθερο Λογισμικό. Σε μόλις ελάχιστα λεπτά
συζητά για το τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό, πώς είναι για μια γυναίκα
η συμμετοχή στο κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού και πώς η ίδια ξεκίνησε.</li>
<li>Οι εθελοντές και το προσωπικό του FSFE ήταν αρκετά απασχολημένοι με την <a
href="http://documentfreedom.org">Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων</a> τις
τελευταίες εβδομάδες. Θα στείλουμε <a
href="/news/2012/news-20120321-01.html">τις χειροπέδες</a> και θα γράψουμε μια αναφορά
για τα τεκταινόμενα σε όλον τον κόσμο. Στην προετοιμασία έχουμε <a
href="/freesoftware/standards/minimalisticstandards.html">δημοσιεύσει ένα άρθρο του
συνιδρυτή του FSFE Bernhard Reiter</a>. Εξηγεί τις προϋποθέσεις για έναν
καλό τύπο αρχειοθέτησης και επιχειρηματολογεί ότι τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι
η σωστή επιλογή, αλλά χρειάζεται να τα προωθήσουμε ακόμη περισσότερο.
Η κεντρική του ερώτηση για τους τύπους αποθήκευσης είναι «Μπορούμε να τους
απλοποιήσουμε;». Το άρθρο είναι στα Γερμανικά και αναζητάμε <a
href="/contribute/translators/translators.html">μεταφράσεις</a>.</li>
<li>Το FSF <a
href="https://www.fsf.org/news/2011-free-software-awards-announced">
ανακοίνωσε τα Βραβεία Ελεύθερου Λογισμικού</a>. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από
το FSFE στον χάκερ Ελεύθερου Λογισμικού Yukihiro Matsumoto και στο
<a href="http://health.gnu.org/">GNU Health</a>.</li>
<li><a
href="https://joinup.ec.europa.eu/news/all-icelands-public-administrations-moving-towards-open-source">Η Ισλανδία
ξεκίνησε ένα έργο</a> για να ενθερρύνει τη μετάβαση της δημόσιας διοίκησης
στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ο εκδότης σας ήδη αναμένει αναφορά σχετικά με αυτό
στο <a href="http://fscons.org">FSCONS</a> στο Γκέτεμποργκ.</li>
<li>Μια επιλογή από <a href="https://planet.fsfe.org">τη συγκέντρωση πλανητών
της Κοινότητας</a>:
<ul>
<li>Ελεύθερο Λογισμικό, και για το μάρκετιγκ τίποτα; Και ποιο είναι το πιο
ισχυρό εταιρικό όνομα στο Ελεύθερο Λογισμικό; Ο Timo Jyrinki γράφει για <a
href="http://losca.blogspot.de/2012/03/on-brands-marketing-and-technical.html">
εταιρικά ονόματα, μάρκετιγκ και τεχνικές λεπτομέρειες</a>.</li>
<li>Ο Hugo Roy <a
href="http://blog.hugoroy.eu/2012/03/28/cyberlawconf-avec-lawrence-lessig/">διοργανώνει
μια εκδήλωση στη Sciences Po στις 6 Απριλίου</a> (στα Γαλλικά). Μεταξύ
άλλων ο Lawrence Lessig, συγγραφέας του βιβλίου «Κώδικας και άλλοι νόμοι
του Κυβερνοδιαστήματος» ("Code and other laws of Cyberspace") θα μιλήσει
για τον χαρακτήρα των συγκρούσεων στη νομοθεσία για το Διαδίκτυο
("The Character of Cyberlaw Battles").</li>
<li>Η Birgit Hüsken αναλύει <a
href="https://blogs.fsfe.org/birgit.huesken/?p=122">πώς πλέκεται το σήμα
της Κοινότητας</a>.</li>
<li>Το Μέλος Αριθμός 1, Mario Fux, <a
href="https://blogs.fsfe.org/mario/?p=179">θέλει να συστήσει έναν τοπικό
σύλλογο</a> στη Randa, Ελβετία για να διατηρήσει ενεργές τις τοπικές
δραστηριότητες στο Ελεύθερο Λογισμικό.</li>
<li>Και ο Mirko Böhm γράφει για <a
href="http://www.agile-workers.com/web/2012/03/managing-trust-in-mixed-commercial-and-volunteer-open-source-communities/">τη
διαχείριση εμπιστοσύνης σε μικτές εμπορικές και εθελοντισμού κοινότητες
Ελεύθερου Λογισμικού</a>.
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Φυλλάδια για ελεύθερη φορητότητα!</h2>
<p>Η δράση μας,
<a href="/activities/android/android.html">Ελευθερώστε το Android σας</a>
είχε αρκετή απήχηση. Εκτός της προετοιμασίας του για τις εξετάσεις,
ο Torsten Grote έδωσε συνεντεύξεις για τη Γερμανική εφημερίδα
<a href="https://www.taz.de/Kampagne-fuer-offene-Mobilsysteme/!90036/">"Die
Tageszeitung"</a>, <a
href="http://on3.de/element/13543/freie-software-fuer-android-handys-weg-mit-den-fesseln#/element/13543/freie-software-fuer-android-handys-weg-mit-den-fesseln">ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις</a> και διοργάνωσε ένα πρώτο πάρτι εγκατάστασης για την <a
href="http://foebud.de">FoeBud e.V.</a>. Επίσης στο <a
href="http://blog.romal.de/2012/03/fsfe-cebit-stand-uberlebt.html">περίπτερό
μας στη Cebit</a>, στην <a
href="https://blogs.fsfe.org/birgit.huesken/?p=105">Chemnitzer Linux-Tage</a>,
καθώς επίσης και στην <a
href="http://blog.schiessle.org/2012/03/26/ruckblick-auf-den-augsburger-linux-infotag-2012/">Augsburger
Linuxinfotage</a> πολλοί έδειξαν ενδιαφέρον στη δράση αυτή. Θα θέλαμε να
έχουμε περισσότερο κόσμο να ασχοληθεί. Σας ζητάμε να διαφημίσετε τη δράση με
φυλλάδια και αφίσες στην τοπική σας ομάδα χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού, σε
hackerspace, εταιρεία, πανεπιστήμιο, σχολείο ή στο αγαπημένο σας μπαρ.
Γράψτε ένα e-mail με μια ταχυδρομική διεύθυνση στο <a
href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a> και
θα σας στείλουμε μερικά φυλλάδια και αφίσες για να κάνετε τη διαφήμιση.</p>
<p>Ευχαριστούμε όλα τα <a href="https://my.fsfe.org/donate">Μέλη</a> και
<a href="/donate/thankgnus.html">δωροθέτες</a> που καθιστούν εφικτή την
εργασία μας,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> -
<a href="/">FSFE</a></p>
<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">Τα νέα του FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="https://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση ιστολογίων της
Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
</tags>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->