Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

231 lines
8.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Onze werken</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Onze werken</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. De Free Software Foundation Europe werkt als niet
 14. gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het
 15. verbeteren van de algemene kennis over Vrije Software en Open
 16. Standaarden. Wij promoten deze zaken in de politiek, het
 17. bedrijfsleven, de juridische wereld en in de hele
 18. samenleving. Wat volgt is een beschrijving van onze
 19. werkzaamheden en onze
 20. actuele <a href="#campaigns">campagnes</a>.
 21. </p>
 22. </div>
 23. <ul id="priorities" class="overview">
 24. <li>
 25. <h3><a href="/projects/ftf/ftf.html">De Freedom Task Force</a></h3>
 26. <p>
 27. De Freedom Task Force verzamelt en verspreidt kennis over
 28. juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
 29. Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
 30. Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
 31. wereld samen en helpen andere verenigingen met
 32. gelijkaardigde doelstellingen. Wij geven ondersteuning
 33. en <a href="/projects/ftf/education.html">opleidingen</a>. In
 34. samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
 35. Europees Juridisch
 36. Netwerk <a href="/projects/ftf/documentation.html">stellen
 37. wij documentatie ter beschikking</a>.
 38. </p></li>
 39. <li>
 40. <h3>
 41. <a href="/projects/ftf/network.html">Het Europees Juridisch
 42. Netwerk</a>
 43. </h3>
 44. <p>
 45. Wij zijn de motor achter het grootste private,
 46. niet-partijgebonden, producentonafhankelijk netwerk ter
 47. wereld van juridische experten op het gebied van Vrije
 48. Softwarelicenties.
 49. </p></li>
 50. <li>
 51. <h3><a href="/projects/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
 52. <p>
 53. Dankzij <a href="/projects/os/def.html">Open
 54. Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
 55. vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
 56. voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
 57. interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
 58. producenten en technologische
 59. oplossingen. Wij <a href="/projects/os/os.html">promoten
 60. Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
 61. mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
 62. Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
 63. </p></li>
 64. <li>
 65. <h3>
 66. <a href="/projects/un/un.html">Verenigde Naties</a>
 67. </h3>
 68. <p>
 69. De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau. Wij hebben toen
 70. bijdragen geleverd
 71. aan <a href="/projects/mankind/mankind.html">making Free
 72. Software a world heritage at UNESCO</a>. Momenteel zijn wij
 73. betrokken bij:
 74. </p>
 75. <ul>
 76. <li>
 77. <a href="/projects/wipo/wipo.html">World Intellectual
 78. Property Organization</a></li>
 79. <li>
 80. <a href="/projects/igf/igf.html">Internet Governance
 81. Forum</a></li>
 82. </ul></li>
 83. </ul>
 84. <ul class="overview">
 85. <li>
 86. <h3><a href="/projects/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
 87. <p>
 88. De FSFE werkt samen met <a href="/projects/eu/eu.html">de
 89. Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om van
 90. Europa een positieve omgeving te maken voor Vrije Software
 91. en Open Standaarden. Wij strijden tegen monopolies en voor
 92. meer concurrentie in de softwaremarkt door op te treden als
 93. belanghebbende derde partij
 94. in <a href="/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrustzaken</a>. Wij
 95. informeren de beleidsmakers over de voordelen die Vrije
 96. Software biedt, en wij leggen interoperabiliteit steeds weer
 97. op tafel.
 98. </p></li>
 99. <li>
 100. <h3>
 101. <a href="/about/team.html">Publieke bewustmaking</a>
 102. </h3>
 103. <p>
 104. Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
 105. basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
 106. aantal personen die gespecialiseerd zijn en een breed gamma
 107. van Vrije Softwareonderwerpen. U kan contact met ons opnemen
 108. voor het geven van toespraken en workshops of voor een
 109. deelname aan een panelgesprek.
 110. </p></li>
 111. <li>
 112. <h3><a href="/projects/education/education.html">Onderwijs</a></h3>
 113. <p>
 114. De FSFE is een actief promotor van Vrije Software in scholen
 115. en universiteiten. Vrije Software is superieur vanuit
 116. pedagogisch standpunt. De basisprincipes van vrijheid en
 117. samenwerking zijn tevens de basisprincipes van onderwijs in
 118. een democratische omgeving.
 119. </p></li>
 120. <li>
 121. <h3><a href="/projects/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
 122. <p>
 123. Een lobbygroep rond het Europees Octrooibureau en de
 124. Business Software Alliance (BSA), die de belangen van grote
 125. Amerikaanse bedrijven behartigen, zijn momenteel hard aan
 126. het werk om softwareoctrooien in Europa mogelijk te
 127. maken. Softwareoctrooien vormen een grote bedreiging voor
 128. onze samenleving en economie.
 129. </p></li>
 130. </ul>
 131. <h2>Campagnes</h2>
 132. <ul id="campaigns" class="overview">
 133. <li>
 134. <h3><a href="http://pdfreaders.org/">PDFreaders.org</a></h3>
 135. <p>
 136. Een initiatief van de Fellowshop of FSFE. "pdfreaders.org" is
 137. een website met informatie over PDF en koppelingen naar
 138. Vrije Software pdf-lezers voor de meest gebruikte
 139. besturingssystemen.
 140. </p></li>
 141. <li>
 142. <li>
 143. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
 144. <p>
 145. Op 30 maart vragen wij extra aandacht voor Open Document
 146. Formaten en Open Standaarden. Er worden over heel de wereld
 147. activiteiten georganiseerd door partnerorganisaties en
 148. vrijwilligers. Help ons
 149. via <a href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
 150. <ul>
 151. <li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
 152. <li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
 153. </ul>
 154. </p></li>
 155. <h3><a href="/projects/drm/">DRM.info</a></h3>
 156. <p>
 157. DRM.info is een samenwerkingsplatform opgestart en beheert
 158. door de FSFE. Het waarschuwt voor de gevaren van digitale
 159. restrictiemethoden en heeft aandacht voor de bezorgdheden
 160. van verschillende groepen. Deze campagne loopt onder andere in
 161. samenwerking met Digital liberty, consumer
 162. protection en net-activism en organisaties van bibliotheken.
 163. </p></li>
 164. </ul>
 165. <ul class="overview">
 166. <li>
 167. <h3>
 168. <a href="/projects/wipo/wiwo.html">Op weg naar een "World
 169. Intellectual Wealth Organisation"</a>
 170. </h3>
 171. <p>
 172. Wij onderschrijven en steunen de verklaring van Genève. Wij
 173. nodigen alle opstellers, ondertekenaars en de Verenigde
 174. Naties uit om er nu aan te beginnen. Er moet niet alleen
 175. worden nagedacht over de rol die WIPO kan spelen, maar
 176. vooral over wat voor soort organisatie er nodig is om
 177. haar te vervangen.
 178. </p></li>
 179. <li>
 180. <h3>
 181. <a href="/projects/btw09/btw09.html">“Informeer bij uw kandidaat” -
 182. Duitse federale verkiezingen 2009</a>
 183. </h3>
 184. <p>
 185. Tijdens de federale verkiezingen in 2009 vroeg de FSFE aan
 186. alle Vrije Softwarefanaten om bij de kandidaten van
 187. verschillende partijen te informeren naar hun houding ten
 188. opzichte van Vrije Software en Open Standaarden.
 189. </p></li>
 190. <li>
 191. <h3>
 192. <a href="/campaigns/valentine/2010/valentine-2010.html">I ♥
 193. Free Software</a>
 194. </h3>
 195. <p>
 196. Valentijnsdag is een feestdag voor de liefde en affectie
 197. tussen intieme vrienden. FSFE's campagne geeft u de kans te
 198. tonen dat u geeft om mensen en Vrije Software die u het hele
 199. jaar rond hun liefde geven.
 200. </p>
 201. </li>
 202. </ul>
 203. <p style="clear: both;">
 204. De Free Software Foundation Europe heeft in het verleden aan
 205. verschillende andere problemen en campagnes gewerkt. U vindt in
 206. onze sectie <a href="/projects/finished.html">Beëindigde en
 207. afgebroken projecten</a> meer details over onze
 208. verwezenlijkingen.
 209. </p>
 210. </body>
 211. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 212. </html>
 213. <!--
 214. Local Variables: ***
 215. mode: xml ***
 216. End: ***
 217. -->