Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

229 lines
8.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Prosjekter - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Prosjekter</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. Som en veldedig, ikke-statlig organisasjon jobber Free Software Foundation Europe
 14. mot å skape en bevissthet og støtte for fri programvare og åpne standarder innenfor
 15. politikk, jus og samfunnet i det hele og store.
 16. Vennligst les videre for å lære mer om våre prosjekter og pågående <a
 17. href="#campaigns">kampanjer</a>.
 18. </p>
 19. </div>
 20. <ul id="priorities" class="overview">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/projects/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a></h3>
 23. <p>
 24. Freedom Task Force samler og deler informasjon, til prosjekter involvert i
 25. fri programvare, om lisensiering og juridiske aspekter ved fri programvare.
 26. Vi vokter om interessene til prosjekter involvert i fri programvare
 27. og samler eksperter for å hjelpe andre grupper innenfor fri programvare med å
 28. nå sine mål. Vi gir assistanse, <a href="/projects/ftf/education.en.html">trening</a>
 29. og <a href="/projects/ftf/documentation.html">dokumentasjon</a>
 30. i samarbeid med gpl-violations.org og medlemmer av
 31. European Legal Network.
 32. </p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/projects/ftf/network.html">European Legal Network</a></h3>
 36. <p>
 37. Vi vedlikeholder verdens største nettverk av juridiske
 38. eksperter innenfor lisensiering av programvare, som både
 39. er leverandørnøytrale og partipolitisk uavhengig.
 40. </p>
 41. </li>
 42. <li>
 43. <h3><a href="/projects/os/os.html">Åpne standarder</a></h3>
 44. <p>
 45. <a href="/projects/os/def.en.html">Åpne standarder</a> tillater
 46. folk å dele alle typer data helt fritt og i perfekt kvalitet.
 47. De forhindrer nedlåsing og andre unaturlige barrierer som
 48. måtte hindre interoperabilitet, i tillegg til å promotere
 49. valgfrihet mellom leverandører og teknologi.
 50. FSFE sitt <a href="/projects/os/os.en.html">arbeid med åpne
 51. standarder</a> har som mål å sørge for at folk enkelt kan finne
 52. enkle måter å konvertere til fri programvare og gi valgfriheten
 53. mellom flere løsninger innen fri programvare.
 54. </p>
 55. </li>
 56. <li>
 57. <h3><a href="/projects/un/un.html">Forente Nasjoner</a></h3>
 58. <p>
 59. FSFE har vært aktive hos de Forente Nasjoner siden 2002.
 60. Vi har bidratt til å gjøre <a
 61. href="/projects/mankind/mankind.html">fri programvare
 62. kjent som en verdensarv hos UNESCO</a>. Vi er for tiden
 63. aktive i de følgende områdene:
 64. </p>
 65. <ul>
 66. <li><a href="/projects/wipo/wipo.html">World Intellectual Property Organization</a></li>
 67. <li><a href="/projects/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a></li>
 68. </ul>
 69. </li>
 70. </ul>
 71. <ul class="overview">
 72. <li>
 73. <h3><a href="/projects/eu/eu.html">Europeiske Union</a></h3>
 74. <p>
 75. FSFE jobber med <a href="/projects/eu/eu.html">EU-kommisjonen
 76. og det Europeiske Parlament</a> for å skape et positivt miljø
 77. for fri programvare og åpne standarder i Europa.
 78. Vi kjemper i mot monopoler og for konkurranse i markedet
 79. for programvare, ved å delta som en interessert tredjepart
 80. saker som omhandler <a href="/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">
 81. antitrustlovgivning</a>. Vi informerer de som skriver retningslinjer
 82. om hvilke muligheter fri programvare tilbyr, og driver for
 83. interoperabilitet.
 84. </p>
 85. </li>
 86. <li>
 87. <h3><a href="/about/team.html">Generell bevissthet</a></h3>
 88. <p>
 89. Informere det offentlige om fri programvare er en del av FSFEs
 90. hovedoppdrag. Flere personer i organisasjonen er eksperter
 91. på forskjellige emner innenfor fri programvare, og kan bli
 92. kontaktet angående foredrag, seminarer og deltakelse i diskusjoner.
 93. </p>
 94. </li>
 95. <li>
 96. <h3><a href="/projects/education/education.html">Utdanning</a></h3>
 97. <p>
 98. FSFE promoterer aktivt bruken av fri programvare i skoler og
 99. universiteter. Som en basis i frihet og samarbeid deler
 100. fri programvare de samme verdiene som det demokratiske miljøet
 101. som er å finne i de akademiske omgivelser; Dette gjør
 102. fri programvare pedagogisk overordnet.
 103. </p>
 104. </li>
 105. <li>
 106. <h3><a href="/projects/swpat/swpat.html">Patenter på programvare i Europa</a></h3>
 107. <p>
 108. Programvarepatenter er skadelig for samfunnet og økonomien.
 109. De forhindrer innovasjon, skader bedrifter og setter samarbeid
 110. og kreativitet i stor fare. FSFE kjemper for å holde Europa
 111. fri for patenter på programvare, og jobber på FN-nivå for
 112. å fjerne patenter på programvare verden over.
 113. </p>
 114. </li>
 115. </ul>
 116. <h2>Kampanjer</h2>
 117. <ul id="campaigns" class="overview">
 118. <li>
 119. <h3><a href="http://pdfreaders.org/">PDFreaders.org</a></h3>
 120. <p>
 121. PDFreaders.org er en kampanje startet av
 122. <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship</a> av
 123. FSFE. PDFreaders.org er en nettside med informasjon om PDF-lesere
 124. som er utgitt som fri programvare for alle store operativsystem.
 125. </p>
 126. </li>
 127. <li>
 128. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
 129. <p>
 130. 30. mars vil vi skape bevissthet for åpne dokumentformater og åpne standarder
 131. ved å organisere aktiviteter over hele verden sammen med samarbeidspartnere
 132. og frivillige. Hjelp oss på <a
 133. href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
 134. <ul>
 135. <li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
 136. <li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
 137. </ul>
 138. </p>
 139. </li>
 140. <li>
 141. <h3><a href="/projects/drm/">DRM.info</a></h3>
 142. <p>
 143. DRM.info er en samarbeidsplatform startet og vedlikeholdt av FSFE
 144. for å informere om farene ved Digital Restriction Management
 145. og vise frem bekymringene fra forskjellige grupper.
 146. Bidragsytere hos <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> inkluderer
 147. grupperinger for digitale rettigheter, forbrukerbeskyttelse, aktivisme
 148. på nett og biblioteksorganisasjoner.
 149. </p>
 150. </li>
 151. </ul>
 152. <ul class="overview">
 153. <li>
 154. <h3><a
 155. href="/projects/wipo/wiwo.html">Til fordel for
 156. World Intellectual Wealth Organization</a></h3>
 157. <p>
 158. Vi støtter Genèvekonvensjonen og inviterer dens skribenter,
 159. de signerte og de Forente Nasjoner til å begynne å tenke på
 160. hvilken rolle WIPO burde ha, istedet for å tenke på hva den
 161. kan bli i fremtiden for å holde orden på intellektuell velstand.
 162. </p>
 163. </li>
 164. <li>
 165. <h3><a href="/projects/btw09/btw09.html">“Spør dine kandidater” -
 166. Det tyske nasjonalvalget i 2009</a></h3>
 167. <p>
 168. Gjennom det tyske nasjonalvalget i 2009 kalte FSFE på alle
 169. tyske støttespillere av fri programvare til å spørre de
 170. forskjellige partikandidatene om deres standpunkt på fri
 171. programvare og åpne standarder.
 172. </p>
 173. </li>
 174. <li>
 175. <h3><a href="/campaigns/valentine/2010/valentine-2010.html">I ♥ Free Software</a></h3>
 176. <p>
 177. Valentinesdagen er en feiring av kjærlighet og følelser mellom intime
 178. partnere. FSFE sin kampanje til å prøve å gi deg muligheten til å vise
 179. hvor mye du bryr deg om folkene innenfor fri programvare, som viser deg
 180. sin kjærlighet til deg året rundt.
 181. </p>
 182. </li>
 183. </ul>
 184. <p style="clear: both;">
 185. Free Software Foundation Europe har jobbet på mange andre problemstillinger
 186. og kampanjer. Se vår side om <a href="/projects/finished.html">ferdige
 187. og avsluttende prosjekter</a> for detaljer om hva vi har oppnådd.
 188. </p>
 189. </body>
 190. <timestamp>$Date $Author</timestamp>
 191. <translator>Cato Auestad</translator>
 192. </html>
 193. <!--
 194. Local Variables: ***
 195. mode: xml ***
 196. End: ***
 197. -->