Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

82 lines
7.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2017-06-14" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - juni 2017</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - juni 2017</h1>
<h2>Nieuw Europees interoperabiliteitsraamwerk dringt er bij overheden op aan om Vrije Software te gebruiken en eraan bij te dragen</h2>
<p>Na de openbare consultatieronde van vorig jaar werd het 'nieuwe' <a href="https://ec.europa.eu/isa2/eif_en">Europese interoperabiliteitsraamwerk</a> (EIF) uiteindelijk gepubliceerd in maart 2017. Overeenkomstig met <a href="/freesoftware/standards/eif-v3">onze antwoorden</a> aan de openbare consultatie en met de <a href="http://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eif-public-consultation-factual-summary-en.pdf">algemene antwoorden</a> van burgers en bedrijven die vroegen om meer Vrije Software binnen openbare elektronische diensten bevat de herziene EIF een aanbeveling voor overheden in heel Europa om "een eerlijk speelveld voor Vrije Software zeker te stellen en een actieve en eerlijke overweging van het gebruik van Vrije Software te laten zien" bij het aanbieden van elektronische diensten.</p>
<p>Daarbij dringt de nieuwe EIF er bij overheden op aan om niet alleen Vrije Software te gebruiken maar ook "wanneer mogelijk bij te dragen aan de relevante ontwikkelaarsgemeenschappen". Dit is een belangrijke verbetering in vergelijking met de vorige EIF v.2 en een expliciete erkenning van Vrije Software als zijnde essentieel vaar het zekerstellen van betere interoperabiliteit. Nadeel is dat, <a href="/news/2016/news-20160428-02">en vergelijkbaar met de communicatie over "ICT standaardisatie-prioriteiten voor de digitale interne markt"</a>, de nieuwe EIF helaas niet voldoende antwoord biedt op de obstakels die zogenaamde "eerlijke, redelijke en niet-discriminerende" ("fair, reasonable, and non-discriminatory", FRAND) licentie-termen creëren voor Vrije Software. Door het licentiebeleid van Open Standaarden te baseren op FRAND staat de EIF helaas niet toe dat Vrije Software-projecten kunnen deelnemen aan het aanbieden van hun diensten aan overheden. </p>
<p>Lees voor meer achtergronden over dit onderwerp ons artikel <a href="/freesoftware/standards/why-frand-is-bad-for-free-software">"Waarom is FRAND slecht voor Vrije Software?"</a></p>
<hr />
<p>Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2017-06">https://fsfe.org/join/nl2017-06</a></p>
<hr />
<h2>Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>FSFE-directeur Jonas Öberg <a href="http://blog.jonasoberg.net/automating-the-software-toolchain/">verduidelijkt een komend project</a> van FSFE om automatisering van het gereedschap voor de ontwikkeling van software te faciliteren door te helpen bij het automatisch identificeren van de gebruikte licenties. </li>
<li>Daniel Pocock, onze nieuw verkozen FSFE Fellowshipvertegenwoordiger, organiseert een bijeenkomst om een voedselcomputer te bouwen in Zurich. In zijn blog, legt Daniel uit waar het over gaat en wat de verbinding van het project is met Vrije Software.</li>
<li>FSFE vice-voorzitter Heiki Löhmus <a href="https://2017.dorscluc.org/talk/2/">organiseerde een werkgroep</a> over het gebruik van Vrije Software voor STEM-educatie op DORS/CLUC in Zagreb, Kroatië.</li>
<li>Polina Malaja, FSFE's juridisch coördinator en beleidsanalist, nam deel aan een paneldiscussie: <a href="https://diem25.org/diem25-returns-to-berlin-to-develop-its-political-roadmap/">"Towards an Internet of People: A progressive new deal for technology" op Diem25</a> in Berlijn.</li>
<li>FSFE-voorzitter Matthias Kirschner <a href="https://theonet.de/2017/05/29/freie-daten-freies-teilen-frei-sein/">nam deel aan een paneldiscussie</a> op de Duitse Kerkendag in Maagdenburg, Duitsland, over hoe data, code en algoritmen van invloed zijn op onze levens en op de economie. Er is ook een <a href="https://k7r.eu/free-software-at-church-days/">video-opname beschikbaar</a>. </li>
<li>Erik Albers, FSFE's genmeenschaps- en communicatiecoordinator, hield de openingstoespraak op de Open Tech Summit 2017 over "The Digital-o-Mat or how to set Free Software as a topic for democratic elections". De FSFE was ook aanwezig met een kraam.</li>
<li>FSFE's landcoördinator Nederland Maurice Verheesen hield een thematoespraak over publiek geld, openbare code op het Open Source event in Tilburg, Nederland. </li>
<li>Franz Gratzer, een van FSFE's vrijwillige ontwerpers, organiseerde een <a href="https://cfp.linuxwochen.at/de/LWW17/public/events/547">werkgroep over de basis van GIMP</a> op de Linuxwochen Wien 2017. De FSFE-groep Wenen was ook aanwezig met een kraam.</li>
<li>De FSFE-Groep München, Duitsland, was met een kraam aanwezig op het Münchener straatfestival "Corso Leopold" om mensen te informeren over de FSFE en ons werk voor Vrije Software.</li>
<li>Matthias Kirschner <a href="https://k7r.eu/recording-for-limux-the-loss-of-a-lightouse/">hield een thematoespraak op de openSUSE conference</a> 2017 in Neurenberg, Duitsland, over Limux en wat de Vrije Software-gemeenschap ervan kan leren. Er is ook een <a href="https://media.ccc.de/v/1458-limux-the-loss-of-a-lighthouse">video-opname beschikbaar</a>.</li>
<li>Fellows uit Madrid, Spanje, waren met een kraam aanwezig op de OpenExpo om mensen te informeren over FSFE en ons werk voor Vrije Software.</li>
<li>Polina Malaja hield een presentatie over de huidige status van de radio-afschermingsrichtlijn' <a href="https://wiki.freifunk.net/Wireless_Community_Weekend_2017/Timetable">tijdens het Wireless Community Weekend</a> in Berlijn. </li>
<li>Frank Karlitschek <a href="https://karlitschek.de/2017/06/is-doing-nothing-evil/">blogt over</a> onze ethische verantwoordelijkheid naar technologie en software.</li>
<li>Matthias Kirschner, Polina Malaja, en Daniel Pocock waren op de Open Source Conference Albania (OSCAL) om te praten over "Mensen in staat stellen technologie te controleren", "EU-niveau en softwarevrijheid" en "Vrije rechtstreekse communicatie met Vrije Software". De FSFE was ook aanwezig met een kraam.</li>
<li>De FSFE-groep Wenen was <a href="https://blogs.fsfe.org/franz.gratzer/2017/06/04/booth-at-linuxwochen-and-veganmania-2017/">met een kraam aanwezig op de veganmania</a> om mensen te informeren over FSFE en ons werk voor Vrije Software. </li>
</ul>
<h2>Help ons bij het verbeteren van onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u nieuws ziet waarvan u denkt dat het zou kunnen worden toegevoegd, verzend het dan aan ons. Als u ideeën wilt delen, verzend ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> ie ons werk mogelijk maken.</p>
<p>Uw eindredacteuren,<br />
Erik Albers en Polina Malaja</p>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2017-06" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>