Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

345 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-08-13" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009 </title>
</head>
<body>
<h1>FSFE Nieuwsbrief - juli 2009</h1>
<p>
Het was een drukke maand, maar slecht nieuws heeft er een
donkere schaduw over geworpen. Richard Rothwell, een Fellow en
een vooraanstaand en gerespecteerd pleiter voor Vrije Software
in het onderwijs is overleden. Wij nemen even verder graag
afscheid van hem.
</p>
<p>
Belangrijke activiteiten van de afgelopen maand: onze Duitse
afdeling ondersteunt het OpenRuhr initiatief, deelname aan een
conferentie georganiseerd door WIPO, een leerzame
Fellowshipvergadering in Berlijn, onze vertegenwoordiging op
RMLL in Nantes en de publicatie van onze visie op de laatste
ontwikkelingen in de EU-browserzaak.
</p>
<p align="right">
<a href="mailto:poderi@fsfe.org">Giacomo Poderi</a>
</p>
<h3>Inhoudstafel</h3>
<ol>
<li>
<a href="#1" name="TOC1">Een nieuwe wind waait door WIPO, maar
oude gewoontes verdwijnen moeilijk</a></li>
<li>
<a href="#2" name="TOC2">Afscheid van Richard
Rothwell</a></li>
<li>
<a href="#3" name="TOC3">De FSFE ondersteunt OpenRuhr</a></li>
<li>
<a href="#4" name="TOC4">Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes,
Frankrijk, 07-11 juli</a></li>
<li>
<a href="#5" name="TOC5">Fellowshipvergadering in Berlijn, 9
juli</a></li>
<li>
<a href="#6" name="TOC6">Fellowshipinterview: Smári McCarthy</a></li>
<strong>In de kijker</strong>
<li>
<a href="#7" name="TOC7">EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de
details van de schikking van cruciaal belang</a></li>
<strong>Terugblik ...</strong>
<li>
<a href="#8" name="TOC8">De FSFE steunt de zaak van de
Europese Commissie tegen Microsoft</a></li>
<strong>Toekomstige evenementen</strong>
<li>
<a href="#9" name="TOC9">4de Froscon, St. Augustin, Duitsland,
22-23 augustus</a></li>
</ol>
<p></p>
<h3><a name="1"/>
Een nieuwe wind waait door WIPO, maar oude gewoontes verdwijnen
moeilijk
</h3>
<p>
Op 13 en 14 juli organiseerde de World Intellectual Property
Organization (WIPO) in Genève de conferentie "Intellectual
Property and Public Policy Issues". Er werd nagedacht over de
gevolgen van het beleidsadvies dat WIPO promoot. Karsten
Gerloff, voorzitter van de FSFE, was aanwezig en schreef een
uitvoerig rapport: "Fresh air at WIPO, but old habits die hard".
Hij benadrukt dat het hele evenement een grote stap voorwaarts
is voor de organisatie. Men krijgt stilaan aandacht voor de
gevolgen van hun beslissingen in de echte wereld. Maar enkele
verontrustende oude fouten blijven bestaan.</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241">
https://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=241</a></li>
</ul>
<h3><a name="2"/>
Afscheid van Richard Rothwell
</h3>
<p>
Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van Richard
Rothwell. Een Fellow, een uitmuntende activist en een
sleutelfiguur in de Britse Vrije Softwaregemeenschap. Op 17 juli
overleed Richard. Het zal niet makkelijk zijn om de leegte die
hij in deze gemeenschap achterlaat op te vullen. Wij willen hem
hier gedenken en ons medeleven betuigen aan zijn familie en
vrienden.
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://tributestorichardrothwell.net/">
http://tributestorichardrothwell.net/</a></li>
<li>
<a href="http://www.richardrothwell.com/">
http://www.richardrothwell.com/</a></li>
</ul>
<h3><a name="3"/>
De FSFE ondersteunt OpenRuhr
</h3>
<p>
Onze Duitse afdeling heeft beslist om het OpenRuhr initiatief te
ondersteunen. In 2010 zullen de 'culturele steden' uit het
Ruhrgebied faciliteiten aanbieden en evenementen organiseren die
Vrije Software zullen voorstellen als een culturele techniek
voor creatieve mensen en hun werken. Onze Duitse afdeling wil
informatief materiaal ontwikkelen waarin Vrije Software wordt
voorgesteld als culturele techniek.
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.openruhr.de">http://www.openruhr.de</a></li>
<li>
<a href="http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr">
http://openruhr.de/2009/07/23/fsfe-unterstuetzung-openruhr</a></li>
</ul>
<h3><a name="4"/>
Een FSFE-stand tijdens RMLL Nantes, Frankrijk, 07-11 juli
</h3>
<p>
Rainer Kersten en Michel Roche organiseerden onze stand op de
10de "Rencontres Mondiales du Logiciel Libres" (RMLL), die plaats
vond in Nantes. RMLL is het belangrijkste Vrije
Software-evenement in Frankrijk met meer dan 5000
bezoekers. Rainer en Michel hebben vier drukke dagen gehad met
het uitleggen van de basisprincipes van Vrije Software en vele
bezoekers te informeren over de activiteiten van de FSFE.
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://2009.rmll.info/">http://2009.rmll.info/</a></li>
</ul>
<h3><a name="5"/>
Fellowshipvergadering in Berlijn, 9 juli
</h3>
<p>
De Berlijnse Fellowshipgroep kwam op 9 juli samen in de
Newthinking Store, Tucholskystrasse 48. Er stond een interessant
debat op de agenda met vertegenwoordigers van de
jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen. Leden
van de Junge Union Brandenburg, Jungen Liberalen Brandenburg,
Grüne Jugend, Piratenpartei en SDS.Berlin gaven hun mening over
Vrije Software en beantwoordden vragen van de andere
deelnemers. Binnenkort zullen de opnamen die Lena Simon van het
evenement maakte op het Fellowshipplatform gepubliceerd
worden.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301">
https://blogs.fsfe.org/mk/?p=301</a></li>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin">
https://wiki.fsfe.org/groups/Berlin</a></li>
</ul>
<h3><a name="6"/>
Het Fellowshipinterview: Smári McCarthy
</h3>
<p>
Stian Rødven Eide interviewde deze maand Smári McCarthy: een
peinzend anarchist en een praktisch chaotische technicus met een
sterke interesse in Vrije Software en democratie. We spraken met
Smári over verschillende aspecten van zijn leven: zijn werk in
het Fab Lab, de IJslandse vereniging voor digitale vrijheid en
we eindigen met zijn persoonlijke mening over een "crowdsourced
democracy".
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72">
https://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=72</a></li>
</ul>
<h2>In de kijker</h2>
<h3><a name="7"/>
EU browserzaak: Voor de FSFE zijn de details van de schikking
van cruciaal belang
</h3>
<p>
In 2007 diende Opera Software een formele klacht in bij de
Europese Commissie. Ze gingen niet akkoord met de praktijk van
Microsoft om hun Internet Explorer (IE) vast te linken aan hun
besturingssysteem. Wij hebben besloten om de ontwikkelingen in
deze zaak van nabij te volgen en hebben officieel onze hulp
aangeboden aan het Directoraat-generaal voor Concurrentie als
belanghebbende derde partij.
</p>
<p>
Op 29 januari 2009 heeft het DG concurrentie van de Europese
Commissie een mededeling van punten van bezwaar tegen Microsoft
bekendgemaakt. Als gevolg overweegt dit bedrijf een schikking te
treffen. Het aanbod tot een schikking is al een belangrijke
verwezenlijking voor de Europese Commissie. Maar volgens ons
zullen de details van deze schikking het succes ervan
bepalen. Een schikking die er goed uitziet is niet
voldoende. Wij willen garanties dat de overeenkomst tussen
Microsoft en de Commissie ervoor zorgt dat Vrije Software op
gelijke voet behandeld wordt als de propriëtaire concurrenten en
een volledig vrije concurrentie in de browsermarkt toelaat.
</p>
<p>
Ons persbericht, met een beschrijving van de details waarover
zorgvuldig moet worden nagedacht is hier beschikbaar:
</p>
<ul>
<li>
<a href="/news/2009/news-20090728-01.html">
https://fsfe.org/news/2009/news-20090728-01.html</a></li>
</ul>
<p>Relevante links:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000231.html">
persbericht</a></li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2009q1/000228.html">
persbericht</a></li>
<li>
<a href="https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf">
https://download.fsfe.org/policy/letters/20071219-opera-antitrust.pdf</a></li>
</ul>
<h2>Terugblik</h2>
<h3><a name="8"/>
De FSFE steunt de zaak van de Europese Commissie tegen Microsoft
</h3>
<p>
Vijf jaar geleden tekende Microsoft beroep aan tegen de
beslissing van de Europese Commissie in de antitrustzaak. Het
Directoraat-generaal voor concurrentie vroeg voor samenwerking
met FSFE en Samba. Een vraag die wij niet lieten passeren: op 27
juli 2004 hadden we al deelgenomen aan de inleidende
hoorzittingen voor het beroep in Luxemburg. Dit vormde de basis
voor één van de grootste overwinningen van de FSFE en Vrije
Software op juridisch gebied in 2007. Microsoft werd toen door
het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen
verplicht om alle gegevens die nodig waren om interoperabiliteit
te verzekeren bekend te maken aan het Samba-team.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/press-release/2004q3/000069.html">
persbericht</a></li>
</ul>
<h2>Toekomstige evenementen</h2>
<h3><a name="9"/>4de Froscon, St. Augustin, Duitsland, 22-23 augustus</h3>
<p>
Wij zullen een stand organiseren op de 4de Froscon editie in
St. Augustin, Duitsland. De conferentie word georganiseerd door
het departement computerwetenschappen van de Universiteit voor
toegepaste wetenschappen Bonn-Rhein-Sieg in samenwerking met
Fachschaft of Computer Science, LUUSA en FrOSCon e.V. De
coördinatie voor de organisatie van deze stand gebeurt via
booth@ en de Fellowship wiki.
</p>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009">
https://wiki.fsfe.org/Froscon-2009</a></li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">
https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth</a></li>
</ul>
<p></p>
<p>U vindt een lijst van alle FSFE nieuwsbrieven op</p>
<a href="/news/newsletter.html">
https://fsfe.org/news/newsletter.html</a>
<p>
U vindt informatie om lid te worden van de Fellowship of ons te
ondersteunen via
</p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate">
https://my.fsfe.org/donate</a>
<a href="/contribute/contribute.html">
https://fsfe.org/contribute/contribute.html</a>
<p>U kan FSFE-producten kopen via</p>
<a href="/order/order.html">
https://fsfe.org/order/order.html</a>
</body>
<translator>Rolf Camps</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->