Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

207 lines
11 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2015-12-07" type="newsletter">
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - december 2015</title>
</head>
<body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201512">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - december 2015</h1>
<div class="e-content">
<h2 id="from-the-fsfe">Van de FSFE</h2>
<h2 id="meps-in support-of-our-amendments" >Leden van het Europees Parlement
steunen onze wijzigingsvoorstellen</h2>
<p>De comités voor interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en die voor
industrie, onderzoek en energie (ITRE) van de Europese Commissie brachten
gezamenlijk en op eigen initiatief een rapport uit dat gebaseerd is op de
digitale interne marktstrategie van de Commissie. FSFE's beleidsteam
analyseerde hun rapport en stelde veranderingen voor zodat standaarden
zouden worden ingevoerd die open, minimalistisch en uitvoerbaar zijn met
Vrije Software, om de controle van gebruikers over hun data te integreren en
om zeker te stellen dat de gezamenlijke open wetenschapscloud wordt uitgevoerd
met Vrije Software.</p>
<p>Op het rapport kwamen meer dan duizend wijzigingsvoorstellen binnen van Europees
Palementsleden (MEP's), waarvan verschillende onze punten en voorgestelde
wijzigingen steunden. Dit wijst op een toegenomen bewustzijn van het
Parlement over het belang van Vrije Software in &quot;de cloud&quot;, big data
en standaardisatie, alswel in de publieke sector. Schaduwrapporteur Cornelia Ernst
lichtte zelfs de noodzaak om een antwoord te geven op Vrije Software uit
tijdens haar praatje op de gezamenlijke bijeenkomst van IMCO/ITRE op 10 november.
Deze maand, op 14 december, zal het Parlement stemmen over de eindversie van
het rapport.</p>
<p>Hoewel het rapport niet-bindend is en de Commissie niet verplicht is om de
aanbevelingen van het Parlement te volgen, vormt het feit dat verschillende
MEP's onze wijzigingsvoorstellen steunden een belangrijke stap. Vooral omdat
het Parlement gewoonlijk wat minder openstaat over de onderwerpen die te maken
hebben met digitale rechten en Vrije Software.</p>
<h2 id="germany-passed-law-against-compulsory-routers">Duitsland nam een wet
aan tegen routerdwang</h2>
<p><a href="https://fsfe.org/activities/routers/timeline.html">Na drie jaren
intensief lobbyen door de FSFE</a> en andere organisaties nam het Duitse
Parlement (Bondsdag en Bondsraad) een wet aan tegen routerdwang maar voor vrije
keuze van de gebruiker. Dit is een belangrijke stap naar consumentenbescherming
en eerlijke competitie tussen fabrikanten. Vrije keuze stelt gebruikers ook
in staat om zelf te zorgen voor cruciale eigenschappen op hun eigen apparaat
zoals veiligheid of privacy. De wet word medio 2016 van kracht en zou voor
heel Europa een voorbeeld moeten zijn. We zullen vergelijkbare wetgeving
steunen waar dat nodig is.</p>
<h2 id="sony-rootkit-makes-headlines-10-years-later">Sony Rootkit haalt na 10
jaar nieuwskoppen</h2>
<p>Eind oktober herinnerde FSFE aan de gevaren die veroorzaakt worden door
technische beperkingen op technologie ter promotie van ieders recht om
*** to tinker ***. Dit resulteerde erin dat het onderwerp werd opgepikt door
de pers en dat de FSFE info-pagina werd gelinkt door tenminste een dozijn
artikelen van verschillende bekende nieuwsbronnen. Onze
ex-stagiair Asa Ritz [vatte in zijn blog de media-aandacht samen] <a href="http://blogs.fsfe.org/asawritz/2015/11/04/sony-rootkit-still-making-headlines-10-years-later-2/">vatte in zijn blog de media-aandacht samen</a> die we ontvingen.</p>
<h2 id="what-else-have-we-done">Wat hebben we verder gedaan?</h2>
<ul>
<li>FSFE-voorzitter <a href="http://berlin2015.codemotionworld.com/talk-detail/?detail=1958">
Matthias Kirschner hield een praatje over de computer als universele machine</a>
op Codemotion Berlijn en hij hield een
<a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/offener-it-gipfel">workshop
over beperkingen op technische beperkingen op de "Open IT Summit"</a>
in Berlijn. In een podcast
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/podcast-on-non-military-use-clause-in-gnu-gpl/">
argumenteerde Matthias tegen een &quot;niet-militaire clausule&quot; in Vrije
Software-licenties</a>.</li>
<li>FSFE-gemeenschapscoördinator Erik Albers en FSFE juridisch teamcoördinator
Matija Šuklje namen deel aan <a href="http://copycamp.pl/en/">Copycamp
Warschau</a> om er een kraam te organiseren en Matija hield een praatje over
"Gevolgen van de EU-auteursrechtherziening voor Vrije Software".</li>
<li>FSFE was aanwezig op <a href="https://fscons.org/2015/">FSCONS</a> in
Göteborg, Zweden. Christian Kalkhoff
<a href="https://blogs.fsfe.org/softmetz/?p=63">schreef over zijn
FSCONS-beleving</a> in een blogpost.</li>
<li>FSFE plaatste haar kramen ook op
<a href="http://www.opensourcesummit.paris/">"Open Source Summit" in Parijs</a>,
op <a href="http://www.linuxday.at/">Linuxday in Dornbirn</a>, Oostenrijk, op
<a href="http://www.t-dose.org">T-Dose</a> in Eindhoven, Nederland, en
op <a href="http://openrheinruhr.de/">OpenRheinRuhr in Oberhausen</a>,
Duitsland.</li>
</ul>
<h2 id="take-action">Onderneem actie</h2>
<ul>
<li>Als je dat leuk vind kan je leden, staf en gemeenschapsleden van FSFE
ontmoeten in onze kraam op <a href="https://fosdem.org/2016/">FOSDEM</a>.
En als je naar de <a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Main_Page">
Chaos Communicatieconferentie van dit jaar, #32C3</a>, gaat mis dan niet de
<a href="https://events.ccc.de/congress/2015/wiki/Assembly:Free_Software_Foundation_Europe">
FSFE-assemblée</a>; neem deel aan één van onze sessies of neem gewoon
pauze in onze "Vrije Software lounge".</li>
<li>Het FSFE Educatie-team herontwerpt haar educatie-folder. Als je mee zou
willen doen of ideeën wil delen, voel je dan vrij om deel te nemen op de
<a href="https://wiki.fsfe.org/Reasons_for_schools_to_use_Free_Software">
wiki-pagina</a>.</li>
<li>In onze Bevrijd je Android-campagne lichten we het belang uit van Replicant
als 100% vrij Android-gebaseerd besturingssysteem. We vinden het fijn om te
zien dat er groei zit in de verkoop van
<a href="https://tehnoetic.com/tehnoetic-s2-phone-replicant">telefoons met
voorgeïnstalleerde Replicant</a> en we hopen dat er meer bedrijven zijn die dit
voorbeeld zullen volgen.</li>
<li>De lokale groep FSFE Zürich startte een Vrije Software-fotoboek om mensen te
laten zien die Vrije Software gebruiken. Als je dat leuk vind kan je er deel van
uitmaken: <a href="http://freie.software">freie.software</a>.</li>
<li>Als je het leuk vind wat we gedaan hebben in 2015 en je het leuk zou vinden
als we hiermee verder zouden gaan in 2016 of zelfs sterker zouden groeien,
overweeg dan om
<a href="https://fsfe.org/donate/donate">ons te steunen met een donatie</a>
of om <a href="https://fsfe.org/join">duurzaam lid te worden</a>.
Financiering is cruciaal voor ons bestaan.</li>
</ul>
<h2 id="out-of-the-community">Uit de gemeenschap</h2>
<ul>
<li>Er is een nieuw team opgericht. Noordrijn-Westfalen is de grootste staat
van Duitsland met op dit moment drie lokale FSFE-groepen. Deze maand vond de
<a href="https://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1629">oprichtingsvergadering
plaats van de actiegroep van dit Bondsland, Team NRW</a>. De belangrijkste
taken zijn coördinatie en
<a href="http://blogs.fsfe.org/wromey/2015/11/22/grundungssitzung-des-nrw-teams-der-free-software-foundation-europe/">het onderwijs aan leraren</a>.</li>
<li>Op de lokale bijeenkomst van FSFE Düsseldorf
<a href="http://blogs.fsfe.org/stehmann/?p=1592">praatte Andreas Schreiber over
de open bron-strategie van het Duitse ruimtevaartcentrum DLR</a> en dit
evenement werd <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/147875">opgepikt door
het Europese open bron-observatorium</a></li>
<li>Na het aanbieden van vooraf geflashte Libreboot-laptops op
<a href="https://freie.computer/">freie.computer</a>
<a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/11/27/flashdays-are-coming/">
besloot FSFE Zürich om Flashdagen te organiseren</a>.</li>
<li>Daniel Pocock rapporteert over
<a href="http://danielpocock.com/building-teams-around-sip-and-xmpp-in-debian-and-fedora">
teambouw rond SIP- en XMPP-communicatie in Debian en Fedora</a>, en Daniel heeft
[een snelstartgids geschreven over het gebruik van Blender voor het bewerken
van video's]
<a href="http://danielpocock.com/quick-start-blender-video-editing">een
snelstartgids geschreven over het gebruik van Blender voor het bewerken van
video's</a>.</li>
<li>Marcus Möller
<a href="https://blogs.fsfe.org/mmoeller/2015/11/04/freed-ora-23-workstation-available/">
paste Fedora 23 aan naar een bevrijde versie</a>, inclusief linux-libre
kernel and Icecat-webbrowser. Alle onvrije firmware is verwijderd.</li>
</ul>
<h2 id="good-free-software-news">Goed Vrije Software-nieuws</h2>
<ul>
<li>Op <strong>EU</strong>-niveau: het Europees Parlement doet een beroep op de
Commissie voor de <a href="https://fsfe.org/news/2015/news-20151110-01.en.html">
systematische vervanging van onvrije software door verifieerbare Vrije Software
in alle EU-instituten</a>. In <strong>Italië</strong> vervangt het <a href="http://www.computerweekly.com/news/4500256578/Free-software-gains-ground-in-the-Italian-public-administration">Italiaanse Ministerie van Defensie Microsoft Office door
LibreOffice</a> op 150.000 pc's en dat maakt het Europa's op één na grootste
LibreOffice-invoering. Intussen is de op één na belangrijkste industriële stad
in Zuid-Italië, <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/146281">Bari,
bezig met het afronden van haar overgang naar LibreOffice</a> en ODF.
Op hetzelfde moment <a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/bern-council-demands-transition-open-source">gaf de gemeenteraad van Bern in <strong>Zwitserland</strong> de IT-afdeling de opdracht om haar afhankelijkheid van onvrije software
te beëindigen</a> en om onvrije software te vervangen door Vrije Software-oplossingen.
Dit voorbeeld werd gevolgd in <strong>Denemarken</strong> waar de stad Aarhus
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/denmark%E2%80%99s-aarhus-insists-open-it-standards">voor alle toekomstige IT-projecten het gebruik van open IT-standaarden
vereist</a> om af te komen van lock-in door IT-verkopers.
Tenslotte heeft een recente studie in <strong>Frankrijk</strong> bevestigd dat
<a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/147785">de regering nog steeds veel
Vrije Software in Frankrijk mogelijk maakt</a>. Volgens de studie groeit de
Vrije Software-markt lineair met 9% per jaar tot 2020.</li>
</ul>
<p>Dit was de laatste nieuwsbrief van 2015. Heel erg bedankt voor je aandacht.
Je zal de volgende nieuwsbrief begin februari 2016 ontvangen.</p>
<p>Overigens experimenteren we nog steeds met nieuwe manieren en formaten
van onze nieuwsbrief. Voel je vrij om ons jouw feedback te geven via
fellowship@fsfeurope.org.</p>
<p>Vrolijk kerstfeest en een vrolijk GNU-jaar!</p>
<p>Jullie eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers <a href="/index.html">FSFE</a></p>
</div>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2015-12-07"/>
</date>
<followup>doneer</followup>
<tags>
<tag content="nieuwsbrief">newsletter</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>