Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 
 
 
 
 

141 rinda
6.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>
 5. FSFE - EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie
 6. over interoperabiliteit
 7. </title>
 8. </head>
 9. <body>
 10. <h1>
 11. EU antitrustzaak is beëindigd: Samba ontvangt informatie
 12. over interoperabiliteit
 13. </h1>
 14. <p>
 15. De Europese commissie beschuldigde Microsoft in 2004 van het
 16. misbruiken van hun monopolie in de IT-markt en eiste dat ze alle
 17. informatie nodig voor een volledige interoperabiliteit ter
 18. beschikking zouden stellen van hun concurrenten. Microsoft
 19. tekende verzet aan tegen deze beslissing maar werd in september
 20. 2007 in het ongelijk gesteld door het Gerecht van eerste aanleg
 21. van de Europese Gemeenschappen (GEA). Het GEA achtte Microsoft
 22. schuldig aan opzettelijke belemmering van de interoperabiliteit en
 23. bevestigde de verplichting voor Microsoft om de informatie
 24. aangaande hun protocollen bekend te maken.
 25. </p>
 26. <p>
 27. Het Samba Team heeft besloten gebruik te maken van Microsofts
 28. verplichting ten gevolge van de Europese uitspraak. Door middel
 29. van de Protocol Freedom Information Foundation (PFIF) hebben ze
 30. informatie gevraagd over netwerkinteroperabiliteit en de eenmalige
 31. toegangsprijs van 10.000 EUR betaald. Het Sambateam heeft nu
 32. volledige toegang tot de belangrijke specificaties.
 33. </p>
 34. <p>
 35. Georg Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe
 36. (FSFE), formuleerde het als volgt: "Eén rechtszaak is beëindigd en
 37. de interoperabiliteit heeft gewonnen. Het Gerecht van de Europese
 38. Gemeenschappen heeft duidelijk gemaakt dat informatie met
 39. betrekking tot interoperabiliteit niet geheim mag worden gehouden.
 40. De overeenkomst maakt duidelijk dat het voor Microsoft onmogelijk
 41. geworden was om interoperabiliteit in dit domein nog langer te
 42. bemoeilijken. Dit zet een nieuwe standaard waaraan iedereen zich
 43. vanaf nu zal moeten houden."
 44. </p>
 45. <p>
 46. Jonas Öberg, FSFE's vice-voorzitter, vervolgt: "Andere winnaars
 47. zijn de gebruikers van productieve Workgrouptoepassingen: Samba
 48. zal nu volledige toegang hebben tot alle informatie die nodig is
 49. om volledig interoperabel te zijn met de hedendaagse en
 50. toekomstige Microsoft Workgroup Serverproducten. Alle gebruikers
 51. zullen hier voordeel uit halen, ook diegene die producten van
 52. Microsoft gebruiken, aangezien de grotere concurrentie
 53. waarschijnlijk druk zal zetten op de prijzen en Microsofts marges
 54. zal doen slinken."
 55. </p>
 56. <p>
 57. "In de huidige omstandigheden, dankzij de verbeteringen die we
 58. hebben kunnen bewerkstelligen, is deze overeenkomst de best
 59. mogelijke oplossing. Het is geen oplossing voor al de bestaande
 60. problemen die wij hebben met Microsoft, het is alleen een
 61. gedeeltelijke oplossing voor een oneerlijke, illegale situatie.
 62. Het is geen vergelijk, we schikken ons naar de oplossing die werd
 63. opgelegd door de commissie en die werd bevestigd door het Gerecht
 64. van de Europese gemeenschappen. Nu is het tenminste volledig
 65. compatibel met Vrije Softwarelicentiëring", zegt Carlo Piana,
 66. juridisch raadsman van de FSFE.
 67. </p>
 68. <p>
 69. Piana vervolgt: "We zijn er uiteindelijk in geslaagd een lijst te
 70. krijgen van alle patenten die volgens Microsoft van toepassing
 71. zijn op de specificaties. Het is eigenlijk ongelooflijk dat men
 72. ons nooit eerder verteld heeft over welke patenten het juist ging.
 73. Deze lijst moet ons helpen om de FUD tegen Samba te stoppen. We
 74. hopen dat het met andere Vrije Softwareprojecten dezelfde weg
 75. opgaat. Het is niet meer dan normaal: als je problemen hebt met
 76. iemand moet je maar vertellen wat die problemen juist zijn ofwel
 77. zwijg je."
 78. </p>
 79. <p>
 80. "De Europese Commissie werd fel bekritiseerd voor haar
 81. overeenkomst met Microsoft, in het bijzonder omdat ze eventueel
 82. relevante patenten van Microsoft niet ongeldig verklaarden", en
 83. Jonas Öberg vervolgt: "Het systeem werkt niet en moet aangepast
 84. worden, maar het is niet aan de civiele administratie om bepaalde
 85. patenten geldig of ongeldig te verklaren. Over deze zaak moet een
 86. goed gedocumenteerde, doorzichtige en democratische discussie
 87. gevoerd worden."
 88. </p>
 89. <p>
 90. Georg Greve voegt hier nog het volgende aan toe: "De Europese
 91. Commissie is verder gegaan dan om het even welke andere
 92. antitrustautoriteit ter wereld en ze was ook het meest succesvol.
 93. Ze verdienen onze dankbaarheid en ondersteuning omdat ze 80% van
 94. de weg hebben willen afleggen. We hadden natuurlijk gehoopt dat
 95. men tegelijkertijd de moed zou gehad hebben om ook de problemen
 96. voor interoperabiliteit aan te kaarten die veroorzaakt worden door
 97. softwarepatenten en die dus ook hun weerslag hebben op vrije
 98. concurrentie. Men had duidelijke vragen kunnen stellen aan de
 99. gepaste politieke instellingen om ook deze zaak aan te pakken."
 100. </p>
 101. <p>
 102. "We mogen ook niet vergeten dat deze uitspraak maar over een
 103. stukje gaat van een heel domein waarin Microsoft eenzelfde
 104. gedrag vertoont. Er zijn nog lopende antitrustklachten zowel van
 105. het Europees Comité voor interoperabele systemen (ECIS) als van
 106. Opera voor verschillende schadelijke gedragingen in de office-,
 107. internet- en browsermarkt", en Greve vervolgt: "Als
 108. praktijken schadelijk zijn in een bepaalde markt, zijn ze dat
 109. waarschijnlijk ook in een andere markt. Dus als de Europese
 110. Commissie de positieve weg wil volgen die ze in 1998 zijn
 111. ingeslagen zullen ze ook deze klachten moeten onderzoeken."
 112. </p>
 113. <p>
 114. "Het algemeen beeld is positief. Toen de FSFE in 2001 besliste om
 115. de Europese Commissie te ondersteunen in haar antitrustonderzoek
 116. tegen Microsoft, was het juist ons doel om deze informatie
 117. beschikbaar te maken voor Vrije Software. Dankzij de samenwerking
 118. met het Sambateam sinds 2003 zijn we daar ook in geslaagd."
 119. </p>
 120. <p>
 121. Jonas Öberg besluit: "Softwarepatenten waren toen een probleem en
 122. zijn dat ook vandaag nog. We zullen daar een politieke oplossing
 123. voor moeten zoeken en de FSFE is vast van plan daar
 124. werk van te maken. Ik wil nu wel alle vrijwilligers en werknemers
 125. van de FSFE en Samba bedanken die meewerkten aan dit ongelooflijke
 126. succes voor Vrije Software terwijl anderen zich uit de zaak lieten
 127. wegkopen. Wij bedanken ook iedereen die ons al die jaren
 128. ondersteund hebben en dit succes dus mee mogelijk maakten."
 129. </p>
 130. </body>
 131. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 132. </html>
 133. <!--
 134. Local Variables: ***
 135. mode: xml ***
 136. End: ***
 137. -->