Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

147 lines
6.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Vores arbejde - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="subsite">
 7. <h1 class="heading">Vores arbejde</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
 10. <p>Free Software Foundation Europe hjælper enkeltpersoner og organisationer
 11. med at forstå hvordan fri software bidrager til frihed, gennemsigtighed og
 12. selvbestemmelse. Det forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne
 13. forhindringer for indførelse af fri software, opfordrer folk til at anvende
 14. og udvikle fri software, og stiller ressourcer til rådighed, der gør det
 15. muligt for alle, yderligere at fremme fri software i Europa.</p>
 16. </div>
 17. <ul id="priorities" class="subheadings">
 18. <li>
 19. <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Politik</a></h3>
 20. <p>
 21. Vi samarbejder med beslutningstagere og offentlige myndigheder i
 22. Europa om at forbedre fri software-brugere og -udvikleres rettigheder,
 23. og for at fjerne forhindringer for fri software.
 24. </p>
 25. <ul>
 26. <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Vores politiske
 27. målsætninger for 2014-2019</a></li>
 28. </ul>
 29. </li>
 30. <li>
 31. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisk</a></h3>
 32. <p>
 33. Vores juridiske hold opsamler og deler viden om juridiske og
 34. licenseringsaspekter ved fri softwware, værner om fri
 35. software-projekters interesser, forbinder eksperter over hele verden
 36. og hjælper andre grupper med at nå lignende mål. Vi tilbyder
 37. <a href="/activities/ftf/education.html">oplæring</a> og
 38. <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentation</a>,
 39. i partnerskab med gpl-violations.org og medlemmer af European Legal
 40. Network.
 41. </p>
 42. <ul>
 43. <li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
 44. </ul>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/about/team.html">I den offentlige bevidsthed</a></h3>
 48. <p>
 49. At informere offentligheden om fri software, er en del af FSFE's
 50. grundlæggende mission. Mange mennesker i organisationen er eksperter
 51. i forskellige emner vedrørende fri software, og kan kontaktes med
 52. henblik på at give autoritative foredrag, afholde workshops eller
 53. deltage i diskussioner.
 54. </p>
 55. </li>
 56. <li>
 57. <h3><a href="/activities/os/os.html">Åbne standarder</a></h3>
 58. <p>
 59. <a href="/activities/os/def.html">Åbne standarder</a> gør det muligt
 60. for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet.
 61. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige
 62. forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget
 63. mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's
 64. <a href="/activities/os/os.en.html">arbejde med åbne standarder</a> har
 65. til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri
 66. software eller mellem forskellige fri software-løsninger.
 67. </p>
 68. </li>
 69. <li>
 70. <h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Offentlige indkøb</a></h3>
 71. <p>
 72. Fri software passer perfekt til den offentlige sektor. Det gør ledelsen
 73. effektiv, giver transparens i forhold til borgerne samt konkurrence i
 74. forretningslivet. FSFE samarbejder med offentlige myndigheder over
 75. hele Europa om at forbedre offentlige it-indkøb og for at give plads til
 76. fri software.
 77. </p>
 78. </li>
 79. <li>
 80. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenter i Europa</a></h3>
 81. <p>
 82. Softwarepatenter er en trussel mod samfundet og økonomien. De
 83. begrænser innovation, skader virksomheder og udsætter kreativt
 84. samarbejde for stor fare. FSFE kæmper for at holde Europa fri
 85. for softwarepatenter, og arbejder på FN-niveau med at afskaffe
 86. softwarepatenter rundt omkring i verden.
 87. </p>
 88. </li>
 89. <li>
 90. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske Union</a></h3>
 91. <p>
 92. FSFE samarbejder med <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske
 93. Union og Europaparlamentet</a> på at etablere et positivt miljø for
 94. fri software og åbne standarder i Europa. Vi bekæmper monopoler og
 95. for <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrence</a> på
 96. softwaremarkedet, som en interesseret tredjepart i
 97. <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>-sager. Vi
 98. informerer beslutningstagere om de muligheder, fri software giver, og
 99. fremmer indbyrdes kompabilitet.
 100. </p>
 101. <ul>
 102. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft mod EU's borgere</a></li>
 103. </ul>
 104. </li>
 105. <li>
 106. <h3><a href="/activities/education/education.html">Uddannelse</a></h3>
 107. <p>
 108. FSFE fremmer aktivt anvendelse af fri software i skoler og på
 109. universiteter. Fri software er pædagogiske overlegent, dens
 110. grundlæggende ånd, som involverer frihed og samarbejde, er den samme
 111. som udddannelsesånden i et demokratisk miljø.
 112. </p>
 113. </li>
 114. <li>
 115. <h3><a href="/activities/un/un.html">De Forenede Nationer og WIPO</a></h3>
 116. <p>
 117. FSFE har været aktiv på FN-niveau siden 2002, hvor vi har hjulpet med
 118. at etablere et frit og retfærdigt globalt informationssamfund. Vi har
 119. observatørstatus hos <a href="/activities/wipo/wipo.html">Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret</a>
 120. (WIPO).
 121. </p>
 122. </li>
 123. <p style="clear: both;">
 124. Free Software Foundation Europe har arbejdet på mange andre områder og
 125. kampagner. Se vores <a href="/campaigns/finished.html">afsluttede og
 126. stoppede projekter</a> for detaljerede oplysninger om hvad vi har opnået.
 127. </p>
 128. </ul>
 129. </body>
 130. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 131. </html>
 132. <!--
 133. Local Variables: ***
 134. mode: xml ***
 135. End: ***
 136. -->