Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

121 lines
4.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Demokrati og fri software</title>
 5. </head>
 6. <body id="article">
 7. <p id="category">
 8. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Fri software</a>
 9. </p>
 10. <h1>Demokrati kræver fri software</h1>
 11. <p>
 12. Gennem historien har teknologi påvirket samfundet. Læsning, skrivning,
 13. aritmetik, jordbrug, bogtryk og radio er alle eksempler på udvikling som
 14. ændrede den måde, vi interagerer gennem handel, kunst og videnskab. Den
 15. vigtigste kulturelle teknologi fra det 21. århundrede er software. Free
 16. Software Foundation Europe (FSFE) er dedikeret til at sikre, at folk i
 17. vores samfund har retten til at skabe denne teknologi, som de ønsker det.
 18. </p>
 19. <p>
 20. I dag er det umuligt at forestille sig hverdagslivet uden software.
 21. De fleste af os kan ikke gå en dag uden at benytte software. Folk
 22. anvender software på arbejdet, på bærbare computere og på mobiltelefoner.
 23. Software findes dog også på mindre indlysende steder: I tog, biler,
 24. fjernsyn, vaskemaskiner, køleskabe og i mange andre apparater. Ingen af
 25. de apparater ville fungere uden software. Uden software kunne vi ikke
 26. skrive e-mail, foretage telefonopkald, gå på indkøb eller rejse som vi er
 27. vant til. Software er samfundets centrale værktøj.
 28. </p>
 29. <h2>Ubundet</h2>
 30. <p>
 31. Når andre kontrollerer et værktøj, der så vigtigt for os, som software, er
 32. de i stand til at have stor indflydelse på vores handlinger. Den, der
 33. kontrollerer søgemaskinen, som vi anvender, bestemmer hvad vi skal finde.
 34. Den der kontrollerer vores e-mail, har mulighed for at censurere os. Kort
 35. og godt giver kontrol over en kommunikationstjenste, mulighed for at
 36. bestemme hvem der kan udveksle hvad med hvem. På tilsvarende vis, den der
 37. bestemmer hvordan software fungerer, har stor indflydelse på hvordan vi
 38. lever og arbejder.
 39. </p>
 40. <p>
 41. I moderne demokratier er magten adskilt. Vi fordeler de lovgivende,
 42. udøvede og dømmende magter mellem forskellige institutioner. Desuden
 43. fordeler vi ansvaret på flere beslutningsniveauer, eksempelvis den
 44. centrale regering, den regionale og den lokale myndighed. En
 45. nøglefunktion ved pressefrihed er at sikre mod dannelsen af et uformelt
 46. monopol, hvor for megen magt er samlet i for få hænder. En afgørende
 47. fordel ved et effektivt demokrati, er at man selv kan give enhver position
 48. i det demokratiske system til sin værste modstander.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Det ville betyde stor fare for demokratiet, hvis det kritiske sociale
 52. instrument, som software udgør, kun blev kontrolleret af en lille gruppe.
 53. Ikke blot er vores kommunikation afhængig af software, men det gælder også
 54. en stor del af samfundets infrastruktur. FSFE ønsker at være den stemme,
 55. som taler computerbrugernes sag, og ønsker at overdrage kontrollen over
 56. softwarens fremtid til alle og enhver. Samfundet har ikke råd til at være
 57. afhængigt af private interesser, når det drejer sig om et så vigtigt
 58. værktøj som software.
 59. </p>
 60. <h2>Frihed</h2>
 61. <p>
 62. Vores samfund skal sikre, at alle har mulighed for selv at skabe software.
 63. Det kræver, at vi har friheden til at anvende software til ethvert formål,
 64. mulighed for at undersøge hvordan den fungerer, at dele den med andre og
 65. at lave forbedringer.
 66. </p>
 67. <ul>
 68. <li>
 69. <strong>Anvendelse:</strong> Friheden til at anvende software til
 70. ethvert formål, bekæmper diskrimination samt sikrer lige muligheder for
 71. at alle kan deltage i samfundet.
 72. </li>
 73. <li>
 74. <strong>Undersøge:</strong> Friheden til at undersøge hvordan software
 75. fungerer, er afgørende for at forstå hvordan dette kritiske værktøj
 76. fungerer.
 77. </li>
 78. <li>
 79. <strong>Dele:</strong> Friheden til at distribuere software, sikrer at
 80. vi kan hjælpe andre ved at dele softwaren med dem.
 81. </li>
 82. <li>
 83. <strong>Forbedre:</strong> Slutteligt skal et samfund have friheden til
 84. at ændre sine værktøjer, for at udvikle dem, og at tilpasse dem til
 85. personlige behov.
 86. </li>
 87. </ul>
 88. <p>
 89. Software, som respekterer disse fire friheder, er fri software.
 90. </p>
 91. <p>
 92. Et demokratisk samfund har behov for et stabilt fundament. En del af
 93. dette er fri software.
 94. </p>
 95. </body>
 96. <timestamp>$Date$ $Author: Matthias Kirschner$</timestamp>
 97. <author id="kirschner" />
 98. <date>
 99. <original content="2010-04-23" />
 100. </date>
 101. </html>