Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

135 lines
5.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Vores arbejde - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Vores arbejde</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stjerner"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. Som en nonprofit- og regeringsuafhængig organisation, arbejder Free
 14. Software Foundation Europe på at etablere en generel forståelse af og
 15. støtte til fri software og åbne standarder i politik, forretningsverdenen,
 16. juridisk og i samfundet som helhed. Læs videre for at lære mere om vores
 17. arbejde og vores igangværende
 18. <a href="/campaigns/campaigns.html">kampagner</a>.
 19. </p>
 20. </div>
 21. <ul id="priorities" class="overview">
 22. <li>
 23. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisk</a></h3>
 24. <p>
 25. Vores juridiske hold opsamler og deler viden om juridiske og
 26. licenseringsaspekter ved fri softwware, værner om fri
 27. software-projekters interesser, forbinder eksperter over hele verden
 28. og hjælper andre grupper med at nå lignende mål. Vi tilbyder
 29. <a href="/activities/ftf/education.html">oplæring</a> og
 30. <a href="/activities/ftf/documentation.html">dokumentation</a>,
 31. i partnerskab med gpl-violations.org og medlemmer af European Legal
 32. Network.
 33. </p>
 34. <ul>
 35. <li><a href="/activities/ftf/network.html">European Legal Network</a></li>
 36. </ul>
 37. </li>
 38. <li>
 39. <h3><a href="/about/team.html">I den offentlige bevidsthed</a></h3>
 40. <p>
 41. At informere offentligheden om fri software, er en del af FSFE's
 42. grundlæggende mission. Mange mennesker i organisationen er eksperter
 43. i forskellige emner vedrørende fri software, og kan kontaktes med
 44. henblik på at give autoritative foredrag, afholde workshops eller
 45. deltage i diskussioner.
 46. </p>
 47. </li>
 48. <li>
 49. <h3><a href="/activities/os/os.html">Åbne standarder</a></h3>
 50. <p>
 51. <a href="/activities/os/def.html">Åbne standarder</a> gør det muligt
 52. for folk at dele alle former for data, frit og med perfekt kvalitet.
 53. De forhindrer binding til bestemte leverandører og andre kunstige
 54. forhindringer for indbyrdes kompatibilitet, samt fremmer valget
 55. mellem forskellige leverandører og teknologiske løsninger. FSFE's
 56. <a href="/activities/os/os.en.html">arbejde med åbne standarder</a> har
 57. til formål at sikre, at folk finder det let at migrere til fri
 58. software eller mellem forskellige fri software-løsninger.
 59. </p>
 60. </li>
 61. <li>
 62. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenter i Europa</a></h3>
 63. <p>
 64. Softwarepatenter er en trussel mod samfundet og økonomien. De
 65. begrænser innovation, skader virksomheder og udsætter kreativt
 66. samarbejde for stor fare. FSFE kæmper for at holde Europa fri
 67. for softwarepatenter, og arbejder på FN-niveau med at afskaffe
 68. softwarepatenter rundt omkring i verden.
 69. </p>
 70. </li>
 71. </ul>
 72. <ul class="overview">
 73. <li>
 74. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske Union</a></h3>
 75. <p>
 76. FSFE samarbejder med <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Den Europæiske
 77. Union og Europaparlamentet</a> på at etablere et positivt miljø for
 78. fri software og åbne standarder i Europa. Vi bekæmper monopoler og
 79. for <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">konkurrence</a> på
 80. softwaremarkedet, som en interesseret tredjepart i
 81. <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>-sager. Vi
 82. informerer beslutningstagere om de muligheder, fri software giver, og
 83. fremmer indbyrdes kompabilitet.
 84. </p>
 85. <ul>
 86. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft mod EU's borgere</a></li>
 87. </ul>
 88. </li>
 89. <li>
 90. <h3><a href="/activities/education/education.html">Uddannelse</a></h3>
 91. <p>
 92. FSFE fremmer aktivt anvendelse af fri software i skoler og på
 93. universiteter. Fri software er pædagogiske overlegent, dens
 94. grundlæggende ånd, som involverer frihed og samarbejde, er den samme
 95. som udddannelsesånden i et demokratisk miljø.
 96. </p>
 97. </li>
 98. <li>
 99. <h3><a href="/activities/un/un.html">De Forenede Nationer</a></h3>
 100. <p>
 101. FSFE har været aktiv på FN-niveau siden 2002, hvor vi har hjulpet med
 102. at etablere et frit og retfærdigt globalt informationssamfund. Vi er
 103. i øjeblikket aktive på følgende områder:
 104. </p>
 105. <ul>
 106. <li><a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual Property Organization</a></li>
 107. <li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a></li>
 108. </ul>
 109. </li>
 110. </ul>
 111. <p style="clear: both;">
 112. Free Software Foundation Europe har arbejdet på mange andre områder
 113. kampagner. Se vores <a href="/campaigns/finished.html">afsluttede og
 114. stoppede projekter</a> for detaljerede oplysninger om hvad vi har opnået.
 115. </p>
 116. </body>
 117. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 118. </html>
 119. <!--
 120. Local Variables: ***
 121. mode: xml ***
 122. End: ***
 123. -->