Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

106 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Education - TUX&amp;GNU@school column</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>TUX&amp;GNU@school kolumnen</h2>
</div>
<h3>Allmänt</h3>
<p>
Denna månad informerar TUX&amp;GNU@school kolumnen om en fri
utbildningsprogramvara, en websida om ämnet läromedel och till sist, en ide för ett
användbart ljudprogram som läromedel.
</p>
<p>
Kolumnen kan även erhållas automatisk varannan månad här <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/tgs-sv">newsletter</a>.
</p>
<h3>Utgåvor</h3>
<p>
Senaste utgåva är
<a href="./tagatschool8.sv.html">Nummer 8</a>, 2004-11-01.
</p>
<!--
<p>
Nästa utgåva:
</p>
<ul>
<li>
Nummer 9, 2005-01-01
</li>
<li>
Nummer 10, 2005-03-01
</li>
<li>
Nummer 11, 2005-05-01
</li>
</ul>
-->
<p>
Gamla utgåvor:
</p>
<ul>
<li>
<a href="./tagatschool1.en.html">Nummer 1</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool2.en.html">Nummer 2</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool3.en.html">Nummer 3</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool4.en.html">Nummer 4</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool5.en.html">Nummer 5</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool6.sv.html">Nummer 6</a>
</li>
<li>
<a href="./tagatschool7.sv.html">Nummer 7</a>
</li>
</ul>
<h3>Kontakter &amp; Deltagande</h3>
<p>
Författare och chefredaktör är <a href="mailto:foxman@lugo.ch">Mario Fux</a>.<br/>
Nuvarande medarbetare är <a href="mailto:christian.selig@bnv-bamberg.de">Christian Selig</a> och <a href="mailto:afterimage@gmx.net">Kristian Rink</a>.<br/>
<a href="mailto:annemahfouf@hotmail.com">Anne-Marie Mahfouf</a> översätter
kolumnen till franska.<br/>
<a href="mailto:bengt.skyllkvist@bsdkonsult.com">Bengt Skyllkvist</a> översätter
kolumnen till svenska.<br/>
<a href="mailto:samuelgimeno@yahoo.es">Samuel Gimeno Artigas</a> översätter kolumnen till spanska.<br/>
Teamet kan nås via <a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">maillistan</a>. Frågor, kritik, kommentarer och tips är alltid välkomna.
</p>
<p>
Generellt kan vem som helst delta som kan korrekturläsa eller översätta och har
kännedom om standard GNU policy. Speciellt skulle vi uppskatta översättare för de övriga europeiska språken .<br/>
Du som alltid velat göra en insats för Free Software, men
som varken är programmerare, artist eller hacker, kan bidra
genom sitt arbete med TUX&amp;GNU@school kolumnen!
<br/>
Tag <a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">kontakt med oss</a>.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->