Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
25개 이상의 토픽을 선택하실 수 없습니다. Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Arkiv Lajmesh Ligjore – FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Arkiv Lajmesh Ligjore</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin e FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
 10. </p>
 11. <legal-news/>
 12. <h2>Rreth Lajmeve Ligjore mbi Software-in e Lirë</h2>
 13. <h2 id="subpages">Orientim</h2>
 14. <ul>
 15. <li>
 16. <h3><a href="/news/legal-news.html">Parashtroni Lajme Ligjore</a></h3>
 17. <p>Lidhjet që kanë të bëjnë me lajme mbi Software-in e Lirë mblidhen, redaktohen dhe botohen çdo javë, që të ndiqen çështjet e rëndësishme ligjore. I mirëpresim parashtrimet e lidhjeve të tilla përmes email-it te legal-news at fsfeurope dot org</p>
 18. </li>
 19. <li>
 20. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore FSFE - Grupi i Punës për Lirinë</a></h3>
 21. <p>
 22. FSFE-ja i është përkushtuar ndihmës për individë, projekte, biznese dhe agjenci qeveritare në gjetjen e informacioneve ligjore lidhur me Software-in e Lirë, ekspertëve dhe përkrahjes për të. Misioni ynë është të përhapim dijet, të zgjidhim problemet dhe të inkurajojmë rritjen afatgjatë të Software-it të Lirë.
 23. </p>
 24. </li>
 25. </ul>
 26. </body>
 27. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 28. </html>
 29. <!--
 30. Local Variables: ***
 31. mode: xml ***
 32. End: ***
 33. -->