Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

16 lines
715 B

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<newsset>
<news date="2006-05-19">
<title>Europa acollirà la 3a conferència internacional de la GPLv3: Barcelona, 22 i 23 de juny</title>
<body>
La conferència tindrà lloc a Barcelona, Espanya, i aviat
s'anunciarà el lloc exacte. Al gener, va començar un procés de
consulta pública d'un any per a actualitzar la Llicència Pública
General de GNU. Aquesta llicència, anomenada habitualment "la GPL",
s'usa per a la majoria del Programari Lliure per a detallar
les condicions de distribució del programari.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000084.html</link>
</news>
</newsset>