You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/transparency-commitment.nl....

69 lines
3.4 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Transparantieverklaring</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>Transparantieverklaring</h1>
<figure class="right no-border">
<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
<img
src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png"
alt="Logo from Transparent Civil Society"/>
</a>
</figure>
<p id="introduction">Transparency International Duitsland biedt als deel van haar initiatief <a
href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“transparent
civil society”</a> een gids voor het maken van een transparantieverklaring.
Deze pagina biedt een overzicht van de relevante informatie op onze website.</p>
<ol>
<li><a href="/about/legal/imprint.html">Naam, plaats, adres, jaar van oprichting</a>.</li>
<li><a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">Volledige statuten (PDF)</a>, <a href="/about/legal/legal.html">notulen van de jaarlijkse vergaderingen</a>,
informatie over concrete doelen en <a
href="/about/principles.html">hoe we ze willen bereiken</a>.</li>
<li>Datum en andere details over het laatste schrijven van
de financiële autoriteiten, dat we <a href="/donate/germany.html">in Duitsland</a> belastingaftrekbaar zijn. We zijn ook
belastingaftrekbaar in <a href="/donate/netherlands.html">Nederland</a> en <a
href="/donate/switzerland.html">Zwitserland</a>.</li>
<li><a href="/about/team.html">Namen en functies van onze beslissingnemers</a>.</li>
<li>Rapporten over de activiteiten van de organisatie zijn beschikbaar in <a href="/tags/tagged-annual-report.html">onze jaarverslagen</a>. Ook rapporteren we <a
href="/news/news.html">algemeen nieuws</a>, <a
href="/news/newsletter.html">maandelijkse nieuwsbrieven</a>, de <a
href="/about/legal/legal.html">jaarlijkse notulen van de algemene vergadering</a> en op <a href="/contact/community.html">onze e-maillijsten</a> over onze activiteiten.</li>
<li>Hoeveel stafleden we hebben en hoeveel zij werken is beschikbaar op<a
href="/about/team.html">onze teampagina</a>.</li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Informatie over hoe we ons geld gebruiken</a>.</li>
<li>Juridische verbindingen met andere organisaties: we zijn lid van <a href="https://edri.org/">European Digital Rights (EDRi)</a>. Verder hebben we <a
href="/associates/associates.html">geassocieerde organisaties</a> en <a
href="/about/fsfnetwork.html">zusterorganisaties over de hele wereld maar we zijn niet juridisch met hen verbonden.</a>.</li>
<li>We noemen de namen van juridische lichamen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget hebben gedoneerd op <a href="/donate/thankgnus.html">onze donorpagina</a>.
Voor mensen die meer dan 10% van ons jaarlijkse budget doneren doen we dit alleen als zij dit willen, anders blijven zij anoniem onder 'anonieme donaties van privé-personen'.</li>
</ol>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--d
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->