You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/ourwork.nl.xhtml

254 lines
14 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Ons werk</title>
</head>
<body class="overview">
<h1 class="heading">Ons werk</h1>
<div id="introduction">
<p>
De Free Software Foundation Europe helpt individuen en
organisaties begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan
vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. We verbeteren
gebruikersrechten door het opheffen van barrières voor de adoptie van Vrije Software,
moedigen mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen en voorzien in
middelen om iedereen in staat te stellen Vrije Software in Europa verder te promoten.
</p>
</div>
<h2>
De drie pilaren van onze activiteiten:<br />
<a href="#awareness">Publieke bewustmaking</a> - <a href="#policy">Beleidsvoorlichting</a> - <a href="#legal">Juridische steun</a>
</h2>
<p>
Stelt u zich een wereld voor waar leerlingen leren over de filosofie van de Vrije
Software en niemand wordt gedwongen om niet-vrije software te gebruiken. Een wereld
waar overheidsorganen Vrije Software voor het publiek ontwikkelen en
besluitvormers de maatschappelijke prestaties op lange termijn begrijpen door
publieke infrastructuren op Vrije Software te bouwen.
</p>
<p>
Zelfs als deze doelen nog ver weg lijken dan zetten we
vandaag grote stappen voorwaarts. Democratische samenlevingen zijn
dynamische samenlevingen. Regelmatig zien we veranderingen in de eisen van het publiek,
beleid en wettelijke kaders plaatsvinden. Veel van deze veranderingen
creëren mogelijkheden en kansen om te handelen en het publiek te helpen zich te ontwikkelen naar een vrije samenleving. Om ervoor te zorgen dat de FSFE
in staat is om het beste uit deze mogelijkheden te halen, <strong>concentreren we
ons dagelijkse werk drie belangrijke pijlers: publieke
bewustwording, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning</strong>.
</p>
<p>
Op deze pagina leest u over de grondgedachten achter ons werk. Als u geïnteresseerd bent in concrete projecten en op zoek bent naar meer details dan vindt u deze op ons <a
href="/activities/activities.html">activiteitenoverzicht</a>. Of
kijk naar onze <a href="/contribute/contribute.html">doe mee-
pagina</a> als u verder betrokken wilt raken.
</p>
<h2 id="awareness">Publieke bewustmaking</h2>
<p>
Software is diep verweven door alle aspecten van ons leven.<strong>
Het is belangrijk dat mensen en organisaties op de hoogte zijn van softwarevrijheid en de voordelen ervan voor onze samenleving, zodat ze zich kunnen aansluiten bij ons
doel</strong>. Hoe meer mensen Vrije Software begrijpen, des te
sterker wordt onze stem en des te meer zullen we bereiken voor
softwarevrijheid. Daarom draait een belangrijk aandachtspunt van het werk van de FSFE
om het informeren van het publiek.
</p>
<p>
Onze website legt <a
href="/freesoftware/freesoftware.html">de grondbeginselen van Vrije Software</a> uit en verspreidt <a href="/news/news.html">het laatste
nieuws</a> over ons werk en het Vrije Software-ecosysteem. We delen dit nieuws ook op
onze sociale mediakanalen voor iedereen om
volg <a href="/press/press.html">volg</a> en publiceren we een
maandelijkse <a href="/news/newsletter.html">nieuwsbrief</a> met een
samenvatting van alle nieuws van de afgelopen 4 weken. Voor mensen die graag luisteren
publiceren we ter aanvulling een tweemaandelijkse <a href="/news/podcast.html">podcast</a> in
Vrije Software-gerelateerde onderwerpen diepgaand te bespreken met
deskundigen uit onze gemeenschap.
</p>
<p>
Een ander belangrijk onderdeel van onze publieke bewustmakingsactiviteiten zijn
<strong>publieke campagnes</strong>. Veel van deze campagnes zijn
ontworpen rond een speciaal onderwerp met betrekking tot Vrije Software of om
mensen te helpen om zich aan te passen aan een bepaalde vraag met betrekking tot ons werk voor
Vrije Software. Maar we hebben ook tijdloze campagnes over het algemene
welzijn van Vrije Software, bijvoorbeeld onze <a
href="/campaigns/ilovefs/">"Ik hou van Vrije Software"-dag</a>
campagne. die ons allemaal eraan herinnert om tenminste één keer per jaar alle Vrije Software te bedanken. U vindt
veel meer van onze bewustmakingscampagnes op ons <a
href="/activities/awareness.html">activiteitenoverzicht</a>.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/fd82835a6592f3d05b1e5a183cbce7c0.png" alt=""/>
<figcaption>Van boven links naar beneden rechts: Lucas Lasota spreekt op de FSFE Gemeenschapsontmoeting 2019 (CC-BY 2.0 NOI Techpark); Bonnie Mehring en Erik Albers geinterviewed op 36C3; Hanno
Boeck spreekt op 34C3; FSFE-dorpsgroep op SHA Camp.</figcaption>
</figure>
<p>
We creëren en organiseren regelmatig en vele Europese landen <a
href="/events/events.html">informatiekramen</a>. U ontdekt deze kramen, opgezet door leden van onze gemeenschap, op verschillende evenementen: van lokale straatfeesten tot
internationale ontmoetingen. Deze informatiekramen, <strong>lezingen en
werkgroepen</strong> van vrijwilligers en stafmedewerkers, verspreiden de boodschap via persoonlijk contact. Veel van onze lezingen worden opgenomen en we
publiceren ze zodat iedereen ze kan zien op onze videokanalen.
</p>
<p>
Als u zelf <strong>actief wilt worden</strong> dan bieden wij u
<a href="/contribute/spreadtheword.html">informatie
materiaal</a> van hoge kwaliteit om u te helpen bij uw persoonlijke publieke bewustwording
activiteiten. U kunt het materiaal binnen Europa kosteloos.
Ook zijn er <a href="/order/order.html">fan-artikelen</a> van hoge kwaliteit die u kunt dragen en waarmee u uw steun voor Vrije Software kunt laten zien.
</p>
<a class="learn-more" href="/activities/awareness.html">Alle publiek bewustmakingsactiviteiten</a>
<h2 id="policy">Beleidsvoorlichting</h2>
<p>
Politieke beslissingen en richtlijnen hebben grote invloed op de Vrije
Software, haar ecosystemen en gemeenschappen. De FSFE heeft
jarenlange ervaring in het werken met beleidsmakers en publiek
lichamen in Europa: van lokale overheden tot besluitvormers op hoog niveau. We streven er altijd naar om de rechten van Vrije Softwaregebruikers en -ontwikkelaars te versterken en barrières voor Vrije
Software-adoptie op te heffen.
</p>
<p>
Professionele belangenbehartiging betekent op het juiste moment met de juiste aanpak op de juiste plaats aanwezig zijn. De politiek is een
dagelijkse gang van zaken maar beslissingen nemen tijd in beslag: soms duurt het jaren voor een compromis is bereikt. Er is veel uitleg,
netwerken, heen en weer-communicatie, aanpassing aan situaties en het vinden van
meerderheden nodig of in twee woorden: <strong>professioneel
lobbyen</strong>. De FSFE neemt deze taak op zich ten voordele van
van softwarevrijheid en het door mensen onder controle brengen van technologie.
We hebben regelmatig contact met relevante belanghebbenden, analyseren
besluitvormingsprocessen in verschillende juridische omgevingen en
kiezen op basis hiervan de beste strategieën om met onze eisen succesvol te zijn.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/ca6b658d055b8828eaa33bfdd138fc7f.jpg" alt=""/>
</figure>
<p>
In het kader van onze beleidsvoorlichting neemt de FSFE deel aan het overleg,
parlementaire hoorzittingen en publieke discussies. We reiken
de beleidsmakers met concrete voorstellen de hand en stellen
beleid ten gunste van de vrijheid van de gebruiker voor. Een sleutel tot succes is de
steun van onze gemeenschap, aan wie we participatieve
activiteiten bieden om betrokken te raken bij politieke processen of om samen met ons campagne te voeren
en te pleiten voor een Europa dat vertrouwt op Vrije Software.
Een voorbeeld van zo'n campagne is onze <a
href="https://publiccode.eu/">"Publiek geld? Publieke Code!"</a>
-campagne: een tijdloze campagne gericht op beleidsmakers om
publieke financieringspraktijken te veranderen. We willen wetgeving die vereist dat
door met publiek geld gefinancierde software die is ontwikkeld voor de publieke sector
publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije Softwarelicentie. Wij bieden
materiaal en expertise en vragen onze gemeenschap om te helpen bij het verspreiden van de
boodschap. Ook doen we verslag van onze activiteiten op onze website en
sociale mediakanalen, bieden we diepgaande analyses op verschillende
thema's en problemen en helpen anderen om te begrijpen wat we doen.
en waarom.
</p>
<p>
De FSFE is als onafhankelijke deskundige voor andere
gemeenschappen, partners en geïnteresseerde instanties beschikbaar om de
voordelen en politieke behoeften van Vrije Software uit te leggen. Vaak werken we voor het steunen van onze eisen samen met gelijkgestemde organisaties door
het opzetten van ad-hoc allianties of het samen met vrienden voeren van campagnes.
Het hele jaar door biedt de FSFE forums om te discussiëren over de huidige
activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van softwarevrijheid zodat
iedereen die geïnteresseerd is samen een sterke stem heeft in
debatten en om succesvol te zijn in het lobbyen voor Vrije Software.
</p>
<p>
Om de bestaande allianties verder te verdiepen en
nieuwe te creëren, alsook onze expertise in het openbaar aan te bieden,
organiseren we ook <strong> eigen beleidsevenementen</strong>. We nodigen bijvoorbeeld
regelmatig Vrije Softwaregroepen in heel Europa uit om elkaar te ontmoeten en kennis over de huidige stand van zaken rond Vrije Software in Europa uit te wisselen en om veerkrachtige netwerken te creëren. Of we nodigen
besluitvormers uit op onze eigen evenementen en bespreken met hen belangrijke aspecten
van softwarevrijheid en helpen hen de impact van
hergebruik van software te begrijpen.
</p>
<p>
Vaak zijn campagnes ontworpen om mensen te helpen zich aan te passen aan een
bepaalde vraag die ons werk voor Vrije Software raakt.
<!--
De tijdloze
<a href="https://publiccode.eu/">"Publiek geld? Publieke Code!"</a>-campagne is bijvoorbeeld gericht op beleidsmakers om de praktijken van de publieke financiering ten gunste van Vrije Softwarelicenties te veranderen.
-->
</p>
<a class="learn-more" href="/activities/policy.html">Alle beleidsactiviteiten</a>
<h2 id="legal">Juridische steun</h2>
<p>
Vrije licenties en de juiste toepassing ervan kunnen complex zijn maar ze zijn
onmisbaar voor Vrije Software. Bij de Free Software Foundation
Europa <a href="/freesoftware/legal/legal.html">informeren we mensen over deze juridische kwesties</a> en helpen we ontwikkelaars, bedrijven
en politieke entiteiten om Vrije Software te ontwikkelen, te gebruiken en te hergebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bestaande wettelijke kaders.
</p>
<p>
De FSFE beheert <a href="/activities/ftf/ln.html">'s werelds
grootste netwerk</a> over juridische kwesties met betrekking tot Vrije Software.
Deelnemers hebben verschillende juridische achtergronden, waaronder
praktiserende advocaten, bedrijfsjuristen en software-ingenieurs met juridische vaardigheden. Het ter beschikking stellen van een <strong>neutraal
discussieplatform</strong> maakt de analyse en ontwikkeling
van strategieën en oplossingen voor concrete juridische vraagstukken mogelijk. Door
het delen van kennis onder de leden van het netwerk draagt het juridisch netwerk
bij aan een groeiende juridische expertise op het gebied van Vrije Software.
Eenmaal per jaar organiseert de FSFE een Vrije Software Juridische en Licentieswerkgroep, die wereldwijd toonaangevende juristen de gelegenheid biedt om
om persoonlijk te discussiëren over kwesties en beste praktijken met betrekking tot Vrije
Softwarelicenties.
</p>
<figure>
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/4e10c5f7d344f929a494f8fc4c0ba27f.jpg" alt=""/>
<figcaption>Polina Malaja, lid van de Algemene Vergadering (AV) van de FSFE, spreekt op de Juridische en Licentiewerkgroep 2018</figcaption>
</figure>
<p>
Om de nauwkeurigheid en de toepassing van de beste praktijken in Vrije
Softwarelicenties aan te moedigen helpen de juridische experts van de FSFE met concrete
<strong>consultancy op het gebied van licenties</strong>. Wij bieden begeleiding bij
Vrije Softwareprojecten, zowel op individueel niveau als op het niveau van
grotere schaal, met initiatieven van organisaties waaronder de Europese Commissie. Ons doel is ervoor te zorgen dat
iedereen die met de ontwikkeling van Vrije Software werkt, de
beste praktijken voor het communiceren van componenten, licenties en
auteursrechten in verband met softwarepakketten begrijpt om alle juridische vereisten van softwarevrijheid na te leven.
</p>
<p>
Het juridische werk van de FSFE op het gebied van licenties wordt ook sterk ondersteund door
<a href="https://reuse.software/">REUSE</a>, een initiatief
van de FSFE iom een reeks aanbevelingen te doen die
het licenseren van Vrije Software projecten voor ontwikkelaars gemakkelijker maakt. De
REUSE-aanbevelingen maken het voor ontwikkelaars gemakkelijk om de
licenties waaronder hun Vrije Software worden gepubliceerd te begrijpen en
stellen computers in staat om gemakkelijk te begrijpen hoe deze software
projecten zijn gelicenseerd. REUSE is een initiatief om een
software-ecosysteem waar Vrije Software gemakkelijk kan worden gedeeld en
hergebruikt op een juridisch verantwoorde manier te promoten.
</p>
<a class="learn-more" href="/activities/legal.html">Alle juridische activiteiten</a>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>