You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/mission.tr.xhtml

45 lines
1.5 KiB
HTML

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
<h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
<div id="introduction">
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları,
teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde
güçlendiren bir vakıftır.
</p>
</div>
<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine
kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan
ziyade güçlendirmesi önemlidir.
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese yazılımı kullanma, anlama,
uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade
özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer
özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
<ul>
<li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
<li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
<li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
<li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
</ul>
</body>
<followup>katılın</followup>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->