You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/mission.nl.xhtml

45 lines
1.6 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe's missie</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>FSFE's mission</h1>
<div id="introduction">
<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat wil stellen om technologie te controleren.</p>
</div>
<p>
Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens.
Het is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken.
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software</a> geeft iedereen het recht om software te gebruiken,
te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden
zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.
</p>
<p>Free Software Foundation Europe:</p>
<ul>
<li>helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.</li>
<li>vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software.</li>
<li>moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen.</li>
<li>biedt hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.</li>
</ul>
</body>
<followup>join</followup>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->