You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/about/about.pl.xhtml

160 lines
7.3 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>5</version>
<head>
<title>O Europejskiej Fundacji Wolnego Oprogramowania</title>
<meta
name="keywords"
content="praca ludzie kontakt stowarzyszenie dotacje struktura"/>
</head>
<body class="overview">
<h1>O nas</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Europejska Fundacja Wolnego Oprogramowania jest organizacją charytatywną która umożliwia użytkownikom kontrolowanie technologii.</p>
<p>Oprogramowanie jest głęboko zakorzenione we wszystkich aspektach naszego życia i jest ważne by ta technologia dawała nam możliwości a nie nas ograniczała. Wolne Oprogramowanie daje wszystkim prawa do użycia, zrozumienia, adaptacji
i dzielenia się oprogramowaniem. Te prawa pomagają wspierać inne podstawowe wolności jak wolność słowa, prasy i prywatności.</p>
<p>FSFE ( Free Software Foundation Europe ) pomaga jednostkom i organizacjom zrozumieć jak Wolne Oprogramowanie przyczynia się do wolności, przezroczystości i samostanowienia. Wzmacnia prawa użytkowników przez znoszenie barier do adaptacji <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Wolnego Oprogramowania</a>,
zachęcania ludzi do użycia i rozwijania Wolnego Oprogramowania i dostarczając zasoby, które pozwalają wszystkim na dalszą promocje Wolnego Oprogramowania w Europie. </p>
</div>
<h2>Dowiedz się o nas więcej</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/ourwork.html"><img src="/graphics/icons/our-work.png" alt="Przeczytaj o trzech filarach naszej pracy"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Nasza Praca</a></h3>
<p>
Przeczytaj jak pomagamy jednostkom i organizacjom zrozumieć jak Wolne Oprogramowanie przyczynia się do wolności,
przezroczystości i samostanowienia i dlaczego w naszej codziennej pracy koncentrujemy się na trzech filarach:
publicznej świadomości, promowaniu polityki i wsparciu prawnym.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/people/testimonials.html"><img src="/graphics/icons/testimonials.png" alt="Głos naszej społeczności"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Nasza Społeczność</a></h3>
<p>
Usłysz głos i przeczytaj referencje z naszej różnorodnej społeczności,
dlaczego wspierają FSFE i naszej misji. Niektórzy nawet udzielili wywiadu lub nawet zrobili wideo.
Miłego poznawania naszej społeczności!
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/team.png" alt="Ludzie, którzy poświęcają swój czas dla FSFE"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">Zespół</a></h3>
<p>
Zobacz kim jesteśmy i poznaj ludzi, którzy stoją za FSFE. Tu znajdziesz tych co pracują dla nas i z nami i dostali stałe odpowiedzialności i autorytet w pewnych obszarach - pracowników i wolontariuszy.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/associates/associates.html"><img src="/graphics/icons/associates.png" alt="Lista organizacja, z którymi dzielimy wspólne cele"/></a>
<div>
<h3><a href="/associates/associates.html">Wspólnicy</a></h3>
<p>
Umożliwianie ludziom kontrolę technologii jest celem, którego żadna organizacja nie może osiągnąć samemu. Z towarzyszącymi organizacjami wymieniamy idee, koordynujemy wysiłki, motywujemy się nawzajem i znajdujemy sposobności by pracować wspólnie nad określonymi projektami.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Nasza fundacja</h2>
<ul>
<li>
<a href="/about/legal/legal.html"><img src="/graphics/icons/legal-structure.png" alt="Konstytucja i protokoły z oficjalnych rocznych posiedzeń"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Struktura prawna</a></h3>
<p>
W roku 2001 FSFE została ustanowiona charytatywnym zarejestrowanym stowarzyszeniem ("e.V.")
według Niemieckiego prawa. Zobacz tutaj konstytucję i protokoły z oficjalnych rocznych posiedzeń.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/transparency-commitment.html"><img src="/graphics/icons/transparency.png" alt="Zobowiązanie do przejrzystości"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Przejrzyste zaangażowanie</a></h3>
<p>
Jako część inicjatywy “przezroczyste cywilne społeczeństwo”, Transparency International
Germany dostarcza przewodnik jak zrobić przejrzyste zaangażowanie. Wspieramy tę inicjatywę i tutaj znajdziesz więcej informacji.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="https://my.fsfe.org/donate"><img src="/graphics/icons/donations.png" alt="Wsparcie dotacjami"/></a>
<div>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Dotacje</a></h3>
<p>
By być niezależnym głosem Wolnego Oprogramowania, polegamy na dotacjach. Ze wsparciem finansowym przyczyniasz się do solidnego fundamentu na którym budujemy naszą charytatywną pracę dla wolności i informacyjnym społeczeństwie.
Zobacz <a href="/about/funds/funds.html">jak używamy dotacje</a> i <a href="/donate/thankgnus.html">kto nam przekazuje darowizny</a>.
</p>
</div>
</li>
</ul>
<h2>Skontaktuj się</h2>
<ul>
<li>
<a href="/contact/contact.html"><img src="/graphics/icons/contact.png" alt="Publiczne i ogólne informacje kontaktowe"/></a>
<div>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Znajdź informacje kontaktowe dla ogólnych i prawnych zapytań, lokalizację naszego biura, odnośnik do naszych publicznych kanałów dyskusyjnych i naszych kont social media na naszej stonie kontaktowej. Publiczne i społecznościowe dyskusje są objęte naszym kodeksem postępowania.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/press/press.html"><img src="/graphics/icons/press.png" alt="Informacje prasowe"/></a>
<div>
<h3><a href="/press/press.html">Prasa</a></h3>
<p>
Jeśli jesteś z prasy, znajdziesz pożytek z naszego portalu dla prasy. Tam znajdziesz wszystkie komunikaty dla prasy, nasze loga, wiadomości, ogólne zdjęcia i informacje kontakowe dla zapytań prasowych.
</p>
</div>
</li>
<li>
<a href="/about/jobs/index.html"><img src="/graphics/icons/intern.png" alt="Możliwości pracy"/></a>
<div>
<h3><a href="/about/jobs/index.html">Możliwości pracy</a></h3>
<p>
Poza wolontariuszami FSFE, jest stała załoga, stażyści i praktykanci, którzy są kręgosłupem naszej organizacji. Szukamy zmotywowanych ludzi, którzy pomagają nam przyczyniać się do wolności oprogramowania na wielu poziomach w obszarach społeczych, politycznych, prawnych i technicznych.
</p>
</div>
</li>
</ul>
</body>
<description>Wszystko o Europejskiej Fundacji Wolnego Oprogramowania - Nasza praca, kim jesteśmy, nasze informacje kontaktowe i dla prasy, wspólnicy, struktura prawna i dotacje.</description>
<translator>Grzegorz Patynek</translator>
</html>