Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

32 lines
841 B

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Arxiu de notícies</title>
</head>
<body>
<h1>Arxiu de notícies</h1>
<p>
La majoria de notícies es publiquen a les nostres
<a href="/press/index.html">llistes de correu de notes de premsa</a> a les quals us podeu
subscriure si voleu rebre-les per correu electrònic en el futur.
</p>
<p>
Les notícies de l'FSFE també estan disponibles via <a href="news.rss">subscripció RSS</a>.
</p>
<p>
A part de les notícies llistades en aquesta pàgina, l'FSFE
també publica <a href="newsletter.html">butlletins de notícies mensuals</a>.
</p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
<text id="more">Llegiu-ne més...</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->