Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

182 lines
6.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Over Free Software Foundation Europa</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <div align="right">
 8. <h2>
 9. "Werken voor vrijheid<br />
 10. in een digitale samenleving."
 11. </h2>
 12. </div>
 13. <h1>Over de FSFE</h1>
 14. <p>
 15. De Free Software Foundation Europa (FSFE) is een non-profit en (in sommige
 16. landen) filantropische niet-gouvernementele organisatie gewijd aan
 17. <a href="/documents/freesoftware.html">Vrij Software als in vrijheid</a>.
 18. </p>
 19. <h3>Visie van Vrije Software</h3>
 20. <p>
 21. Toegang tot software bepaald wie er deelnemen in een digitale samenleving.
 22. De vrijheid om de software te gebruiken, kopiëren, aanpassen en herdistribueren --
 23. zoals beschreven in de <a
 24. href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html">
 25. Vrije Software definitie</a> -- bepalen daardoor gelijkwaardige deelname in het informatie tijdperk.
 26. </p>
 27. <p>
 28. De visie van Vrije Software is er een van een stabiele basis voor vrijheid
 29. in een digitale wereld -- zowel in een <a href="/documents/eur5greve.html">economische</a>
 30. als een sociaal-ethische context. Vrije Software is een belangrijke hoeksteen voor
 31. <a href="/projects/wsis/fs.html">vrijheid, democratie, mensen rechten en ontwikkeling</a>
 32. in een digitale samenleving.
 33. </p>
 34. <p>
 35. De FSFE is toegewijd aan het ondersteunen van alle aspecten van Vrije Software in Europa.
 36. Voorlichting geven over deze kwesties, in politiek and legaal opzicht Vrije Software bewaken
 37. en mensen vrijheid geven door het steunen van ontwikkeling van Vrije Software
 38. zijn centrale punten van de FSFE.
 39. </p>
 40. <p>
 41. Om deze redenen is in 2004 de FSFE opgericht als zusterorganisatie van de
 42. <a href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a> in Boston, MA, USA.
 43. Beide organisaties zijn financieel, wettelijk en persoonlijk onafhankelijk van elkaar
 44. als onderdeel van het internationale Free Software Foundation netwerk.
 45. </p>
 46. <h3>Visie van Samenwerking</h3>
 47. <p>
 48. De tweede visie opgenomen in de FSFE is die van een verenigd Europa
 49. in de geest van samenwerking over culturele grenzen.
 50. </p>
 51. <p>
 52. We hebben niet alleen te maken met de politieke realiteit van de Europeese
 53. Unie, welke reeds grote delen van het bestuur wat de informatie samenleving
 54. beïnvloed verstrekt, maar we vinden ons ook werkend in een gebied hoofdzakelijk
 55. bepaald door grote multinationals. Deze bedrijven werken meestal met een hoog
 56. niveau van integratie, coördinatie en eenheid tussen landen op Europees
 57. en wereld niveau, wat hun toestaat om hun voordeel te vergroten door z.g.n.
 58. "verdeel en heers" tactieken.
 59. </p>
 60. <p>
 61. In en met de FSFE, staan we verenigd en werken we samen op lokaal en internationaal
 62. niveau, sprekend met een stem die niet genegeerd kan worden.
 63. </p>
 64. <h2>Principes</h2>
 65. <p>
 66. Als een organisatie gebaseerd op de Europeese cultuur en achtergrond,
 67. geloven we in en volgen we ook fundamentele principes als democratie,
 68. veelzijdigheid, samenwerking, dialoog en transparantie.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Samenvattend opereren we in een team gebaseerde netwerk structuur welke open
 72. is voor iedereen met de <a href="/about/self-conception.html">gemeenschappelijke gedachte</a>
 73. van FSFE en bereid is om <a href="/help/help.html">deel te nemen</a>.
 74. </p>
 75. <p>
 76. We werken hard om zo veel mogelijk naar deze principes te leven, zelfs
 77. als de realiteit ons te kort komt in vorm van gelimiteerde bronnen of
 78. andere problemen. Als u denkt zo'n geval gezien te hebben en denkt ons
 79. te kunnen helpen dit te verbeteren, help ons dan <a href="/help/help.html">direct</a>
 80. of langs een van onze <a href="/associates/">partnerorganisaties</a>.
 81. </p>
 82. <h2>Meer Informatie</h2>
 83. <ul>
 84. <li><p>
 85. <b>Hoe we ons zelf zien en meer:</b><br/>
 86. <a href="self-conception.html">Zelfbeeld</a> van de FSF Europe
 87. </p></li>
 88. <li><p>
 89. <b>Wie we zijn:</b><br/>
 90. <a href="team.html">Team</a> van de FSF Europe
 91. </p></li>
 92. <li><p>
 93. <b>Wie is wettelijk aansprakelijk:</b><br/>
 94. <a href="members.html">Leden</a> van de stichting
 95. </p></li>
 96. <li><p>
 97. <b>Hoe dit geïmplementeerd is:</b><br/>
 98. <a href="/about/legal/">Juridische structuur</a> van de FSF Europe
 99. </p></li>
 100. <li><p>
 101. <b>Wat we <a href="/help/donate.html">ontvangen</a> hebben en hoe we het uitgegeven hebben:
 102. </b><br/>
 103. <a href="/about/funds/funds.html">Begroting</a> van de FSF Europe
 104. </p></li>
 105. <li><p>
 106. <b>Onze donateurs:</b><br/>
 107. <a href="/help/thankgnus.html">Thank GNUs</a> van de FSF Europe
 108. </p></li>
 109. <li><p>
 110. <b>Als u naar onze site wilt linken:</b><br/>
 111. FSF Europe <a href="/about/graphics/graphics.html">Design</a>
 112. </p></li>
 113. </ul>
 114. <h2>Zuster organisaties</h2>
 115. <p>
 116. De volgende organisaties zijn zuster organisaties van de FSFE in het
 117. wereldwijde FSF netwerk. We werken wettelijk, financieel en persoonlijk
 118. onafhankelijk van elkaar in de geest van gelijke samenwerking.
 119. </p>
 120. <ul>
 121. <li><p>
 122. <b>Free Software Foundation North America</b><br />
 123. <code><a href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org</a></code><br />
 124. De originele Free Software Foundation, gevestigd in Boston, MA, USA.
 125. </p></li>
 126. <li><p>
 127. <b>Free Software Foundation India</b><br />
 128. <code><a href="http://fsf.org.in">http://fsf.org.in</a></code>
 129. </p></li>
 130. <li><p>
 131. <b>Free Software Foundation Latin America</b><br />
 132. <code><a href="http://www.fsfla.org">http://www.fsfla.org</a></code>
 133. </p></li>
 134. </ul>
 135. <h2>Bijdragen</h2>
 136. <p>
 137. Als een non-profit organisatie, zijn we grotendeels afhankelijk van
 138. persoonlijke bijdragen -- door <a href="/help/help.html">hulp</a>
 139. of <a href="/help/donate.html">donaties</a>. We kunnen alles gebruiken!
 140. </p>
 141. </body>
 142. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 143. </html>
 144. <!--
 145. Local Variables: ***
 146. mode: xml ***
 147. End: ***
 148. -->