Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

121 lines
12 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2019-04-24" type="newsletter">
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - april 2019</title>
</head>
<body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201904">
<h1 id="fsfe-newsletter-april-2019">FSFE Nieuwsbrief april 2019</h1>
<p newsteaser="yes">De nieuwsbrief van deze maand licht de aanwezigheid van FSFE's campagne "Publiek Geld? Publieke Code!" in Duitse media en haar groeiende populariteit door Europa uit. U kunt een korte herinnering van het nieuws betreffende de stemming over de Auteursrichtlijn vinden evenals een korte samenvatting van wat we verder hebben gedaan gedurende de afgelopen maand. In de Word Actief-sectie van deze maand herinneren we u aan de nieuwe open oproep voor de lancering van het Next Generation Internet project waar we deel van uitmaken. Verder kunt u meer te weten komen over nieuwe evenementen die we bezoeken en de Web-a-thon die we in Frankfurt am Main organiseren.</p>
<h2 id="-public-money-public-code-in-german-media">"Publiek Geld? Publieke Code!" in Duitse media</h2>
<figure>
<img
src="/picturebase/miscellaneous/2019-April-t3n-article_thumb.png"
alt="PGPC in Duitse media"/>
<figcaption>
PGPC in Duitse media
</figcaption>
</figure>
<p>Onze campagne <a href="https://publiccode.eu/">Publiek Geld? Publieke!</a> is nu echt begonnen, zoals Duitse media <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7M_AYj0gc_A">WDR</a> en <a href="https://t3n.de/news/sascha-lobo-breites-buendnis-code-1148918/">t3n</a> eerder deze maand aandacht aan hebben besteedt. Het initiatief van de FSFE ontving prominente steun in de media van verschillende Bondsdagleden, digitale politici, activisten en publicisten die vrije licenties voor software die betaald is met geld uit de publieke sector omarmen.</p>
<p>Verder publiceerde t3n, die ook de campagne steunt, <a href="https://t3n.de/news/barcelona-touristen-hochburg-1139070/">een interview</a> met FSFE's manager Publiek Beleid Alexander Sander over de manier waarop de publieke sector, zoals de stad Barcelona, Vrije Software inzet bij het beheer en bij stedelijke oplossingen: "De stad slaagt erin om "met passende digitale oplossingen te reageren op de digitale transformatie". "De agenda van de overheid wordt vandaag de dag voor 70 procent bepaald door voorstellen vanuit Decidim". Hij gelooft dat overheden op lange termijn geld zouden kunnen besparen door Vrije Open Bron Software te gebruiken: verschillende gemeenschappen zouden programma's en kennis kunnen delen, nieuwe software zou niet tegen hoge kosten gekocht hoeven te worden of compleet opnieuw worden ontwikkeld." Alexander Sander benoemde ook dat Barcelona de eerste grote Europese stad is om deze actie te steunen.</p>
<p>Voelt u zich alstublieft vrij om ook uw steun te laten blijken door de boodschap verder te vertellen en onze <a href="https://fsfe.org/campaigns/publiccode/brochure">brochure</a> te delen.</p>
<h2 id="copyright-directive-was-adopted">Auteursrechtvoorstel aangenomen</h2>
<p>Het Europees Parlement nam de controversiele auteursrechtrichtlijn aan met 348 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 36 absenties. Verhitte discussies over de introductie van uploadfilters zijn geeindigd in protesten van honderdduizenden mensen op straten door heel Europa. U kunt ons <a href="/news/2019/news-20190326-01.html">persbericht</a> over dit onderwerp lezen.</p>
<hr/>
<p>Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders: <a href="https://my.fsfe.org/support">https://my.fsfe.org/support</a></p>
<hr/>
<h2 id="inside-and-outside-the-fsfe">Binnen en buiten de FSFE</h2>
<figure>
<img
src="/picturebase/miscellaneous/2019-April-Taller_Pablo_Medialab_Madrid_thumb.jpg"
alt="Pablo González in Medialab Madrid"/>
<figcaption>
Pablo González in Medialab Madrid
</figcaption>
</figure>
<ul>
<li>FSFE's Madrid-coordinator Pablo González was van 26 tot 28 maart met een infokraam aanwezig op de <a href="https://www.medialab-prado.es/programas/taller-de-periodismo-de-datos-2019-sigue-el-rastro-de-la-comida">Taller de Periodismo de Datos</a> in Medialab Prado in Madrid (Spanje). Hij ontmoette lokale journalisten, hackers en data-onderzoekers met interesse in FSFE's initiatieven en doelen en onderwerpen zoals Open Standaarden en privacy. </li>
<li>Verder publiceerden we ons <a href="/news/2019/news-20190329-01.html">#ilovefs-verslag</a> waar u slechts een deel van de foto's en afbeeldingen kunt zien die we die dag hebben gebruikt omdat we helaas niet alle prachtige foto's konden invoegen die we hebben gezien. En u kunt ook inzicht krijgen in enkele cijfers en statistieken.</li>
<li>Op 3 april was FSFE's beleidsmanager Alexander Sander aanwezig op het <a href="https://privacylab.at/event/alexander-sander-open-platforms-for-open-data/">Open Platform for Open Data?</a> in Wenen (Oostenrijk). Daar praatte hij over de uitdagingen en tegenstellingen van de modellen die overheden tegenkomen bij het inzetten van software en over vooruitstrevende manieren om het debat over open data te vormen op een manier die systematisch het publieke belang promoot.</li>
<li>Alexander Sander hield ook enkele andere presentaties over dat onderwerp op de <a href="https://netzpolitischerabend.wordpress.com/2019/03/28/programm-des-35-netzpolitischen-abends-at-am-4-april-2019-in-wien/">Netzpolitischer Abend</a> op 4 april in Wenen en op 5 april in de <a href="https://grandgarage.eu/de/events/">Grand Garage</a> in Linz (Oostenrijk). Een volledige video van zijn lezing in Wenen is ook <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OqTKkFHCnz0">beschikbaar</a>.</li>
<li>FSFE Zwitserland-coordinator Marcus Moeller hield op 6 april een presentatie waarin hij het duurzame gebruik van electronica promootte en daarmee ook Vrije Software promootte op de <a href="https://openeducationday.ch/">Open Education Day</a> in Bern (Zwitserland). Hij hield de presentatie voor leraren, mensen die zich bezig houden met informatica op school en mensen die interesse hebben om op school Vrije Libre Open Bron Software, Open Inhoud of Open Hardware te introduceren.</li>
<li>Op 6 april was de FSFE met een informatie- en fan-artikelenkraam aanwezig op een ander evenement: <a href="https://www.luga.de/Aktionen/LIT-2019/">de 18e "Linux-Infotag Augsburg"</a>. Het evenement vond plaats in de ruimten van de IT-faculteit van de Augsburgse Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen.</li>
<li>Op 8 april hielden FSFE's beleidsanalist Alexander Sander en programmamanager Erik Albers een presentatie op Escola del Treball de Barcelona over onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne. Op deze ontmoeting, onder leiding van Monica Bernardi van Dimmos, werd er gediscussieerd over overheidsbeleid rond Vrije Software, publiek geld en hoe Vrije Software druk kan uitoefenen om overheden naar het volgende niveau te tillen. U kunt ook <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QXwq_bhjSwQ">kijken naar de volledige video</a> van het evenement.</li>
</ul>
<figure>
<img
src="/picturebase/miscellaneous/2019-April-PMPC-Barcelona-talk_thumb.jpeg"
alt="Escola del Treball de Barcelona"/>
<figcaption>
Escola del Treball de Barcelona
</figcaption>
</figure>
<ul>
<li>Deze maand vonden er lokale FSFE-ontmoetingen plaats in Hamburg, Bonn, Kiel en Zürich (Zwitserland).</li>
</ul>
<h2 id="do-not-miss-upcoming-events-with-the-fsfe">Mis het niet: komende evenementen met de FSFE</h2>
<ul>
<li>Op 26 en 27 april zal FSFE's programmamanager Max Mehl op de <a href="https://pretalx.linuxtage.at/glt19/talk/K9YDDN/">Grazer Linuxtage</a> een belangrijke presentatie houden over Vrije Software als een oplossing voor vele dringende IT-veiligheidsproblemen. Hij zal kijken naar voor- en nadelen en concrete voorbeelden gebruiken om te illustreren waarom veiligheid en openheid niet aan elkaar zijn tegengesteld. Mocht u in de buurt zijn, bezoek dan zijn lezing aan de Technische Universiteit Graz.</li>
<li>Op 11 mei zal FSFE met een kraam aanwezig zijn op <a href="http://t-dose.org/">T-Dose</a> in Eindhoven. Bezoek de kraam voor interessante discussies en praatjes over Vrije Software.</li>
<li>Op 21 mei zal FSFE's communicatiemanager Erik Albers op de <a href="https://md-devdays.de/Act?id=1000138">Magdeburger Developer Days</a> spreken over hoe we onze en toekomstige generaties kunnen helpen bij het veiligstellen van hulpbronnen met behulp van software.</li>
<li>Van 26 tot 26 mei zal de FSFE gastheer zijn op een web-a-thon in Frankfurt (Main, Duitsland) met als bedoeling zinvol sammen te werken aan het verbeteren van FSFE's homepage. De web-a-thon zal plaatsvinden in de lokale <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2019/0525-fsfe-web-a-thon">Chaos Computer Club</a>. Doe mee!</li>
</ul>
<h2 id="get-active">Word actief</h2>
<figure>
<img
src="/picturebase/miscellaneous/NGI0-nl201903.jpg"
alt="Next Generation Internet Project - Open Oproep"/>
<figcaption>
Next Generation Internet Project - Open Oproep
</figcaption>
</figure>
<p><a href="https://www.ngi.eu/">Next Generation Internet Initiative</a>: De derde oproep voor NGI Zero Discovery en NGI Zero PET is geopend op 1 april 2019, met een deadline voor inzendingen op 1 juni 2019 12:00 CET. </p>
<p><strong><a href="https://nlnet.nl/discovery/">NGI Zero Discovery</a></strong> zoekt projectvoorstellen tussen 5.000 en 50.000 euro, met de potentie om op te schalen na bewezen potentieel. Zoeken (op internet, vert.) zou geen poortwachter, geen zwarte doos of een privacynachtmerrie moeten zijn. Als het internet het equivalent van wereldwijde hersenen zou zijn dan zouden we creativiteit en diversiteit nodig hebben op de paden door die hersenen om haar echte potentieel vrij te maken. Zoeken en ontdekken zijn basisbehoeften voor alle mensen van alle leeftijden en we willen graag krachtige nieuwe technologie overhandigen aan toekomstige generaties als bouwblokken voor een eerlijke en democratische samenleving en een open economie waar iedereen voordeel van heeft.</p>
<p><strong><a href="https://nlnet.nl/PET/">NGI Zero PET</a></strong> zoekt projectvoorstellen tussen 5.000 en 50.000 euro, met de potentie om op te schalen na bewezen potentieel. Betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid zouden het "nieuwe normaal" van het internet moeten zijn: iets waar gewone gebruikers zich geen zorgen over hoeven te maken. Vertrouwen is een van de belangrijkste drijfveren van Next Generation Internet en een adequaat niveau van privacy is een niet-onderhandelbare vereiste daarvoor. De wens is om onafhankelijke onderzoekers en ontwikkelaars te helpen bij het creeeren van krachtige nieuwe technologie en ze te helpen deze te overhandigen aan toekomstige generaties als bouwblokken voor een eerlijke en democratische samenleving en een open economie waar iedereen voordeel van heeft.</p>
<p>Als uw voorstel de lijst met winnaars haalt zult u licentie-advies en consultatie van het FSFE-team ontvangen.</p>
<h2>Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/support">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus.html">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators/translators.html">onze vertalers</a> die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteur,</p>
<p>Galia Mancheva</p>
<hr/>
<p>Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders: <a href="https://my.fsfe.org/support">https://my.fsfe.org/support</a></p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2019-04" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Nieuwsbrief">newsletter</tag>
<tag content="Web-a-thon">Webathon</tag>
<tag content="Publiek Geld? Publieke Code!">pmpc</tag>
<tag content="Open Oproep">Opencall</tag>
<tag content="Gedragscode">coc</tag>
<tag content="Auteursrecht">Copyright</tag>
<tag content="Next Generation Internet">NGI0</tag>
</tags>
<author id="mancheva" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>