Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

30 lines
916 B

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:import href="../fsfe.xsl" />
<xsl:output method="html" encoding="utf-8" indent="yes" doctype-system="about:legacy-compat" />
<!-- Fill dynamic content -->
<xsl:template match="dynamic-content">
<xsl:for-each select="/buildinfo/document/set/project [@status = 'inactive']">
<xsl:sort select="@date" order="descending"/>
<!-- Title -->
<xsl:element name="h3">
<xsl:element name="a">
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="link"/>
</xsl:attribute>
<xsl:value-of select="title"/>
</xsl:element>
</xsl:element>
<!-- Description -->
<xsl:element name="p">
<xsl:apply-templates select="description/node()"/>
</xsl:element>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>