Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

30 wiersze
862 B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Προσωρινά Ανενεργά Προγράμματα</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Προσωρινά Ανενεργά Προγράμματα</h1>
 8. <localmenu id="2">Ανενεργά προγράμματα</localmenu>
 9. <p>
 10. Αυτά τα προγράμματα είναι προσωρινά ανενεργά. Για περισσότερες πληροφορίες
 11. σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιο από αυτά τα προγράμματα
 12. παρακαλούμε επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες του.
 13. </p>
 14. <dynamic-content/>
 15. </body>
 16. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 17. </html>
 18. <!--
 19. Local Variables: ***
 20. mode: xml ***
 21. End: ***
 22. -->