Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

project.nl.xml 700B

1234567891011121314151617
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <projectset>
 3. <project date="2003-02-01" status="inactive">
 4. <title>GNU Business Network</title>
 5. <description>
 6. Het GNU Business Network heeft zich als doel gesteld om een netwerk te creëren tussen
 7. alle bedrijven, ontwikkelaars en gebruikers van Vrije Software, in de ruimst mogelijke
 8. betekenis, zodat elke mogelijke synergie wordt aangemoedigd en goed onderbouwde
 9. discussies gevoerd kunnen worden.<br />
 10. Momenteel is de verwezenlijking van dit doel in hoge mate afhankelijk van de steun die de
 11. FSFE krijgt voor dit project.
 12. </description>
 13. <link>/campaigns/gbn/index.html</link>
 14. </project>
 15. </projectset>