Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多能選擇 25 個主題 主題必須以字母或數字為開頭,可包含連接號 ('-') 且最長為 35 個字。
 
 
 
 
 
 

25 行
505 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Fullførte prosjekter</title>
</head>
<body>
<h1>Fullførte og avsluttede prosjekter</h1>
<localmenu id="3">Fullførte prosjekter</localmenu>
<p>Disse prosjektene er fullførte, og denne siden holder oversikt over dem for
arkivariske grunner.</p>
<dynamic-content/>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->