Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 
 
 

25 行
505 B

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Fullførte prosjekter</title>
</head>
<body>
<h1>Fullførte og avsluttede prosjekter</h1>
<localmenu id="3">Fullførte prosjekter</localmenu>
<p>Disse prosjektene er fullførte, og denne siden holder oversikt over dem for
arkivariske grunner.</p>
<dynamic-content/>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->