Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

122 lines
6.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Fushata - FSFE</title>
 5. <meta content="Fushatat mbi software-in e lirë në Europë përfshijnë; PDFreaders.org, “Pyetni kandidatët tuaj”, Dita e Lirisë së Dokumenteve dhe Çlironi Android-in Tuaj. " name="description" />
 6. <meta content="Software i Lirë Standarde të Hapët politikë biznes ligj shoqëri PDFreaders.org “Pyetni kandidatët tuaj” Dita e Lirisë së Dokumenteve Çlironi Android-in Tuaj Drejt një Organizate Botërore të Pasurisë Intelektuale Zhbllokimi i edukimit për rritje pa kufi fushatë ndeshuni bëhuni pjesë jofitimprurës joqeveritar organizëm ent" name ="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Fushata</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar Free Software Foundation Europe
 12. punon për krijimin e një ideje të përgjithshme dhe përkrahjeje të Software-it
 13. të Lirë dhe Standardeve të Hapura, nga politika, biznesi, ligjet dhe shoqëri në
 14. përgjithësi. Ndaj organizojmë fushatat vijuese. Mund të na ndihmoni për to!</p>
 15. </div>
 16. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 17. <li>
 18. <h3><a href="/campaigns/publiccode/">Para Publike? Kod Publik!</a></h3>
 19. <p>Pse software-i i krijuar duke përdorur paratë e taksapaguesve nuk hidhet
 20. në qarkullim si Software i Lirë? Ne duam ligje që kërkojnë medoemos që software-i
 21. i financuar me para publike për sektorin publik të jepet për këdo publikisht nën
 22. një licencë FOSS. Nëse paraja është publike, edhe kodi duhet të jetë publik. Siç
 23. thuhet edhe në <a href="https://publiccode.eu/">letrën tonë të hapur</a>: "Kodi
 24. i paguar nga populli duhet t’i jepet popullit!"</p>
 25. </li>
 26. <li>
 27. <h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Shpëtoni Shkëmbimin e Kodit</a></h3>
 28. <p>Kjo nismë e filluar nga FSFE-ja dhe OpenForum Europe në Shtator të 2017-s
 29. synon të rrisë ndërgjegjësimin rreth pasojave të pamenduara mbi platforma shkëmbimi
 30. kodi të Nenit 13 të Direktivës Mbi të Drejta Kopjimi të propozuar. Përmes studimit
 31. dhe shtimit të ndërgjegjësimit të publikut, nisma do ti ndihmojë ligjvënësit
 32. të krijojnë një kuadër rregullator të përshtatshëm.</p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/activities/routers/">Rrugëzues të Detyruar</a></h3>
 36. <p>Gjithkush duhet të gëzojë të drejtën të përdorë rrugëzuesin ose modemin
 37. që dëshiron. Në shumë vende, kjo s’është e mundur, ngaqë furnizuesit e internetit
 38. ua ndalojnë atyre të përdorin të drejtën e zgjedhjes. Kjo shkakton probleme
 39. të rënda lirie, privatësie dhe sigurie. Në Gjermani, arritëm një ndryshim
 40. të rëndësishëm ligjor, por mjaft vende europiane ende kanë nevojë për ndihmën
 41. tonë.</p>
 42. </li>
 43. <li>
 44. <h3><a href="/activities/radiodirective/">Direktive e BE-së mbi Kyçjen e Valëve Radio</a></h3>
 45. <p>Një direktivë e BE-së që u kufizon përdoruesve instalimin e e Software-it
 46. të Lirë në pajisjet e tyre me transmetim valor, të tilla si rrugëzues apo celularë.
 47. I detyron prodhuesit e pajisjeve të mbulojnë pajtueshmëri me rregulloret mbi valët
 48. për çfarëdo zgjidhje software të mundshme. Kjo mund ta bëjë gati të pamundur për
 49. njerëzit t’i bëjnë pajisjet e tyre të sigurta, dhe shkakton disavantazhe të rënda
 50. për projekte Software-i të Lirë dhe për biznese të vogla dhe të mesme.</p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Nisje e Sigurt"</a></h3>
 54. <p>Synimi i FSFE-së është të garantojë që të zotët e pajisjeve TI të kenë
 55. gjithmonë kontrollin e plotë të tyre dhe ta kenë vetëm ata. Ky parim themelor kohët
 56. e fundit është vënë në pikëpyetje.</p>
 57. </li>
 58. <li>
 59. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 60. <p>Nisur nga <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Anëtarësia Shok e FSFE-së</a>,
 61. <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> është një sajt që ofron
 62. të dhëna rreth lexuesish PDF-sh Software i Lirë për krejt sistemet operativë të njohur.</p>
 63. </li>
 64. <li>
 65. <h3><a href="/campaigns/elections/index.html">Zgjedhje
 66. </a></h3>
 67. <p>Gjatë zgjedhjesh vendore, federale, parlamentare, FSFE-ja u bën
 68. thirrje krejt përkrahësve të Software-it të Lirë t’i pyesin kandidatët e partive
 69. mbi pozicionin e tyre ndaj Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura.</p>
 70. </li>
 71. <li>
 72. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html">E ♥ Software-in e Lirë</a></h3>
 73. <p>Dita e Shën Valentinit është dita e kremtimit të dashurisë dhe afeksionit
 74. me partnerët intimë. Fushata e FSFE-së përpiqet të shfrytëzojë rastin që ju
 75. të shpalosni se i keni në zemër personat dhe Software-in e Lirë të cilët dashurinë
 76. për ju e dëshmojnë gjatë gjithë vitit.</p>
 77. </li>
 78. <li>
 79. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj!!</a></h3>
 80. <p>Android-i është në pjesën dërrmuese të vet një sistem operativ i lirë,
 81. i zhvilluar nga Google. Për fat të keq, përudhësit për shumicën e pajisjeve dhe
 82. shumica e aplikacioneve nga “tregu” nuk janë të lirë. Gjatë kësaj fushate
 83. grumbullojmë të dhëna mbi <a href="/campaigns/android/android.html">xhirimin e një
 84. sistemi Android aq të lirë sa mundet</a> dhe përpiqemi të bashkërendojmë
 85. përpjekjet për këtë.</p>
 86. </li>
 87. <li>
 88. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 89. <p>DRM.info është një platformë bashkëpunimi e nisur dhe e mirëmbajtur
 90. nga FSFE-ja për informim rreth rreziqeve nga Administrimi Dixhital i Kufizimeve
 91. (DRM) dhe për shfaqjen e shqetësimeve të grupeve të ndryshme. Ndër kontribuesit
 92. te <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> përfshihen grupe të lirisë
 93. dixhitale, të mbrojtjes së përdoruesve, aktivizmit në rrjet dhe institucione
 94. bibliotekash.</p>
 95. </li>
 96. </ul>
 97. </body>
 98. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 99. </html>
 100. <!--
 101. Local Variables: ***
 102. mode: xml ***
 103. End: ***
 104. -->