Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
5.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Kampane - FSFE</title>
 5. <meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
 6. <meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Kampane</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Ako nezisková, nevládna organizácia, Free Software Foundation Europe pracuje na vytvorení celkového pochopenia a podpory pre Slobodný Softvér a Otvorené Štandardy v politike, biznise, práve a spoločnosti vo všeobecnosti. Preto prevádzkujeme nasledujúce kampane. Aj ty nám s nimi môžeš pomôcť!</p>
 12. </div>
 13. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 14. <li>
 15. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>
 16. <p>Cieľom FSFE je zaistiť, že majitelia IT zariadení ich vždy plne a výlučne ovládajú. Tento základný princíp je v poslednej dobe porušovaný.</p>
 17. </li>
 18. <li>
 19. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 20. <p>
 21. Kampaň, ktorú spustilo <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> je stránka ktorá poskytuje informácie o PDF čítačkách založených na Slobodnom Softvéri pre všetky hlavné operačné systémy.
 22. </p>
 23. </li>
 24. <li>
 25. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day (Deň Slobody Dokumentov)</a></h3>
 26. <p>
 27. Každý rok, DFD je deň ktorý má upozorniť na problematiku Otvorených Formátov Dokumentov a Otvorených Štandardov organizovaním aktivít po celom svete spolu s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi.
 28. </p>
 29. </li>
 30. <li>
 31. <h3><a
 32. href="/activities/wipo/wiwo.html">Smerom k
 33. World Intellectual Wealth Organization</a></h3>
 34. <p>
 35. Podporujeme Ženevskú Deklaráciu, a vyzývame jej pripravovateľov, signatárov, a Organizáciu Spojených Národov aby začali uvažovať nie len o tom akú rolu má WIPO hrať, ale skôr o tom akou organizáciou by sa mala stať v budúcnosti, aby mohla spravovať naše duševné bohatstvo.
 36. </p>
 37. </li>
 38. <li>
 39. <h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Opýtaj sa svojho kandidáta
 40. </a></h3>
 41. <p>
 42. Počas miestnych, krajských, parlamentných či iných volieb, FSFE vyzýva všetkých podporovateľov Slobodného Softvéru aby sa opýtali svojich kandidátov na ich pozíciu ohľadom Slobodného Softvéru a Otvorených Štandardov.
 43. </p>
 44. </li>
 45. <li>
 46. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">Ja ♥ Slobodný Softvér</a></h3>
 47. <p>
 48. Valentín je oslavou lásky a náklonnosti medzi intímnymi partnermi. Kampaň FSFE ti v tento deň poskytuje príležitosť ukázať, že ti záleží na ľudoch a Slobodnom Softvéri, ktorí ti prejavujú lásku počas celého roka.
 49. </p>
 50. </li>
 51. <li>
 52. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Osloboď Svoj Android!</a></h3>
 53. <p>
 54. Android je z väčšej časti slobodný operačný systém, vyvíjaný najmä spoločnosťou Google. Bohužiaľ, ovládače pre väčšinu zariadení a väčšina aplikácií z "obchodu" nie sú slobodné. Táto kampaň zbiera informácie o tom, ako používať <a href="/campaigns/android/android.html">systém Android slobodne v čo najväčšej možnej miere</a> a pokúša sa koordinovať tieto snahy.
 55. </p>
 56. </li>
 57. <li>
 58. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 59. <p>
 60. DRM.info je kolaboratívna platforma zriadená a prevádzkovaná FSFE slúžiaca k informovaniu o nebezpečenstvách Digital Restrictions Management (Správy digitálnych práv) a zviditeľňuje obavy rôznych skupín používateľov. Prispievateľmi na <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> sú skupiny obhajujúce digitálne slobody, ochranu spotrebiteľov, internetový aktivizmus a knihovnícke organizácie.
 61. </p>
 62. </li>
 63. <li>
 64. <h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA v. Finančná správa</a></h3>
 65. <p>
 66. EURA je pokračujúci strategický súdny spor o Otvorené Štandardy na Slovensku. V roku 2010, Slovensko zaviedlo elektronický spôsob ako jediný, ktorým je možné splniť niektoré daňové povinnosti. Elektronické riešenie štátu však bolo dostupné iba pre klientov jedného predajcu. EURA, slovenský importér textilu, bol pokutovaný za nepoužitie produktu tohto predajcu.
 67. </p>
 68. </li>
 69. </ul>
 70. </body>
 71. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 72. </html>
 73. <!--
 74. Local Variables: ***
 75. mode: xml ***
 76. End: ***
 77. -->