Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

105 lines
5.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Campagnes - FSFE</title>
 5. <meta content="Vrije software campagnes in Europe; PDFreaders.org, “Vraag het uw kandidaten”, Document Vrijheidsdag en Bevrijdt Uw Android. " name="description" />
 6. <meta content="Vrije Software Open Standaarden politiek bedrijven recht samenleving PDFreaders.org “Vraag het uw kandidaten” Document Vrijheidsdag Bevrijdt Uw Android Naar een organisatie voor wereldwijde intellectuele rijkdom Bevrijd het onderwijs-campagne vecht neem deel zonder winstoogmerk niet-gouvernementele organisatie" name ="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Campagnes</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>
 12. Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt de Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtelijke macht en de samenleving als geheel. Daarom voeren we de volgende campagnes. U kunt ons daarbij helpen!</p>
 13. </div>
 14. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 15. <li>
 16. <h3><a href="/campaigns/publiccode/">Publiek Geld? Publieke Code!</a></h3>
 17. <p>
 18. Waarom wordt software dat gecreëerd is met geld van belastingbetalers niet gepubliceerd als Vrije Software?
 19. We willen dat wetgeving vereist dat publiek gefinancierde software die voor de publieke sector ontwikkeld is publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Bron Software-licentie. Als het publiek geld is, zou het ook publieke code moeten zijn. Zoals het in onze <a href="https://publiccode.eu/">open brief</a>
 20. staat: "Code die door allen is betaald zou voor allen beschikbaar moeten zijn!"
 21. </p>
 22. </li>
 23. <li>
 24. <h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a></h3>
 25. <p>
 26. De FSFE en OpenForum Europe namen in september 2017 het initiatief om bewustzijn te vergroten over de onbedoelde gevolgen van artikel 13 van de voorgestelde auteursrechtrichtlijn op software delende platforms. Door onderzoek en het vergroten van publiek bewustzijn zal dit initiatief besluitvormers helpen bij het creëren van een geschikt regulerend raamwerk.
 27. </p>
 28. </li>
 29. <li>
 30. <h3><a href="/activities/routers/">Verplichte routers</a></h3>
 31. <p>
 32. Iedereen zou het recht moeten hebben om de router of het modem te gebruiken die men wil. In veel landen is dit niet mogelijk omdat internetproviders mensen verbiedt om gebruik te maken van hun recht op keuzevrijheid. Dit veroorzaakt ernstige vrijheids-, privacy- en veiligheidsproblemen. In Duitsland bereikten we een belangrijke juridische verandering maar veel Europese landen hebben nog steeds onze hulp nodig.
 33. </p>
 34. </li>
 35. <li>
 36. <h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Afschermingsrichtlijn</a></h3>
 37. <p>
 38. Een EU-richtlijn beperkt gebruikers bij het installeren van Vrije Software op hun radioapparatuur zoals routers en mobiele telefoons. Het dwingt fabrikanten van apparatuur om te controleren of ze voldoen aan de radioregelgeving voor iedere mogelijke software-oplossing. Dit zou het voor mensen bijna onmogelijk maken om hun apparaten te beveiligen en het creëert ernstige nadelen voor Vrije Softwareprojecten en kleine en middelgrote bedrijven.
 39. </p>
 40. </li>
 41. <li>
 42. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>
 43. <p>Het doel van de FSFE is om zeker te stellen dat eigenaren altijd volledig en exclusief controle hebben over IT-apparaten. Dit fundamentele principe is onlangs uitgedaagd.</p>
 44. </li>
 45. <li>
 46. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 47. <p>
 48. Gelanceerd door de <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van de
 49. FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> een site die informatie biedt over Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.
 50. </p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/campaigns/elections/index.html">Verkiezingen
 54. </a></h3>
 55. <p>
 56. Tijdens lokale, federale en parlementsverkiezingen roept FSFE alle Vrije Software-supporters op om partijkandidaten te vragen naar hun positie over Vrije Software en Open Standaarden.
 57. </p>
 58. </li>
 59. <li>
 60. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">I ♥ Free Software</a></h3>
 61. <p>
 62. Valentijnsdag is een viering van liefde en affectie tussen intieme geliefden. De campagne van de FSFE probeert van de gelegenheid gebruik te maken door u in staat te stellen duidelijk te maken dat u het hele jaar door om mensen en Vrije Software geeft.
 63. </p>
 64. </li>
 65. <li>
 66. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Bevrijdt Uw Android!</a></h3>
 67. <p>
 68. Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat grotendeels door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de stuurprogramma's voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" onvrij. Deze campagne verzamelt informatie over het doen laten werken van een <a href="/campaigns/android/android.html">zo vrij mogelijk Android-systeem</a> en probeert deze inspanningen te coördineren.
 69. </p>
 70. </li>
 71. <li>
 72. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 73. <p>
 74. DRM.info is een samenwerkingsplatform dat is geïnitieerd en wordt beheerd door de FSFE om te informeren over de gevaren van digitaal beperkingenbeheer en om de bezorgdheid van verschillende groepen duidelijk te maken. Digitale vrijheidsgroepen, consumentenbeschermers, net-activisten, bibliotheekorganisaties en anderen dragen bij aan <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>.
 75. </p>
 76. </li>
 77. </ul>
 78. </body>
 79. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 80. <translator>André Ockers</translator>
 81. </html>
 82. <!--
 83. Local Variables: ***
 84. mode: xml ***
 85. End: ***
 86. -->