Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

123 lines
5.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Kampanjat - FSFE</title>
 5. <meta content="Vapaan ohjelmiston kampanjoihin Euroopassa kuuluvat; PDFreaders.org, “Kysy ehdokkailtasi”, Document Freedom Day ja Vapauta Androidisi. " name="description" />
 6. <meta content="Free Software Avoimet standardit politiikka liiketoimintaoikeus yhteiskunta PDFreaders.org Kysy ehdokkailtasi Document Freedom Day Vapauta Androidisi voittoa tavoittelematon järjestö" name ="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Kampanjat</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, Free Software Foundation Europe pyrkii luomaan yleistä ymmärrystä ja tukea vapaille ohjelmistoille
 12. ja avoimille standardeille politiikassa, liike-elämässä, laissa ja koko yhteiskunnassa.
 13. Sen takia järjestämme seuraavia kampanjoita. Voit auttaa meitä niiden kanssa!</p>
 14. </div>
 15. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 16. <li>
 17. <h3><a href="/campaigns/publiccode/">Julkinen rahoitus? Julkinen koodi!</a></h3>
 18. <p>
 19. Miksi ohjelmia joita tehdään verovaroilla ei julkaista vapaina ohjelmistoina? Me haluamme lainsäädännön, joka vaatii että julkisilla varoilla tehty julkisen sektorin ohjelmisto asetetaan julkisesti saataville Vapaan ja Avoimen Lähdekoodin Ohjelmisto -lisenssiä käyttäen. Mikäli rahoitus tulee julkisista varoista, myös ohjelmakoodin tulisi olla julkista. Kuten <a href="https://publiccode.eu/">avoin kirjeemme</a>
 20. kertoo: "Koodi jonka kansa maksaa, tulisi olla myös kansan saatavilla!"
 21. </p>
 22. </li>
 23. <li>
 24. <h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Pelasta koodinjakopalvelut</a></h3>
 25. <p>
 26. Tämä FSFE:n ja OpenForum Europe:n syyskuussa 2017 käynnistämän aloitteen tavoitteena on antaa tietoa Tekijänoikeusdirektiivin 13. artiklan vaikutuksista ohjelmistojen jakamisen alustoihin. Tutkimuksen ja julkisuuden lisäämisen kautta tietoisuus aloitteesta auttaa päätöksentekijöitä luomaan asianmukaisen perustan sääntelylle.
 27. </p>
 28. </li>
 29. <li>
 30. <h3><a href="/activities/routers/">Pakolliset reitittimet</a></h3>
 31. <p>
 32. Jokaisella tulisi olla oikeus käyttää reitintään tai modeemian siten kuin haluavat.
 33. Monissa maissa tämä ei ole mahdollista koska internet-palveluntarjoajat estävät käyttäjiä toteuttamaan valinnanvapauttaan.
 34. Tästä aiheutuu vakavia ongelmia vapaudelle, yksityisyydelle ja turvallisuudelle.
 35. Saksassa olemme saavuttaneet tärkeän lakimuutoksen, mutta monissa Euroopan maissa tarvitaan vielä apua.
 36. </p>
 37. </li>
 38. <li>
 39. <h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Lockdown -direktiivi</a></h3>
 40. <p>
 41. EU-direktiivi rajoittaa käyttäjiä asentamasta vapaita ohjelmistoja heidän radiolaitteisiinsa kuten reitittimiin ja mobiililaitteisiin.
 42. Se pakottaa laitevalmistajat tarkentamaan radiolainsäädännön noudattamista heidän kaikissa ohjelmistoratkaisuissaan.
 43. Tämä saattaa tehdä mahdottomaksi laitteiden turvaamisen ja aiheuttaa suuria haittoja vapaiden ohjelmistojen projekteille ja pienille ja keskisuurille yrityksille.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>
 48. <p>FSFE:n tavoitteena on taata että ATK-laitteiden omistajilla on aina täysi kontrolli heidän laitteisiinsa. Tämä perusperiaate on viimeaikoina kyseenalaistettu.</p>
 49. </li>
 50. <li>
 51. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 52. <p>
 53. FSFE:n <a href="http://fellowship.fsfe.org/">lahjoittajien</a>, aloitteesta alkunsa saanut <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> on sivusto, joka tarjoaa tietoa kaikista vapaiden ohjelmistojen PDF-lukijoista kaikille yleisimmille käyttöjärjestelmille.
 54. </p>
 55. </li>
 56. <li>
 57. <h3><a href="/campaigns/elections/index.html">Vaalit
 58. </a></h3>
 59. <p>
 60. Sekä kunnallisvaalien, eduskuntavaalien että Europarlamenttivaalien aikaan FSFE kehoittaa
 61. kaikkia Vapaiden ohjelmistojen tukijoita kysymään puolueiden
 62. ehdokkailta heidän kannastaan Vapaista ohjelmistoista ja Avoimista standardeista.
 63. </p>
 64. </li>
 65. <li>
 66. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">Minä ♥ avoimia ohjelmistoja</a></h3>
 67. <p>
 68. Ystävänpäivä on ystävien muistamisen aikaa. FSFE:n kampanja antaa ympäri vuoden mahdollisuuden näyttää että välität ihmisistä ja Vapaista ohjelmistoista.
 69. </p>
 70. </li>
 71. <li>
 72. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Vapauta Androidisi!</a></h3>
 73. <p>
 74. Android on enimmäkseen vapaa käyttöjärjestelmä, jonka pääasiassa Google on kehittänyt.
 75. Valitettavasti useimpien markkinoilla olevien laitteiden ja sovellusten ajurit eivät ole vapaita.
 76. Tämä kampanja kerää tietoja
 77. <a href="/campaigns/android/android.html">Android-järjestelmän käyttämisestä mahdollisimman vapaana</a>
 78. ja pyrkii koordinoimaan näitä toimia.
 79. </p>
 80. </li>
 81. <li>
 82. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 83. <p>
 84. DRM.info on FSFE:n käynnistämä ja ylläpitämä yhteistyöfoorumi, joka kertoo digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan (DRM) vaaroista ja osoittaa eri ryhmien huolenaiheet.
 85. <a href="http://www.drm.info">DRM.info -sivuston</a> avustajiin kuuluu digitaalivapauksien ryhmittymiä, kuluttajansuojaa, verkkoaktivismia ja kirjastojärjestöjä.
 86. </p>
 87. </li>
 88. </ul>
 89. </body>
 90. <timestamp>$Date: 2018-12-14 22:41:00 +0200 (Fri, 14 Dec 2018) $ $Author: Juho $</timestamp>
 91. </html>
 92. <!--
 93. Local Variables: ***
 94. mode: xml ***
 95. End: ***
 96. -->