Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 
 
 

129 行
4.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Kampagner - FSFE</title>
 5. <meta content="Fri software-kampagner i Europa er blandt andre: PDFreaders.org, “Spørg dine kandidater”, Document Freedom Day og Free Your Android." name="description"/>
 6. <meta content="Fri software åbne standarder politik forretning lovgivning samfund PDFreaders.org “Spørg dine kandidater” Document Freedom Day Dokumentfrihedsdag Free Your Android Gør din Android fri Mod en World Intellectual Wealth Organization Åbning af uddannelser til vækst uden grænser kampagne kæmp deltag nonprofit regeringsuafhængig organisation" name="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Kampagner</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>
 12. Som en regeringsuafhængig nonprofitorganisation, arbejder Free
 13. Software Foundation på at frembringe en generel forståelse for
 14. og støtte til fri software og åbne standarder i politik,
 15. forretningslivet, lovgivning og samfundet i det hele taget.
 16. Derfor kører vi følgende kampagner. Du kan hjælpe os med dem!
 17. </p>
 18. </div>
 19. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 20. <li>
 21. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>
 22. <p>
 23. FSFE's mål er at sikre, at ejerne af it-enheder, altid og alene
 24. har fuld kontrol over dem. Dette grundlæggende princip er
 25. nyligt blevet udfordret.
 26. </p>
 27. </li>
 28. <li>
 29. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 30. <p>
 31. <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>, som er sat
 32. i gang af <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of
 33. FSFE</a>, er et websted der leverer oplysninger om PDF-læsere,
 34. som er fri software, til alle udbredte styresystemer.
 35. </p>
 36. </li>
 37. <li>
 38. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> (Dokumentfrihedsdag)</h3>
 39. <p>
 40. Hvert år er DFD dagen, hvor man søger at skabe opmærksomhed om
 41. åbne dokumentformater og åbne standarder, ved at organisere
 42. aktiviteter over hele verden, sammen med partnerorganisationer
 43. og frivillige.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Spørg dine kandidater</a></h3>
 48. <p>
 49. Op til lokale, nationale og parlamentsvalg, opfordrer FSFE alle
 50. fri software-støtter til at spørge partiernes kandidater om
 51. deres holdninger til fri software og åbne standarder.
 52. </p>
 53. </li>
 54. <li>
 55. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">Jeg ♥ fri software</a></h3>
 56. <p>
 57. Valentinsdag festligholder kærlighed og hengivenhed blandt par.
 58. FSFE's kampagne søger at give lejlighed til at vise, at man
 59. drager omsorg for de personer og den fri software, der giver en
 60. kærlighed året rundt.
 61. </p>
 62. </li>
 63. <li>
 64. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Gør din Android fri!</a></h3>
 65. <p>
 66. Android er et mestendels frit styresystem, hovedsageligt
 67. udviklet af Google. Desværre er styreprogrammerne (driverne)
 68. til de fleste enheder samt de fleste applikationer fra
 69. "markedet" ikke-frie. Kampagnen indsamler oplysninger om at
 70. <a href="/campaigns/android/android.html">køre et så frit som muligt Android-system</a>
 71. og forsøger at koordinere arbejdet.
 72. </p>
 73. </li>
 74. <li>
 75. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 76. <p>
 77. DRM.info er en samarbejdsplatform, der er sat i værk og
 78. vedligeholdes af FSFE, med det formål at informere om farerne
 79. ved Digital Restrictions Management (håndtering af digitale
 80. rettigheder) og synliggøre forskellige gruppers bekymringer i
 81. den forbindelse. Bidragydere til
 82. <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> er blandt andre
 83. digitale frihedsgrupper, forbrugerbeskyttelses-,
 84. netaktivistiske og biblioteksorganisationer.
 85. </p>
 86. </li>
 87. <li>
 88. <h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA vs. Slovakiets skyttemyndigheder</a></h3>
 89. <p>
 90. EURA er en kommende strategisk retssag for åbne standarder i
 91. Slovakiet. I 2010 besluttede Slovakiet at elektroniske
 92. indberetning var den eneste måde at opfylde visse statlige
 93. skattekrav på. Statens elektroniske løsning var dog kun
 94. tilgængelig for én leverandørs kunder. EURA, en slovakisk
 95. tekstilimportør, blev idømt en bøde for ikke at benytte den
 96. pågældende leverandør.
 97. </p>
 98. </li>
 99. </ul>
 100. </body>
 101. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 102. </html>
 103. <!--
 104. Local Variables: ***
 105. mode: xml ***
 106. End: ***
 107. -->