Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

111 lines
5.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Kampaně - FSFE</title>
 5. <meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
 6. <meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
 7. </head>
 8. <body class="subsite">
 9. <h1 class="heading">Kampaně</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Jako nezisková nevládní organizace pracuje Nadace Free Software Foundation Europe na celkovém porozumění a podpoře svobodného softwaru a otevřených standardů v politice, obchodě, právu a celé společnosti. Proto provozujeme následující kampaně. Můžete nám s nimi pomoci!</p>
 12. </div>
 13. <ul id="campaigns" class="subheadings">
 14. <li>
 15. <h3><a href="/activities/routers/">Compulsory Routers</a></h3>
 16. <p>
 17. Každý by měl mít právo používat směrovač nebo modem, který chtějí. V mnoha zemích to není možné, protože poskytovatelé internetu jim zakazují vykonávat své právo volby. To způsobuje vážnou nesvobodu, soukromí a bezpečnostní problémy. V Německu jsme dosáhli významné právní změny, ale mnoho evropských zemí stále potřebuje naši pomoc.
 18. </p>
 19. </li>
 20. <li>
 21. <h3><a href="/activities/radiodirective/">Směrnice o rádiovém uzamčení EU</a></h3>
 22. <p>
 23. Směrnice EU omezuje uživatele na instalaci svobodného softwaru na svých rádiových zařízeních, jako jsou směrovače a mobilní telefony. Vynucuje výrobce zařízení k tomu, aby zhodnotili dodržování předpisů rádiového provozu pro každé možné softwarové řešení. To může znamenat, že je téměř nemožné, aby lidé zajistili své zařízení a způsobili těžké nevýhody pro projekty týkající se svobodného softwaru a malých až středně velkých podniků.
 24. </p>
 25. </li>
 26. <li>
 27. <h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>
 28. <p>Cílem FSFE je zajistit, aby majitelé IT zařízení byli vždy v plném rozsahu a výhradní kontrolu nad nimi. Tento základní princip je nedávno zpochybněn.</p>
 29. </li>
 30. <li>
 31. <h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
 32. <p>
 33. Launched by the
 34. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Vše o stipendium FSFE</a>
 35. ,
 36. <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>
 37. Je webová stránka, která poskytuje informace o čtečkách pro svobodný software PDF pro všechny hlavní operační systémy.
 38. </p>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
 42. <p>
 43. DFD je každým rokem příležitostí ke zvýšení povědomí o formátech otevřených dokumentů a otevřených standardech organizováním aktivit po celém světě společně s partnerskými organizacemi a dobrovolníky.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Zeptejte se zastupitelů
 48. </a></h3>
 49. <p>
 50. Během místních, federálních parlamentních voleb FSFE vyzývá všechny příznivce svobodného softwaru, aby požádali kandidáty stran o jejich postavení na svobodném softwaru a otevřených standardech.
 51. </p>
 52. </li>
 53. <li>
 54. <h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">I ♥ Free Software</a></h3>
 55. <p>
 56. Valentýnský den je oslavou lásky a lásky mezi intimními společníky. Kampaň FSFE se snaží ukázat, že vám záleží na lidech a svobodném softwaru, které máte rádi po celý rok.
 57. </p>
 58. </li>
 59. <li>
 60. <h3><a href="/campaigns/android/android.html">Free Your Android!</a></h3>
 61. <p>
 62. Android je většinou bezplatný operační systém vyvinutý hlavně společností Google. Bohužel ovladače většiny zařízení a většina aplikací z "trhu" jsou non-zdarma. Tato kampaň shromažďuje informace o
 63. <a href="/campaigns/android/android.html">running an Android system as free as possible</a>
 64. a snaží se tyto snahy koordinovat.
 65. </p>
 66. </li>
 67. <li>
 68. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 69. <p>
 70. DRM.info je platforma pro spolupráci, kterou iniciuje a udržuje FSFE, aby informovala o nebezpečích řízení digitálních omezení a ukázala obavy různých skupin.
 71. <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>
 72. Mezi přispěvatelé patří skupiny digitální svobody, ochrana spotřebitelů, síť sítí a knihovnické organizace.
 73. </p>
 74. </li>
 75. <li>
 76. <h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA proti slovenským daňovým orgánům</a></h3>
 77. <p>
 78. EURA je dosud nevyřešený strategický spor o otevřené standardy na Slovensku. V roce 2010 si Slovensko jako jediný způsob plnění určitých zákonných daňových povinností uložilo elektronické prostředky. Elektronické řešení státu však bylo k dispozici pouze klientům jednoho dodavatele. EURA, slovenský dovozce textilu, byl pokutován za to, že tohoto prodejce nepoužíval.
 79. </p>
 80. </li>
 81. </ul>
 82. </body>
 83. <timestamp>$Date: 2016-04-05 16:02:56 +0200 (Di, 05 Apr 2016) $ $Author: max.mehl $</timestamp>
 84. </html>
 85. <!--
 86. Local Variables: ***
 87. mode: xml ***
 88. End: ***
 89. -->