Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

240 lines
8.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Onze werken</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Onze werken</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <div class="image">
 10. <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
 11. </div>
 12. <p>
 13. De Free Software Foundation Europe werkt als niet
 14. gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk aan het
 15. verbeteren van de algemene kennis over Vrije Software en Open
 16. Standaarden. Wij promoten deze zaken in de politiek, het
 17. bedrijfsleven, de juridische wereld en in de hele
 18. samenleving. Wat volgt is een beschrijving van onze
 19. werkzaamheden en onze
 20. actuele <a href="#campaigns">campagnes</a>.
 21. </p>
 22. </div>
 23. <ul id="priorities" class="overview">
 24. <li>
 25. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">De Freedom Task Force</a></h3>
 26. <p>
 27. De Freedom Task Force verzamelt en verspreidt kennis over
 28. juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
 29. Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
 30. Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
 31. wereld samen en helpen andere verenigingen met
 32. gelijkaardigde doelstellingen. Wij geven ondersteuning
 33. en <a href="/activities/ftf/education.html">opleidingen</a>. In
 34. samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
 35. Europees Juridisch
 36. Netwerk <a href="/activities/ftf/documentation.html">stellen
 37. wij documentatie ter beschikking</a>.
 38. </p></li>
 39. <li>
 40. <h3>
 41. <a href="/about/team.html">Publieke bewustmaking</a>
 42. </h3>
 43. <p>
 44. Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
 45. basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
 46. aantal personen die gespecialiseerd zijn en een breed gamma
 47. van Vrije Softwareonderwerpen. U kan contact met ons opnemen
 48. voor het geven van toespraken en workshops of voor een
 49. deelname aan een panelgesprek.
 50. </p></li>
 51. <li>
 52. <h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
 53. <p>
 54. Dankzij <a href="/activities/os/def.html">Open
 55. Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
 56. vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
 57. voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
 58. interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
 59. producenten en technologische
 60. oplossingen. Wij <a href="/activities/os/os.html">promoten
 61. Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
 62. mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
 63. Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
 64. </p></li>
 65. <li>
 66. <h3><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft tegen de Europese burgers</a></h3>
 67. <p>
 68. In 2001 startte het Directoraat-Generaal voor mededinging van de
 69. Europese Commissie, onder leiding van prof. Monti, een onderzoek naar de
 70. dominante marktpositie van Microsoft in desktop besturingssystemen. De Free
 71. Software Foundation Europa werd door de Commissie uitgenodigd de
 72. standpunten van de Vrije Software beweging te verdedigen.Ook in 2004
 73. beantwoordde de FSFE de oproep om de vrije concurrentie en de vrije keuze
 74. te helpen beschermen tegen misbruiken.
 75. </p></li>
 76. </ul>
 77. <ul class="overview">
 78. <li>
 79. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
 80. <p>
 81. De FSFE werkt samen met <a href="/activities/policy/eu/eu.html">de
 82. Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om van
 83. Europa een positieve omgeving te maken voor Vrije Software
 84. en Open Standaarden. Wij strijden tegen monopolies en voor
 85. meer concurrentie in de softwaremarkt door op te treden als
 86. belanghebbende derde partij
 87. in <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrustzaken</a>. Wij
 88. informeren de beleidsmakers over de voordelen die Vrije
 89. Software biedt, en wij leggen interoperabiliteit steeds weer
 90. op tafel.
 91. </p></li>
 92. <li>
 93. <h3>
 94. <a href="/activities/ftf/network.html">Het Europees Juridisch
 95. Netwerk</a>
 96. </h3>
 97. <p>
 98. Wij zijn de motor achter het grootste private,
 99. niet-partijgebonden, producentonafhankelijk netwerk ter
 100. wereld van juridische experten op het gebied van Vrije
 101. Softwarelicenties.
 102. </p></li>
 103. <li>
 104. <h3><a href="/activities/education/education.html">Onderwijs</a></h3>
 105. <p>
 106. De FSFE is een actief promotor van Vrije Software in scholen
 107. en universiteiten. Vrije Software is superieur vanuit
 108. pedagogisch standpunt. De basisprincipes van vrijheid en
 109. samenwerking zijn tevens de basisprincipes van onderwijs in
 110. een democratische omgeving.
 111. </p></li>
 112. <li>
 113. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
 114. <p>
 115. Een lobbygroep rond het Europees Octrooibureau en de
 116. Business Software Alliance (BSA), die de belangen van grote
 117. Amerikaanse bedrijven behartigen, zijn momenteel hard aan
 118. het werk om softwareoctrooien in Europa mogelijk te
 119. maken. Softwareoctrooien vormen een grote bedreiging voor
 120. onze samenleving en economie.
 121. </p></li>
 122. <li>
 123. <h3>
 124. <a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties</a>
 125. </h3>
 126. <p>
 127. De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau. Momenteel zijn wij
 128. betrokken bij:
 129. </p>
 130. <ul>
 131. <li>
 132. <a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual
 133. Property Organization</a></li>
 134. <li>
 135. <a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance
 136. Forum</a></li>
 137. </ul></li>
 138. </ul>
 139. <h2 style="clear: both; padding-top: 2em">Campagnes</h2>
 140. <ul id="campaigns" class="overview">
 141. <li>
 142. <h3><a href="http://pdfreaders.org/">PDFreaders.org</a></h3>
 143. <p>
 144. Een initiatief van de Fellowshop of FSFE. "pdfreaders.org" is
 145. een website met informatie over PDF en koppelingen naar
 146. Vrije Software pdf-lezers voor de meest gebruikte
 147. besturingssystemen.
 148. </p></li>
 149. <li>
 150. <li>
 151. <h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>
 152. <p>
 153. Op 30 maart vragen wij extra aandacht voor Open Document
 154. Formaten en Open Standaarden. Er worden over heel de wereld
 155. activiteiten georganiseerd door partnerorganisaties en
 156. vrijwilligers. Help ons
 157. via <a href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
 158. <ul>
 159. <li><a href="/news/2010/news-20100302-01.html">2010</a></li>
 160. <li><a href="/news/2011/news-20110202-01.html">2011</a></li>
 161. </ul>
 162. </p></li>
 163. <h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
 164. <p>
 165. DRM.info is een samenwerkingsplatform opgestart en beheert
 166. door de FSFE. Het waarschuwt voor de gevaren van digitale
 167. restrictiemethoden en heeft aandacht voor de bezorgdheden
 168. van verschillende groepen. Deze campagne loopt onder andere in
 169. samenwerking met Digital liberty, consumer
 170. protection en net-activism en organisaties van bibliotheken.
 171. </p></li>
 172. </ul>
 173. <ul class="overview">
 174. <li>
 175. <h3>
 176. <a href="/activities/wipo/wiwo.html">Op weg naar een "World
 177. Intellectual Wealth Organisation"</a>
 178. </h3>
 179. <p>
 180. Wij onderschrijven en steunen de verklaring van Genève. Wij
 181. nodigen alle opstellers, ondertekenaars en de Verenigde
 182. Naties uit om er nu aan te beginnen. Er moet niet alleen
 183. worden nagedacht over de rol die WIPO kan spelen, maar
 184. vooral over wat voor soort organisatie er nodig is om
 185. haar te vervangen.
 186. </p></li>
 187. <li>
 188. <h3>
 189. <a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">“Informeer bij uw kandidaat” -
 190. Duitse federale verkiezingen 2009</a>
 191. </h3>
 192. <p>
 193. Tijdens de federale verkiezingen in 2009 vroeg de FSFE aan
 194. alle Vrije Softwarefanaten om bij de kandidaten van
 195. verschillende partijen te informeren naar hun houding ten
 196. opzichte van Vrije Software en Open Standaarden.
 197. </p></li>
 198. <li>
 199. <h3>
 200. <a href="/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html">I ♥
 201. Free Software</a>
 202. </h3>
 203. <p>
 204. Valentijnsdag is een feestdag voor de liefde en affectie
 205. tussen intieme vrienden. FSFE's campagne geeft u de kans te
 206. tonen dat u geeft om mensen en Vrije Software die u het hele
 207. jaar rond hun liefde geven.
 208. </p>
 209. </li>
 210. </ul>
 211. <p style="clear: both;">
 212. De Free Software Foundation Europe heeft in het verleden aan
 213. verschillende andere problemen en campagnes gewerkt. U vindt in
 214. onze sectie <a href="/campaigns/finished.html">Beëindigde en
 215. afgebroken projecten</a> meer details over onze
 216. verwezenlijkingen.
 217. </p>
 218. </body>
 219. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 220. </html>
 221. <!--
 222. Local Variables: ***
 223. mode: xml ***
 224. End: ***
 225. -->