Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

81 lines
2.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe - suomeksi</title>
 5. <meta name="description" content="Vapaista ohjelmistoista tietoa levittävä voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii lisäämään ymmärrystä vapaista ohjelmista sekä tukemaan näitä vapauksia. Sivusto sisältää uutisia, tapahtumatietoja ja kampanjoita." />
 6. <meta name="keywords" content="fsfe vapaa ohjelmisto foss floss oss fsf gpl hallinto avoin lähdekoodi julkinen sektori" />
 7. </head>
 8. <body>
 9. <div id="campaigns-boxes">
 10. <div id="campaign-box-5">
 11. <!-- if you need to revert to prestine version, check commit 24054 -->
 12. <h1>FSFE puolustaa vapauksiasi tietoyhteiskunnassa</h1>
 13. <div id="front-page-introduction">
 14. <p>Olemme olleet avainroolissa</p>
 15. <ul>
 16. <li>ohjelmistopatenttien tulon estämisessä EU-parlamentissa</li>
 17. <li>suuryritysten sakottamisessa monopoliaseman väärinkäytöstä EU:ssa</li>
 18. <li>avointen standardien yleistymisessä maailmanlaajuisesti</li>
 19. </ul>
 20. <p>Auta FSFE:tä liittymällä tukijaksi:</p>
 21. <div class="action">
 22. <a href="/support"><support-label /></a> tai
 23. <a href="/work"><about-work-label /></a>
 24. </div>
 25. </div>
 26. </div>
 27. </div>
 28. <div id="feeds">
 29. <div id="news" class="section">
 30. <h2>
 31. <a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Uutiset RSS:nä" title="uutissyöte" /></a>
 32. <a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="seuraa FSFE:tä identi.ca:ssa"/></a>
 33. <a href="/news/news.html"><news-label /></a>
 34. </h2>
 35. <all-news />
 36. </div>
 37. <div id="newsletter" class="section">
 38. <h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>
 39. <div class="entry">
 40. <p>
 41. <strong><receive-newsletter />:</strong>
 42. </p>
 43. <subscribe-nl />
 44. <ul>
 45. <all-newsletters />
 46. <li><a href="news/newsletter.html"><more-label /></a></li>
 47. </ul>
 48. </div>
 49. </div>
 50. <div id="events" class="section">
 51. <h2>
 52. <a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Tapahtumasyöte" title="tapahtumasyöte" /></a>
 53. <a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE-tapahtumat iCal-syötteenä" /></a>
 54. <a href="/events/events.html"><events-label /></a>
 55. </h2>
 56. <all-events />
 57. </div>
 58. </div>
 59. </body>
 60. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 61. </html>
 62. <!--
 63. Local Variables: ***
 64. mode: xml ***
 65. End: ***
 66. -->